Ponad połowa Polaków uważa, że Polska powinna otrzymać reparacje wojenne od Niemiec [SONDAŻ]

Blisko 75 proc. Polaków nie wierzy, że Niemcy przekażą nam reparacje, a blisko 70 proc. uważa, że ostatnie działania w tej sprawie to element kampanii wyborczej PiS - wynika z sondażu IBRiS dla Onetu.

W czwartek na Zamku Królewskim w Warszawie zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Podano, że ogólna kwota strat Polski to 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów zł, co w przeliczeniu daje 1 bilion 532 miliardy 170 milionów dolarów.

Bezpośrednio po zaprezentowaniu dokumentu IBRiS zapytał Polaków o ich stanowisko w tej sprawie. Badanym zadano trzy pytania:

  • Czy Polsce należą się reparacje/odszkodowanie od Niemiec za zniszczenia i szkody wyrządzane podczas II wojny światowej?
  • Jak ocenia Pan/Pani szanse, że Polska dostanie od Niemiec jakieś pieniądze w ramach odszkodowania za II wojnę światową?
  • Na ile zgadza bądź nie zgadza się Pan/i z następującym twierdzeniem: "PiS wykorzystuje sprawę reparacji wojennych jako element kampanii wyborczej".

Z sondażu wynika, że o tym, iż Polsce należą się reparacje, jest przekonanych 52,1 proc. badanych, z czego 33,7 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 18,4 proc. "raczej tak". Dokładnie 20 proc. uważa, że reparacje Polsce się "raczej nie należą", natomiast 14,5 proc. - że "zdecydowanie się nie należą". Pozostałe 13,5 proc. badanych nie miało zdania w tej sprawie.

Reparacje dla Polski

O słuszności polskich roszczeń jest przekonanych 97 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy i 36 proc. sympatyków partii opozycyjnych. 3 proc. wyborców PiS uważa, że reparacje Polsce się nie należą, takie samo zdanie wyraża 48 proc. osób sympatyzujących z obecną opozycją.

O tym, że Polska otrzyma pieniądze od Niemiec, mówi 21,3 proc. respondentów. 3,3 proc. odpowiedziało na to pytanie "zdecydowanie są szanse", a 18 proc. - "raczej są szanse". 74,5 proc. jest sceptycznie nastawiona co do szans na uzyskanie reparacji. 32,6 proc. wskazało odpowiedź "raczej nie ma szans", a 41,9 proc. - "zdecydowanie nie ma szans". Pozostałe 4,2 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

60 proc. wyborców PiS uważa, że Polacy mają szansę otrzymać reparacje, a 37 proc. jest przeciwnego zdania. Wśród zwolenników opozycji 3 proc. badanych widzi szansę na pozytywne zakończenie tej sprawy, a 94 proc. nie wierzy w uzyskanie reparacji.

Według 68,8 proc. badanych reparacje to jeden z tematów kampanii wyborczej. Odpowiedź "zdecydowanie się zgadzam" wybrało 41,7 proc. badanych, a "raczej się zgadzam" - 27,1 proc. Odmiennego zdania było 24,7 proc. biorących udział w badaniu. "Raczej się nie zgadzam" to odpowiedź 13,5 proc. badanych, natomiast "zdecydowanie się nie zgadzam" wskazało 11,2 proc. "Trudno powiedzieć/nie wiem" to odpowiedź wybrana przez 6,5 proc. badanych.

18 proc. wyborców PiS zgadza się z tezą, że reperacje s± tematem wyborczym, innego zdania jest 81 proc. Po stronie sympatyków opozycji 98 proc. badanych uważa temat reparacji za część kampanii wyborczej, a tylko 1 proc. jest przeciwnego zdania.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na zlecenie Onetu (IBRiS) w dniach 2-3 września 2022 r. na ogólnopolskiej próbie 1100 tys. osób metod± telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo.

DOSTĘP PREMIUM