Zakaz korzystania z wód Kanału Gliwickiego. Wyłowiono z niego ponad tonę śniętych ryb

Ze względu na kolejne informacje o wydobyciu z Kanału Gliwickiego ponad tony śniętych ryb, wojewoda opolski wydał zakaz korzystania z wód kanału do 12 września włącznie.

Według komunikatu zamieszczonego na stronie opolskiego urzędu wojewódzkiego, przedstawiciel rządu w terenie wydał rozporządzenie o zakazie korzystania z wód Kanału Gliwickiego na odcinku od granicy województw śląskiego i opolskiego do śluzy Sławęcice.

Zakaz dotyczy w szczególności: spożywania wody, wchodzenia do wody, kąpieli, połowu i spożywania ryb, pojenia zwierząt gospodarskich i domowych, używania wody do celów gospodarczych - w tym podlewania, uprawiania sportów wodnych i turystyki oraz innych działań wiążących się z bezpośrednim kontaktem z wodami. Zakaz nie dotyczy działań podejmowanych w ramach zarządzania kryzysowego, prac budowlanych, utrzymania wód i prac konserwacyjnych przez Wody Polskie.

Wojewoda uzasadnia, że decyzja jest spowodowana kolejnymi informacjami o pojawiających się śniętych rybach. Do tej pory pracownicy Wód Polskich, strażacy i Straż Rybacka, wyłowili ponad tonę martwych ryb. Występowania śniętych ryb nie odnotowano natomiast na innych odcinkach tej drogi wodnej, na których kontynuowany jest również stały monitoring przez wszystkie służby wojewody, w szczególności Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, policję oraz straż pożarną i rybacką.

TOK FM PREMIUM