Zasiłek pogrzebowy będzie wyższy? Wiceminister: Zajmujemy się tą sprawą

Kwota zasiłki pogrzebowego może zostać podwyższona. - Rząd rozważa podniesienie zasiłku pogrzebowego, nie zdecydowano jeszcze, o jaką kwotę - informuje w czwartek "Super Express".

Zasiłek pogrzebowy to forma finansowego wsparcia przy organizacji pochówku. Niestety, koszty pogrzebu są aktualnie wielokrotnie wyższe, niż wynosi zasiłek pogrzebowy i dla wielu osób organizacja tej ceremonii jest ogromnym obciążeniem finansowym.

Kwota zasiłku pogrzebowego będzie wyższa? 

"Super Express" informuje, że rząd rozważa podniesienie zasiłku, chociaż nie zdecydowano jeszcze, o jaką kwotę. Z informacji redakcji wynika, że niewykluczone, iż zasiłek pogrzebowy wzrośnie do 5 tys. zł w przyszłym roku.

- Analizujemy postulaty związkowców, zajmujemy się sprawą zasiłku pogrzebowego – powiedział "SE" wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Zasiłek pogrzebowy 2022. Nie każdy otrzyma taką samą kwotę

Aktualnie maksymalna kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4000 zł. Kwota ta przysługuje osobie ponoszącej koszty pogrzebu. Nie każdy jednak otrzyma taką samą wysokość wsparcia. Ostateczna kwota jest bowiem uzależniona od stopnia pokrewieństwa ze zmarłym.

Maksymalny zasiłek otrzymają członkowie rodziny chowanego. Kwota 4 tys. złotych nie musi być wówczas w całości przeznaczona na pochówek, można ją wykorzystać w innym, dowolnym celu.

Jeżeli osobą wnioskującą o zasiłek jest ktoś spoza rodziny zmarłego (sąsiad, przyjaciel, pracodawca, gmina), wówczas zasiłek jest wypłacany w kwocie równej wydatkom poniesionym na cele pochówku. Koszty nie mogą jednak przekroczyć 4 tys. złotych. 

Gdzie złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy 2022? 

Aby otrzymać finansowe wsparcie na organizację pogrzebu, należy złożyć wniosek do ZUS. Oprócz wypełnionego wniosku, niezbędne będą następujące dokumenty: 

  • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu,
  • akt zgonu,
  • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).

TOK FM PREMIUM