Dodatkowe 1300 zł dla rodzica. Kto może otrzymać takie środki i jakie warunki należy spełnić?

Dodatkowe 1300 zł miesięcznie z programu "Mama 4 plus" to spory zastrzyk gotówki, na jaki może liczyć część rodziców. Dla kogo przeznaczone jest to świadczenie i jakie warunki należy spełnić, by je otrzymać? Wyjaśniamy.

 Mama 4 plus - dla kogo comiesięczne dodatkowe środki?

"Mama 4 plus" to wprowadzone w 2019 roku rodzicielskie świadczenie uzupełniające, które wbrew swojej nazwie skierowane jest nie tylko do matek, ale także do ojców. Program skierowany jest do osób, które w związku z wychowaniem co najmniej czwórki dzieci zrezygnowały z zatrudnienia, bądź w ogóle go nie podjęły.

Wysokość świadczenia równa jest aktualnej najniższej emeryturze, a więc obecnie jest to 1338 zł miesięcznie. 

Emerytura Mama 4 plus - jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać dodatkowe środki?

Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, trzeba spełnić kilka warunków. Podstawowym jest brak dochodu zapewniającego niezbędne środki do utrzymania. Kolejny warunek to wychowanie co najmniej 4 dzieci. Ważne jest także kryterium wieku, które wygląda inaczej w przypadku matek i ojców:

 • matka musi mieć ukończone 60 lat 
 • ojciec musi mieć ukończone 65 lat

W przypadku ojców jest jeszcze jeden warunek - wychowanie co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Co ważne, warunek urodzenia i wychowania lub wychowania dzieci dotyczy zarówno dzieci własnych, jak i dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Aby korzystać ze świadczenia Mama 4 plus trzeba także mieszkać w Polsce i mieć tutaj ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16 roku życia), a także mieć:

 • polskie obywatelstwo lub
 • obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub
 • zalegalizowany pobyt w Polsce (dotyczy cudzoziemców).

"Mama 4 plus" - co trzeba zrobić, by otrzymać rodzicielskie świadczenie?

Aby otrzymać "emeryturę Mama 4 plus" trzeba złożyć do ZUS wniosek. Druk wniosku można znaleźć w salach obsługi klientów w placówkach ZUS oraz na stronie internetowej  www.zus.pl.

We wniosku muszą znaleźć się dane osobowe, a także potwierdzenie takich informacji, jak:

 • oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej,
 • informację o numerach PESEL dzieci,
 • zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego

W oświadczeniu musisz potwierdzić m.in., czy:

 • urodziłaś co najmniej 4 dzieci,
 • wychowałaś/wychowałeś co najmniej 4 dzieci,
 • miałaś/miałeś przerwy w wychowywaniu dzieci, a jeśli tak, to jak długie i jaka była ich przyczyna

Wszystkie informacje, jakie należy zawrzeć we wniosku wymienione są na stronie zus.pl

DOSTĘP PREMIUM