BRAVO i CHARLIE CRP - II i III stopień alarmowy. Premier podjął decyzję na temat bezpieczeństwa Polski.

Premier podjął decyzję o przedłużeniu dwóch stopni alarmowych: BRAVO i CHARLIE-CRP dotyczących bezpieczeństwa Polski. Wyjaśniamy, co to oznacza dla służb, administracji publicznej, a co dla zwykłego obywatela.

Premier podjął decyzje i przedłużył alarmy CHARLIE-CRP i BRAVO. Co to oznacza dla Polaków?

"Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 30 listopada 2022 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO. Stopnie alarmowe obowiązują na terytorium całego kraju — informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) na swojej stronie.

Podobną informację, zawierającą inforgrafiki, RCB zamieściło także na swoim Twitterze.

Co oznaczają przedłużone stopnie alarmowe? BRAVO i CHARLIE - CRP

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające do 30 listopada 2022 r. do godz. 23:59 na terenie całego kraju obowiązywanie dwóch stopni alarmowych. Stopnia BRAVO oraz CHARLIE-CRP dotyczącego cyberbezpieczeństwa Polski.

Stopnie są sygnałem dla służb, administracji, a także obywateli i nakładają na każdą z tych grup określone obowiązki.

Przedłużony do 30 listopada stopień BRAVO

To drugi stopień alarmowy z czterostopniowej skali. Jest ogłaszany jeśli zaistnieje zwiększone i przewidywalne zagrożenie wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza, że służby państwa mają informację o potencjalnym zagrożeniu i nakładają na obywateli i administrację publiczną obowiązek zachowania szczególnej czujności.

Przedłużony do 30 listopada CHARLIE-CRP

CHARLIE-CRP jest trzecim stopniem określonym w ustawie o działaniach antyterrorystycznych dotyczących cyberbezpieczeństwa. Jest wprowadzany jeśli wystąpi zdarzenie potwierdzające prawdopodobny atak o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni. Ogłaszany jest też wówczas gdy pojawią się wiarygodne informacje o planowanym zdarzeniu.

CHARLIE-CRP oznacza zadania dla administracji takie jak przegląd zasobów do wykorzystania w przypadku obrony, czy wdrożenie planów ciągłości działania po wystąpieniu ataku.

Stopnie alarmowe w Polsce. 4 stopnie obowiązujące administrację publiczną i obywateli

Ustawa określa 4 stopnie alarmowe oznaczających zagrożenie atakiem terrorystycznym.

Są to:

 • ALFA,
 • BRAVO,
 • CHARLIE,
 • DELTA

W każdym z nich obowiązki obywatela zostały określone jednakowo. Każdy mieszkaniec kraju musi:

 • zachować czujność,
 • informować służby po zaobserwowaniu podejrzanych zdarzeń,
 • stosować się do poleceń służb.

Z kolei administracja publiczna, w zależności od ogłoszonego alarmu ma zróżnicowane zadania do wykonania.

Zadania administracji w przypadku ogłoszenia alarmu ALFA:

 • kontrola skupisk ludności i obiektów użyteczności publicznej,
 • informowanie służb po zaobserwowaniu podejrzanych zdarzeń,
 • zachowanie zwiększonej czujności,
 • dostępność członków personelu do wzmocnienia ochrony obiektów,
 • kontrola łączności, instalacji alarmowych, dróg ewakuacji i monitoringu.

Zadania administracji publicznej w przypadku ogłoszenia alarmu BRAVO:

 • obowiązek noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych przez Policję, Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskową,
 • kontrole osób, pojazdów i budynków w rejonach zagrożonych,
 • zapewnienie personelu na wypadek zdarzeń terrorystycznych,
 • zakaz wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym,
 • zamknięcie i zabezpieczenie nieużywanych regularnie budynków i pomieszczeń,
 • przegląd zapasów i możliwości ich wykorzystania w przypadku zdarzenia terrorystycznego.

Zadania administracji publicznej w przypadku ogłoszenia alarmu CHARLIE:

 • całodobowe dyżury we wskazanych urzędach administracji publicznej,
 • dyżury dla osób funkcyjnych,
 • kontrola dostępności obiektów na wypadek ewakuacji,
 • wydawanie broni i amunicji osobom wyznaczonym do zadań ochronnych,
 • całodobowy nadzór nad miejscami nieobjętymi nadzorem.

Zadania administracji publicznej w przypadku ogłoszenia alarmu DELTA:

 • ograniczenia komunikacyjne w regionach zagrożonych,
 • identyfikacja pojazdów znajdujących się w rejonie obiektu,
 • kontrola pojazdów wjeżdżających na teren obiektu,
 • kontrola przedmiotów wnoszonych na teren obiektu,
 • przygotowanie do zapewnienia ciągłości działania w zapasowym miejscu.

4 stopnie alarmowe CRP. Dotyczą cyberataku

Ustawa określa także 4 stopnie alarmowe CRP oznaczające zagrożenie atakiem terrorystycznym w cyberprzestrzeni.

Są to:

 • ALFA-CRP,
 • BRAVO-CRP,
 • CHARLIE-CRP,
 • DELTA-CRP

Stopnie alarmowe CRPStopnie alarmowe CRP gov.pl/crp

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM