Podatek od nieruchomości aż 12 proc w górę. Jednak nie wszystkich ta podwyżka dotknie tak samo mocno

Ministerstwo Finansów zdecydowało, że maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2023 wzrosną. Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna wyniosą nawet o 12 proc więcej niż dotychczas. Na ile ta podwyżka dotknie Polaków zależne jest od decyzji poszczególnych samorządów.

1 sierpnia 2022 r. opublikowane zostało rozporządzenie  Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2023. 

Ministerstwo Finansów informuje, że górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 zostały ogłoszone przez Ministra Finansów w dniu 1 sierpnia 2022 r. w Monitorze Polskim pod poz. 731.- czytamy na podatki.gov.pl.

Takie ustawowe maksimum jest przez MF określane corocznie, a za poziom podwyżek odpowiada wskaźnik inflacji w I połowie roku, zaokrąglając wartość wskaźnika w górę. Ponieważ inflacja w pierwszym półroczu 2022 wyniosła 11,8 proc. - zatem maksymalna stawka na 2023 ustalona został odgórnie na 12 proc i to właśnie maksymalnie do takiego poziomu samorządy mogą podwyższyć stawki podatku od nieruchomości w kolejnym roku kalendarzowym. 

Podatek od nieruchomości. Jakie stawki będą obowiązywać w 2023 roku?

Podniesienie podatków od nieruchomości to kolejny czynnik, oprócz podwyżek za ogrzewanie czy energię elektryczną, które w 2023 roku wpłyną na wzrost obciążeń finansowych Polaków. 

Przykładowo: Najwyższa wartość podatku od 1 m2 budynków mieszkalnych dotychczas wynosiła 0,89 zł, od 2023 roku wyniesie 1 zł. Analogicznie. Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  dotychczas wynosił 25,74 zł., w 2023 roku wzrośnie do 28,78 zł za 1 m2. 

– Pamiętajmy, że obwieszczenie określa najwyższe możliwe do zastosowania stawki. Ostatecznie mogą być niższe, ponieważ decyzję o ich wysokości podejmują samorządy. Jednak obciążenia związane z posiadaniem lokalu w największych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław, Kraków czy też Gdańsk, w roku 2022 były ustalone na najwyższym możliwym poziomie – komentuje Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt – czytamy w portalu strefabiznesu.pl

Podatek od nieruchomości. Czy wszędzie obowiązuje najwyższa stawka?

O tym, czy w danej gminie obowiązują stawki maksymalne, czy niższe, decydują radni.  Zazwyczaj samorządowcy podejmują decyzję w ostatnim kwartale roku poprzedzającego wprowadzenie nowych przepisów. 

- Na przykład w Warszawie stawki podatku od nieruchomości w 2022 r. przeważnie odpowiadają ustawowemu maksimum – informuje DGP.

Natomiast w portalu strefabiznesu.pl czytamy, że są miasta w których na rok 2022 nie zastosowano maksymalnych stawek. Za przykład podany jest Olsztyn, gdzie: "podatek od lokali wynosi 0,80 zł za m2 w przypadku lokali mieszkalnych oraz 22,38 zł w przypadku lokali związanych z działalnością gospodarczą. Jednak jeśli tamtejsza rada miasta postanowi przyjąć na 2023 r. maksymalne stawki, to podwyżka będzie bardziej odczuwalna niż w Krakowie czy Warszawie, bo wyniesie odpowiednio 0,20 zł i 6,40 zł."- czytamy w portalu. 

Zgodnie z zapisem w ustawie samorządy mogą różnicować wysokość stawek uwzględniając różne czynniki dotyczące lokali np. lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, czy wiek i stan techniczny budynków na które nałożony jest podatek. 

Podatek od nieruchomości. Kto musi ten podatek opłacać? 

Jak przypomina DGP, "podatek od nieruchomości płaci właściciel, posiadacz samoistny oraz użytkownik wieczysty nieruchomości". 

Zdarzają się jednak sytuacje w których obowiązek opłaty podatku od nieruchomości spada na dzierżawcę lub najemcę nieruchomości należącej do samorządu lub Skarbu Państwa.

Podatek od nieruchomości – terminy płatności

W przypadku osób fizycznych podatek jest płatny w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Natomiast osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej: za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia - czytamy na stronie podatki.gov.pl

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Należy zaznaczyć, że gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, opłatę należy uiścić jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 

Źródło: gazetaprawna.pl, strefabiznesu.pl

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM