Scholz o reparacjach: Ta kwestia została ostatecznie rozstrzygnięta. Czy kanclerz zmieni zdanie?

W sprawie reparacji wojennych dla Polski ostatnio zabrał głos niemiecki kanclerz Olaf Scholz. - Ta kwestia została rozstrzygnięta w prawie międzynarodowym - powiedział w wywiadzie opublikowanym w niemieckiej prasie. Autor raportu Arkadiusz Mularczyk stwierdził natomiast, że kanclerz Niemiec wkrótce zmieni zdanie.

- Niemcy ponoszą polityczną i moralną odpowiedzialność za drugą wojnę światową, ale sprawa reparacji została zamknięta. Tak na raport polskich władz już w ubiegłym tygodniu odpowiedziało niemieckie ministerstwo spraw zagranicznych. 

Potem niemal identyczną odpowiedź na pytanie o reparacje miał rzecznik niemieckiego rządu:

- Na płaszczyźnie prawnej jest tak, że te kwestie są zamknięte – powiedział.

Reparacje wojenne dla Polski. Jest reakcja kanclerza Niemiec

Ostatnio głos zabrał szef rządu Niemiec - kanclerz Olaf Scholz. Zapytany o reparacje przez dziennikarza Frankfurter Allgemeine Zeitung mówił: - mogę zaznaczyć, podobnie jak wszystkie poprzednie rządy federalne, że ta kwestia została ostatecznie rozstrzygnięta w prawie międzynarodowym.

O tę wypowiedź Polska Agencja Prasowa zapytała firmującego polski raport Arkadiusza Mularczyka. Poseł PiS stwierdził jest przekonany że Scholz zmieni zdanie po wpłynięciu noty dyplomatycznej z oficjalnymi żądaniami wobec Berlina.

Reparacje wojenne dla Polski od Niemiec. Kaczyński: Taki jest nasz cel

Na Zamku Królewskim w Warszawie 1 września zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Podano, że ogólna kwota strat Polski to 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów zł.

- Chodzi o to, by być może w długim i trudnym procesie uzyskać odszkodowania za wszystko, co Niemcy, państwo niemieckie, naród niemiecki uczynił Polsce w latach 1939-1945. Taki jest nasz cel, wpisujący się w całą koncepcję odbudowy normalności jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa polskiego - mówił Jarosław Kaczyński.

Reparacje wojenne od Niemiec. Dlaczego temat powrócił teraz?

PiS wraca do tematu reparacji wojennych od Niemiec, jednak zdaniem prof. Ireneusza Pawła Karolewskiego jest to temat zastępczy.

- Nic z tego nie wyniknie – mówił w TOK FM prof. Ireneusz Paweł Karolewski, politolog z Uniwersytetu Lipskiego. - Rząd PiS-u nie złożył nawet tzw. noty reparacyjnej, czyli oficjalnego stanowiska, w którym oczekiwane jest podjęcie negocjacji na temat reparacji. Ale nawet gdyby ją złożył, wątpię, żeby coś z tego wynikło. To pokazuje przykład Grecji, która złożyła taką notę w 2015 roku i wyliczyła swoje straty z powodu okupacji niemieckiej na jakieś 290 mld euro. Niemcy skwitowały to, że ponoszą odpowiedzialność polityczną i moralną. I tyle. Natomiast sprawy finansowe zostały zakończone do 1990 roku z traktatem o zjednoczeniu Niemiec. Podobnie będzie w przypadku Polski – prognozował ekspert.

Prof. Karolewski zwrócił uwagę, że PiS-owi chodzi w tej sprawie bardziej o konsolidowanie własnego elektoratu niż o próbę pozyskania pieniędzy od Niemiec.

Zdaniem eksperta reparacje wojenne mają odciągnąć uwagę wyborców od takich tematów, jak galopująca inflacja, stan polskiej gospodarki i brak pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Reparacje wojenne od Niemiec - Polska zrzekała się ich kilkakrotnie

Sprawa uzyskania reparacji od Niemiec za zniszczenia dokonane przez Niemcy w Polsce podczas II wojny światowej jest w ocenie części historyków i prawników niejednoznaczna. Mimo że 23 sierpnia 1953 r. ówczesna PRL zrzekła się formalnie roszczeń od Niemiec, to kwestionowana jest przez niektórych politologów i prawników skuteczność tego aktu. Kwestią sporną jest, czy deklaracja podległego Moskwie rządu w Warszawie dotyczyła nie tylko ówczesnej NRD, ale całych Niemiec.

Jednak, jak zauważa prof. Nałęcz w rozmowie z TOK FM - w Poczdamie zastosowano rozwiązanie, że Polska będzie rozliczała się ze Związkiem Sowieckim, bo to on zagrabił znaczną część jej ziem. A rekompensatą miały być ziemie zachodnie. Nabyte kosztem Niemiec. Stąd w wyniku II wojny światowej otrzymaliśmy solidny kawał terytorium niemieckiego. I to nie jest sytuacja jak ta dotycząca Alzacji czy Lotaryngii w latach 1918-19. Wówczas na konferencji w Paryżu, Francja odzyskiwała terytorium wcześniej jej zagrabione. W poprzedniej wojnie Polska otrzymała tereny, które były w posiadaniu Niemiec - w różnej formule - przez co najmniej 700 lat.

Co więcej, Polska zrzekła się reparacji czterokrotnie, ostatni raz w 2004 roku, choć i na ten temat zdania są wciąż podzielone. 

Ostatni raz głośno było na temat odszkodowania od Niemiec za czasu rządów Ewy Kopacz. Wówczas w sierpniu 2015 r. rząd odpowiadał na interpelację posła Kazimierza Moskala: "Oświadczenie Rządu PRL z 23 sierpnia 1953 r. o zrzeczeniu się przez Polskę reparacji wojennych, Rząd RP uznaje za obowiązujące (…) Oświadczenie z 23 sierpnia 1953 r. było podjęte zgodnie z ówczesnym porządkiem konstytucyjnym, a ewentualne naciski ze strony ZSRR nie mogą być uznane za groźbę użycia siły z pogwałceniem zasad prawa międzynarodowego, wyrażonych w Karcie Narodów Zjednoczonych"- przypomina PAP.

Reparacje wojenne. Dotychczasowe wypłaty dla Polaków

 Dotychczas na rzecz poszkodowanych w trakcie II wojny światowej Polaków w uzgodnionych przez Fundację "Polsko-Niemieckie Pojednanie" (FPNP) transzach - wypłacono:

  •  W latach 1992-2004 Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" wypłaciła ofiarom nazizmu mieszkającym w Polsce świadczenia o charakterze pomocy humanitarnej w ramach tzw. wypłat podstawowych i dodatkowych na ogólną sumę przeszło 732 mln PLN.
  •  W latach 2001 – 2006 Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" przekazała świadczenia ze środków niemieckiej Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" dla blisko 484 tys. osób uprawnionych na kwotę ponad 3,5 mld PLN (975,5 mln EUR).
  • W latach 2001-2005 wypłatami z funduszu austriackiego objęto łącznie 22.689 osób, którym FPNP wypłaciła ponad 155 mln PLN (42,7 mln EUR)
  • Z połączonych środków własnych FPNP oraz Funduszu na Rzecz Ofiar Prześladowań Hitlerowskich Fundacja wypłaciła w latach 2001-2005 ok. 93 mln zł.
  • Z Funduszu Szwajcarskiego za pośrednictwem FPNP świadczenia otrzymało ponad 23 tys. osób na łączną kwotę 9 mln USD.

 Więcej na temat wypłaty odszkodowań dla Polaków znajdziesz pod linkiem

Reparacje wojenne od Niemiec dla Polski. Czym są reparacje wojenne?

Jak informuje Wikipedia reparacje wojenne to rekompensaty finansowe za straty i szkody spowodowane przez działania wojenne, wynikające z łamania przez napastników postanowień Konwencji haskiej z 1907 roku lub innych aktów prawa międzynarodowego. Reparacje wypłacane są zaatakowanej stronie konfliktu w przypadku jej zwycięstwa lub korzystnego dla niej rozejmu. - Prawo do uzyskania reparacji nie wygasa nawet przez wiele lat od zakończenia wojny - czytamy.

TOK FM PREMIUM