Dobry start, czyli 300 plus na zeszyty i książki. Zostały 2 dni na złożenie wniosku i szybką wypłatę

Świadczenie "Dobry start", popularnie zwane 300 plus, to wsparcie dla rodzin dzieci w wieku szkolnym. W 2022 roku jest do niego uprawnionych 4,4 mln dzieci. Ministerstwo informuje, że złożono już prawie 3 mln wniosków, obejmujących 3,5 mln dzieci. Przypominamy, gdzie wystąpić o świadczenie i dlaczego warto zrobić to jeszcze w sierpniu.

"Dobry start" dla kogo? Nie wszystkie dzieci uczące się dostaną wsparcie

300 zł na wyprawkę szkolną ze świadczenia "Dobry start" przeznaczone jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do 20 roku życia oraz do 24 roku życia w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

Nie otrzymają wsparcia na wyprawkę szkolną dzieci uczęszczające do przedszkoli i "zerówek", a także studenci.

Kwota dodatku - 300 zł wypłacana jest wyłącznie w formie bezgotówkowej. Można o niego wystąpić składając wniosek do ZUS. Wnioski przyjmowane są wyłącznie elektronicznie, przez następujące kanały:

  • Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS),
  • system bankowości elektronicznej,
  • portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej — Empatia.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek? Warto to zrobić do 31 sierpnia. Ministerstwo daje gwarancję

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2022 roku. Jak poinformowało ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, dotychczas wypłacono już ponad 3,5 mln świadczeń na kwotę ponad 1 mln złotych.

Jak przypomina resort ds. rodziny, warto pospieszyć się ze składaniem wniosków i zrobić do 31 sierpnia 2022. Wówczas jest gwarancja otrzymania świadczenia jeszcze we wrześniu, kiedy obciążenie budżetów domowych z powodu zakupu podręczników i pomocy szkolnych jest największe.

"Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to pieniądze trafią na konto w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku" - przypomina PAP.

Świadczenie "Dobry start". O wypłacie i potrzebie uzupełnienia danych zawiadomi ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadomi wnioskodawcę — na adres mailowy podany we wniosku — o przyznaniu świadczenia.

Z kolei wypłata, na rachunek bankowy wskazany we wniosku, zostanie przekazana w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia przyznania świadczenia.

W przypadku luk i nieścisłości we wniosku o świadczenie "Dobry start" rodzic także zostanie powiadomiony. Odbierze wówczas SMS-a z informacją o potrzebie uzupełniania wniosku i ponownego przesłania go.

Rzecznik ZUS, Paweł Żebrowski przypomniał, że świadczenie przyznawane jest już drugi rok z rządu.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM