Już wiadomo, ilu absolwentów zdało w tym roku maturę. Najlepiej wypadł język polski

Centralna Komicja Egzaminacyjna podliczyła wyniki ezgazminów w sesji głównej majowej, dodatkowej czerwcowej oraz poprawkowej w sierpniu i podała, ile osób przystępujących w tym roku do matury otrzymało wynik pozytywny.

Maturę zdało 89,3 proc. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, 78,3 proc. absolwentów techników i 32,1 proc. absolwentów branżowych szkół II stopnia –  podała w piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna, uwzględniając wyniki maturzystów zdających egzaminy we wszystkich trzech sesjach.

Najlepiej wypadł język polski 

Wśród tegorocznych absolwentów liceów egzamin z polskiego zdało 97 proc., wśród absolwentów techników – 94 proc., w wśród absolwentów szkół branżowych II stopnia – 71 proc.

Egzamin z matematyki zdało w liceach 90 proc., w technikach – 80 proc., w szkołach branżowych II stopnia – 35 proc.

Egzamin z języka angielskiego (najczęściej wybieranego języka obcego) zdało w liceach 97 proc., w technikach – 94 proc., w szkołach branżowych II stopnia – 64 proc.

Ze wstępnych danych CKE, opublikowanych na początku lipca (obejmujących tylko sesję maturalną majową), wynikało, że wśród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 84,0 proc. (prawo do poprawki miało 11,4 proc.), wśród absolwentów techników maturę zdało 69,2 proc. (prawo do poprawki miało 22,0 proc.), wśród absolwentów szkół branżowych II stopnia maturę zdało 20,5 proc. (prawo do poprawki miało 33,6 proc.)

W tym roku – podobnie jak w ubiegłym – w związku z epidemią COVID-19 egzamin maturalny był przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu ub.r., a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie.

Matura 2022 - do ilu egzaminów musieli przystąpić maturzyści? 

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Musieli też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogli przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

W tym roku, po raz pierwszy, absolwenci czteroletniego technikum oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia, nie mieli obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych musieli dodatkowo przystąpić do obowiązkowego egzaminu pisemnego z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Podobnie jak w ubiegłym roku, nie było obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawali je tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia; w przypadku przedmiotów do wyboru zdawanych na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM