Uwaga kredytobiorcy. Nawet 500 zł. miesięcznie. Banki będą zwracały dodatkowe opłaty

W przyszłym tygodniu wejdą w życie zmiany w przepisach o kredycie hipotecznym. Ustawa ma zapobiec pobieraniu przez banki dodatkowych opłat w czasie oczekiwania na wpis do hipoteki. Ustawa obejmie nowe umowy oraz część umów kredytowych już obowiązujących i przewiduje, że banki będą zwracały dodatkowe opłaty, które kredytobiorca ponosi w okresie oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej. Które umowy obejmą przepisy? I na czym dokładnie będzie polegać zmiana?

Na początku sierpnia (5.08) prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą kredytów hipotecznych oraz ustawy o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Nowe przepisy wejdą w życie już 17 września.

Kredyty hipoteczne 2022. Na czym będzie polegać zmiana?

Nowe przepisy są odpowiedzią na wydłużające się formalności dotyczące wpisów do ksiąg wieczystych. W największych polskich miastach na wpis do księgi wieczystej czeka się często ponad rok. To wiąże się z koniecznością ponoszenia wyższych kosztów przez kredytobiorców .

- Chodzi np. o wyższą marżę banku do czasu ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego, co w efekcie ma wpływ na wysokość miesięcznej raty kredytu. Marża banku wraz ze wskaźnikiem WIBOR są składowymi oprocentowania kredytów. Według Ministerstwa Sprawiedliwości dzięki nowym przepisom niektórzy kredytobiorcy będą mogli zaoszczędzić nawet 500 zł miesięcznie – czytamy w portalu tvn24.pl

Kredyty hipoteczne 2022. Jaki jest cel wprowadzanych zmian?

- Celem ustawy jest wprowadzenie regulacji zapobiegających pobieraniu przez banki dodatkowych opłat w okresie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt zaciągany przez konsumenta na zakup nieruchomości - informuje kancelaria prezydenta. 

Cel ten ma być zrealizowany przez wprowadzenie zasady, że w przypadku naliczenia przez bank dodatkowego kosztu kredytu, związanego z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej spłatę udzielonego kredytu, ustanawianej na rzecz tego banku, po dokonaniu wpisu opłata lub prowizja podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet innych należności obciążających kredytobiorcę – podano w komunikacie kancelarii prezydenta.

Kredyty hipoteczne. Od kiedy będą obowiązywać nowe przepisy?

Wcześniej wskazywano, że dodatkowe opłaty dla banków mają charakter "ubezpieczenia" ryzyka kredytowego. Teraz ministerstwo spojrzało na problem inaczej.

- (…) w praktyce niemal w każdym przypadku wpis hipoteki jest dokonywany zgodnie z wnioskiem. A więc zakładanego przez banki ryzyka praktycznie nie ma. Skoro zatem ryzyko uzasadniające dodatkowe koszty nie istnieje, nadzwyczajna opłata powinna być swoistą kaucją- informuje ministerstwo sprawiedliwości.

Nowe przepisy wejdą w życie już 17 września. Zwrot dodatkowych kosztów będzie następował w terminie 60 dni od dnia wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Kredyty hipoteczne 2022.  Jak do zmiany przepisów są przygotowane banki?

Jak informuje tvn24.pl niektóre banki już wprowadziły zmiany, inne zrobią to wkrótce. 

  • - Bank, dostosowując swoje rozwiązania do nowelizacji ustawy, odstąpił od podwyższonej marży od uruchomienia kredytu do momentu ustanowienia hipoteki – od 29 sierpnia br. podpisywane umowy kredytów hipotecznych nie zawierają zapisów podwyższających koszt odsetkowy do czasu wpisu hipoteki - poinformowało tvn24.pl centrum prasowe PKO BP.
  • Rezygnację z podwyższania marży zapowiada też mBank. - Od 17 września br. rezygnujemy z tego podwyższenia. W ciągu maksymalnie 3 miesięcy wprowadzimy odpowiednie zapisy do umów kredytowych – usuniemy zapis o podwyższonym oprocentowaniu do czasu wpisu do księgi wieczystej – poinformowali portal przedstawiciele banku.
  • Do wdrożenia nowych przepisów szykuje się też BNP Paribas. Biuro prasowe poinformowało tvn24.pl, że bank sam zrealizuje zwrot dodatkowych kosztów "bez konieczności składania wniosku przez klienta przelewem na znany bankowi rachunek".
  • Alior Bank zapowiada, że jest w trakcie wdrażania zmian i opracowywania procesu zwrotu dodatkowych kosztów, ponoszonych w okresie oczekiwania na wpis hipoteki. Tvn24.pl informuje, że "zgodnie z zapowiedziami środki mają być zwracane na konto osobiste klienta służące do obsługi kredytu".

Kredyty hipoteczne 2022. Ile pieniędzy zaoszczędzą kredytobiorcy?

Według Ministerstwa Sprawiedliwości dzięki nowym przepisom niektórzy kredytobiorcy będą mogli zaoszczędzić nawet 500 zł miesięcznie. Jednak ta kwota dla każdego kredytobiorcy będzie różna, a wyliczenia ministerstwa nie do końca pokrywają się w wyliczeniami analityków finansowych.

Główny analityk Expandera Jarosław Sadowski  w rozmowie z TVN24 Biznes, zrobił specjalne wyliczenie.

 - Przyjmijmy kredyt na 300 000 zł na 25 lat z oprocentowaniem 5,55 procent. Jeśli podwyżka na czas oczekiwania na wpis wyniesie 2,5 punktu procentowego, to oprocentowania na około 11 miesięcy wzrośnie do 8,05 procent. Rata na 11 miesięcy wzrośnie z 1851 zł do 2325 zł. Teoretycznie koszt podwyżki wynosi więc 5216 zł. W rzeczywistości łączny koszt to aż 8230 zł. Dzieje się tak dlatego, że gdyby nie było podwyżki marży, to w ciągu 11 miesięcy kredytobiorca spłaciłby 5221 zł kapitału. Po podwyżce marży spłaci jednak tylko 3560 zł, a więc po tym okresie będzie miał nieco wyższe zadłużenie. To wyższe zadłużenie oznacza z kolei wyższe odsetki przez cały okres spłaty, nawet już po dostarczeniu odpisu z księgi wieczystej – czytamy w tvn24.pl tłumaczenie głównego analityka Expandera.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM