Transakcje bezgotówkowe. Od stycznia zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie. Dotyczy milionów Polaków

Polaków czeka zmiana dotycząca transakcji bezgotówkowych. Od 1 stycznia 2023 roku, obowiązkowa będzie płatność za pomocą rachunku płatniczego, pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą. Zmiany dotkną również transakcji dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami. Poniżej wyjaśniamy, jakich kwot i czego dokładnie dotyczyć będą zmiany w przepisach.

Aktualne przepisy wymagają korzystania z rachunku bankowego przy dokonywaniu transakcji, których stronami są przedsiębiorcy. Powyżej 15 tys. złotych dokonywanie i przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, od lat następuje wyłącznie bezgotówkowo. Niebawem ta kwota się zmieni.

Transakcje bezgotówkowe. Zmiany dla przedsiębiorców

W ramach zmian, które dotyczyć będą przedsiębiorców, od 1 stycznia 2023 r. limit ten ma zostać obniżony do kwoty 8 tysięcy złotych. Jak czytamy na stronach Interii,  ma to znaczenie np. z uwagi na wprowadzenie mechanizmu split payment, czyli fizycznego oddzielenia rachunku, na który wpływa kwota netto z faktury od rachunku dedykowanego rozliczeniom z tytułu podatku VAT. 

- Rozwiązanie to pomaga ograniczyć ryzyko nadużyć podatkowych, z drugiej jednak strony mogą być istotnym utrudnieniem w działalności mikro i małych przedsiębiorców z powodu ograniczenia ich płynności finansowej i nałożenia dodatkowych obowiązków formalnoprawnych - czytamy w portalu.

Zmiany w transakcjach bezgotówkowych. Co się zmieni dla konsumentów?

Od 1 stycznia 2023 r. szykuje się też bardzo duża zmiana, dotycząca transakcji między konsumentami, a przedsiębiorcami. Od 1 stycznia równowartość lub kwotę wyższą niż 20 tys. złotych, konsument będzie musiał wykonywać bezgotówkowo za pośrednictwem rachunku płatniczego. 

- Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 tys. zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji – czytamy w  nowych zapisach ustawy o prawach konsumenta. 

Transakcje bezgotówkowe w Polsce cieszą się dużą popularnością. Jednak Polacy wciąż lubią gotówkę

Według badań Narodowego Banku Polskiego w naszym kraju coraz większą popularnością cieszą się bezgotówkowe formy płatności. Spośród ankietowanych 47,3 proc. osób preferuje  płatności bez użycia pieniądza, natomiast 32,6 proc. wciąż woli płacić gotówką. 

Jednocześnie w grupie wiekowej 55-64 lata 48,1 proc. osób wciąż wybiera gotówkę, a w grupie osób powyżej 65 roku życia gotówkę wybiera aż 71,8 proc. ankietowanych.

Jak wynika z badań, konsumenci używający gotówki wskazują na lepszą kontrolę wydatków (30 proc.), poczucie niezależności (21 proc.), czy kwestie związane z prywatnością i ochroną danych osobowych (17 proc.) jako główne argumenty przemawiające za korzystaniem z tej formy płatności – czytamy w portalu. 

TOK FM PREMIUM