Dopłaty do prądu 2022. Komu się należą i jak je uzyskać? Musisz spełnić te warunki

Wciąż można składać wnioski o dopłaty do prądu 2022, choć nie zostało już zbyt wiele czasu. Do kiedy można składać wnioski, gdzie i w jaki sposób? Jakiej wysokości dofinansowanie do prądu mamy szansę otrzymać? Odpowiadamy.

Ceny energii elektrycznej w Europie drastycznie wzrosły. Rząd wprowadził dodatek osłonowy do prądu

Ceny energii elektrycznej W Europie rosną w zastraszającym tempie. W naszym kraju w hurcie w ubiegłym tygodniu cena za megawatogodzinę energii z dostawą na przyszły rok po raz pierwszy w historii przekroczyła 2 000 złotych. Już cena z maja 2022 roku, kiedy stawka przekroczyła 1000 zł/MWh, wydawała się nie do wyobrażenia. Dla porównania: w minionym roku średnia stawka w kontraktach rocznych wynosiła 384,16 zł/Mwh – informuje "Business Insider". 

Dla Polaków te wiadomości nie oznaczają nic dobrego: gwałtownie rosnące hurtowe ceny energii przełożą się na rachunki za prąd już od stycznia 2023 roku.

Rząd wprowadził dodatek osłonowy do prądu, aby ulżyć choć trochę portfelom Polaków. Jednak, aby otrzymać dofinansowanie do prądu, należy spełniać pewne warunki. 

Komu należy się dopłata do prądu? Trzeba spełnić te warunki

To, czy otrzymamy dofinansowanie do prądu z dodatku osłonowego, zależy przede wszystkim od kryterium dochodowego. 

Dopłaty do prądu 2022 otrzyma każde gospodarstwo domowe, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

 • 2100 złotych na osobę w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
 • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Warto pamiętać, że każda osoba, która złożyła wniosek o dofinansowanie do prądu do 31 lipca 2022 r., powinna była przedstawić swoje dochody za 2020 rok. Z kolei ci, którzy składali bądź składają taki wniosek po 1 sierpnia 2022, powinni przedstawić swoje dochody za rok 2021. 

Jeśli z tego samego gospodarstwa wieloosobowego kilka osób złoży wniosek o dopłaty do prądu 2022, taki dodatek otrzyma ta, która złożyła wniosek pierwsza. 

Dopłaty do prądu 2022. Jakiej wysokości wsparcie można otrzymać?

Stawki dofinansowania, jakie można otrzymać dla swojego gospodarstwa domowego, przedstawiają się następująco:

 • 400 złotych dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, w którym dochód miesięczny nie przekracza 2100 zł,
 • 600 zł dla gospodarstwa 2- lub 3-osobowego, w którym dochód miesięczny nie przekracza 1500 zł miesięcznie na osobę,
 • 850 zł dla gospodarstwa 4- lub 5-osobowego, w którym dochód miesięczny nie przekracza 1500 zł na osobę,
 • 1150 zł dla gospodarstwa co najmniej 6-osobowego, w którym dochód miesięczny nie przekracza 1500 zł na osobę.

Dopłaty do prądu 2022. Niektórzy dostaną więcej. Sprawdź, czy do nich należysz

Są wyjątki od powyższych zasad i dotyczą one tych gospodarstw domowych, które poza spełnieniem kryterium dochodowego mają za źródło ciepła: kocioł na paliwo stałe, kominek, kozę, trzon kuchenny, kuchnię węglową albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

Przy wymienionych wyżej kryteriach dochodowych dofinansowanie do prądu będzie wyglądało następująco: 

 • 500 złotych w przypadku jednoosobowego gospodarstwa,
 • 750 złotych w przypadku 2- lub 3-osobowego gospodarstwa, 
 • 1062,50 złotych w przypadku 4- bądź 5-osobowego gospodarstwa, 4 do 5 osób,
 • 1437,50 złotych w przypadku gospodarstwa co najmniej sześcioosobowego.

Każdy, kto chce się ubiegać o taki wyższy dodatek, musi zgłosić źródło ciepła w deklaracji Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku (CEEB). Czas na wypełnienie deklaracji minął z końcem czerwca 2022, ale wciąż możliwe jest złożenie korekty.

Dofinansowanie do prądu. Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać dodatek osłonowy do prądu, należy złożyć odpowiedni wniosek. A gdzie złożyć wniosek o dopłatę do prądu? Należy go dostarczyć do swojego urzędu gminy. Można to zrobić na trzy sposoby:

 • zanieść go osobiście,
 • wysłać pocztą,
 • przesłać drogą elektroniczną.

Dokument musi być podpisany:

 • ręcznie (w przypadku składania dokumentu osobiście),
 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony przy pomocy Profilu Zaufanego (w przypadku, gdy wniosek wysyłamy przez internet).

WAŻNE: czas na złożenie wniosku o dodatek osłonowy do prądu jest do 31 października 2022. Wnioski złożone po tym terminie nie będą już rozpatrywane.

TOK FM PREMIUM