Nasilone kontrole RTV i kary za brak abonamentu. Te dwie grupy są pod lupą

Abonament RTV ściągają już nie tylko listonosze, ale też Urząd Skarbowy. Kontrole odbiorników radiowo-telewizyjnych trwają i są skuteczne. Portal naszemiasto.pl informuje o 122 tys. ukaranych w 2021 roku. Kto zapłaci karę za posiadanie niezarejestrowanego odbiornika i ile wynosi grzywna?

Abonament RTV — wzmożono kontrole odbiorników. 120 tys. ukaranych w 2021

Abonament radiowo — telewizyjny stanowi część finansowania publicznego radia i telewizji, i jest opłatą pobieraną od posiadaczy odbiorników.

Obowiązek płacenia abonamentu dotyczy wszystkich posiadaczy odbiorników radiowo-telewizyjnych, ponieważ zakłada się, że osoba posiadająca urządzenie do odbierania sygnału może z niego korzystać.

Ściągalność abonamentu w Polsce od wielu lat utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. "Płaci około co dziesiąta osoba" - informował portal spiderweb.pl

Dlatego w lipcu 2021 roku rząd postanowił zwiększyć ilość kontroli odbiorników RTV i wydał rozporządzenie w tej sprawie.

Od tej pory Urzędy Skarbowe, mają uprawnienie do wystawiania wniosków w sprawie egzekucji długów i tytułów wykonawczych, także drogą elektroniczną. Ma to przyspieszyć i ułatwić ściąganie należności. W 2021 roku nałożono 122 tys. kar.

Kto nie płaci abonamentu RTV, ten musi zapłacić karę. 2 grupy są na świeczniku

Stosowane są różne metody sprawdzenia, czy możemy posiadać odbiornik.

"Kontrolerzy Abonamentu RTV sprawdzają między innymi zakup nowych telewizorów przez mieszkańców naszego kraju" - zauważył portal Naszemiasto.

Osoby, do których urzędnicy docierają w pierwszej kolejności:

  • osoby, które zarejestrowały telewizor lub radioodbiornik (należy zarejestrować go w ciągu 14 dni od nabycia), ale przestały płacić abonament. Ta grupa musi opłacić zaległy abonament wraz z odsetkami,
  • osoby, które nigdy nie zarejestrowały odbiorników. Jeśli urzędnik udowodni im posiadanie odbiornika, zostanie im naliczona grzywna. Grzywna wynosi trzydziestokrotność miesięcznej opłaty, czyli 735 zł.

Po otrzymaniu wezwania do zapłaty należy w terminie 7 dni opłacić należność.

Ile kosztuje abonament RTV 2022? Będą podwyżki

Miesięczny abonament w 2022 roku wynosi:

  • za używanie odbiornika radiowego - 7,50 zł,
  • za używanie odbiornika telewizyjnego lub zarówno radiowego jak i telewizyjnego - 24,50 zł.

W 2023 roku będzie podwyżka. Nowe stawki zawarto w opublikowanym ogłoszeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie stawek kwotowych opłat abonamentowych na rok kalendarzowy 2023 i wynoszą one odpowiednio: 8,70 i 27,30 zł

Zwolnienie z abonamentu RTV. Oto lista osób, które nie muszą płacić

Do osób zwolnionych z opłat należą:

  • osoby, które ukończyły 75. rok życia lub 60. rok życia i pobierają emeryturę, której miesięczna wartość nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia
  • osoby niezdolne do pracy i z pierwszą grupą inwalidzką,
  • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu, osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.,
  • bezrobotni,
  • kombatanci, którzy są inwalidami wojennymi lub wojskowymi, bądź ich rodziny,
  • osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych np. zasiłku stałego czy przedemerytalnego.

DOSTĘP PREMIUM