Wyrzucili "reparacje" z uchwały o reparacjach. Kto jak głosował w Sejmie?

Sejm znaczną większością głosów przyjął w środę 14 września uchwałę w sprawie odszkodowań od Niemiec za szkody po II wojnie światowej. Z uchwały zostało wykreślone słowo "reparacje", zastąpiło je słowo "zadośćuczynienie".

Sejm w przyjętej w środę 14 września uchwale wezwał rząd Niemiec do przyjęcia odpowiedzialności politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej za wszystkie skutki spowodowane w wyniku rozpętania II wojny światowej. 

Już nie reparacje wojenne dla Polski, a zadośćuczynienie. Nowy zapis w uchwale

Projekty uchwały dotyczące reparacji wojennych od Niemiec zgłosiły kluby PiS, KO i PSL. Podczas posiedzenia komisji jako wiodący wybrano projekt przygotowany przez przedstawicieli partii rządzącej. W toku prac sejmowych zgłoszono szereg poprawek. W głosowaniu przyjęto poprawkę Władysława Teofila Bartoszewskiego (PSL-KP), by w uchwale słowo "reparacje" zastąpić słowem "zadośćuczynienia".

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podała, że finalnie przyjęto uchwałę w sprawie dochodzenia przez Polskę zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej.

Z uchwały zostało wykreślone słowo "reparacje", zastąpiło je słowo "zadośćuczynienie".

W uchwale czytamy: Sejm RP "wzywa rząd Republiki Federalnej Niemiec do jednoznacznego przyjęcia odpowiedzialności politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej za wszystkie skutki spowodowane w Rzeczypospolitej Polskiej i obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku rozpętania II wojny światowej przez III Rzeszę Niemiecką".

"Agresja niemiecka, okupacja Polski przez Niemcy oraz systemowe ludobójstwo spowodowały ogrom krzywd, cierpień, a także strat materialnych i niematerialnych. Okrucieństwa okupacji niemieckiej w stosunku do ludzi przybierały najróżniejsze formy: zniewalania, pracy przymusowej, rabunku dzieci, okaleczania, gwałcenia i mordowania dzieci, kobiet i mężczyzn — obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Zacierano także ślady ludobójstwa i zbrodni wojennych" - głosi uchwała.

Zadośćuczynienie dla Polski. Nie tylko od Niemiec, także od Rosji?

Do uchwały dodano paragraf o tym, że Polska nie otrzymała rekompensat także ze strony Związku Sowieckiego. Jak napisano, straty te wymagają określenia i przedstawienia szacunku, który będzie podstawą podjęcia działań wobec Federacji Rosyjskiej.

Uchwała o "reparacjach" przegłosowana. Nie wszyscy ją poparli

Ostatecznie za uchwałą głosowało 418 posłów, 4 było przeciw, a 15 wstrzymało się od głosu. W głosowaniu nad uchwałą przeciw byli posłowie Zielonych, a wstrzymała się Polska 2050. W ocenie posła partii Polska 2050 - Pawła Zalewskiego, sprawa reparacji została wytoczona na przez PiS na potrzeby polityki wewnętrznej.

- Dla wzajemnego szachowania. Dla wewnętrznej gry politycznej, a nie dla realizacji interesu narodowego – mówił Zalewski.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, opozycja zgodnie podkreśla, że przy ewentualnym ubieganiu się o odszkodowania od uchwały ważniejsze są konkretne działania dyplomatyczne. Przypomina też, że podobną uchwałę w sprawie praw Polski do niemieckich reparacji wojennych, Sejm niemal jednogłośnie przyjął już w 2004 r. 

Zadośćuczynienie wojenne od Niemiec. Kiedy rząd podejmie działania dyplomatyczne?

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau zapowiedział, że nota dyplomatyczna w sprawie zadośćuczynienia zostanie przekazana Niemcom na początku przyszłego miesiąca. Zapytany o to, na czyje ręce trafi, odpowiedział: 

- Tak jak sztuka dyplomatyczna tego nakazuje. Cierpliwości - powiedział Rau.

Odszkodowanie wojenne od Niemiec. Jakiego zadośćuczynienia domaga się PiS?

Z zaprezentowanych 1 września przez liderów Prawa i Sprawiedliwości wyliczeń wynika, że straty Polski to ponad 6 bilionów 200 mld zł i o taką kwotę zamierzają wystąpić rządzący.

- To suma całkowicie możliwa do udźwignięcia dla gospodarki niemieckiej i nieobciążająca jej w żaden nadmierny sposób - mówił podczas prezentacji raportu dotyczącego reparacji - Jarosław Kaczyński.

Raport został przygotowany przez Parlamentarny Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II wojny światowej. Zespołem kierował poseł Arkadiusz Mularczyk. Nad raportem pracowało ok. 30 naukowców - historyków, ekonomistów, rzeczoznawców majątkowych oraz 10 recenzentów.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM