Odzyskasz nawet kilka tysięcy złotych. Weszła w życie ustawa dotycząca kredytów hipotecznych

17 września weszły w życie zmiany w przepisach o kredycie hipotecznym. Ustawa dotyczy pobieranych przez banki dodatkowych opłat w czas oczekiwania na wpis do hipoteki. Przepisy obejmują nie tylko nowe umowy, ale również część umów kredytowych podpisanych wcześniej. Na czym dokładnie polega zmiana?

Na początku sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą kredytów hipotecznych oraz ustawy o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Nowe przepisy obowiązują od soboty 17 września.

Kredyt hipoteczny 2022. Na czym polega zmiana w ustawie?

Nowe przepisy są odpowiedzią na wydłużające się formalności dotyczące wpisów do ksiąg wieczystych. W największych polskich miastach na wpis do księgi wieczystej czeka się często ponad rok. To dotychczas wiązało się z koniecznością ponoszenia wyższych kosztów przez kredytobiorców. 

- Chodzi np. o wyższą marżę banku do czasu ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego, co w efekcie ma wpływ na wysokość miesięcznej raty kredytu. Marża banku wraz ze wskaźnikiem WIBOR są składowymi oprocentowania kredytów – czytamy w portalu tvn24.pl

Kredyty hipoteczne 2022 po nowemu. Banki nie będą pobierać dodatkowej opłaty. A co z już pobranymi środkami?

- Celem ustawy jest wprowadzenie regulacji zapobiegających pobieraniu przez banki dodatkowych opłat w okresie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt zaciągany przez konsumenta na zakup nieruchomości - informuje kancelaria prezydenta.

Cel ten ma być zrealizowany przez wprowadzenie zasady, że w przypadku naliczenia przez bank dodatkowego kosztu kredytu, związanego z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej spłatę udzielonego kredytu, ustanowionej na rzecz tego banku, po dokonaniu wpisu opłata lub prowizja podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet innych należności obciążających kredytobiorcę – podano w sierpniu  w komunikacie kancelarii prezydenta.

Nowe przepisy dotyczące kredytów hipotecznych już obowiązują

Nowe przepisy weszły w życie 17 września. Zwrot dodatkowych kosztów będzie następował w terminie 60 dni od dnia wpisu hipoteki do księgi wieczystej. 

Niektóre banki wprowadziły nowe zasady tuż  po podpisaniu ustawy przez prezydenta, inne z dniem jej wejścia w życie. 

Kredyty hipoteczne 2022. Czy dla wszystkich będzie taki sam zwrot kosztów?

Według Ministerstwa Sprawiedliwości, dzięki nowym przepisom niektórzy kredytobiorcy będą mogli zaoszczędzić nawet 500 zł miesięcznie.  W sytuacji, gdy klient banku czeka na wpis nieruchomości do księgi wieczystej np. 12 miesięcy, otrzyma zwrot łącznie około 6000 zł. 

Jednak okazuje się, że  ta kwota będzie różna dla każdego kredytobiorcy,  a wyliczenia ministerstwa nie do końca pokrywają się w wyliczeniami analityków finansowych.

Jeszcze przed wejściem w życie nowych zasad, główny analityk Expandera Jarosław Sadowski w rozmowie z TVN24 Biznes, zrobił specjalne wyliczenie.

- Przyjmijmy kredyt na 300 000 zł na 25 lat z oprocentowaniem 5,55 procent. Jeśli podwyżka na czas oczekiwania na wpis wyniesie 2,5 punktu procentowego, to oprocentowania na około 11 miesięcy wzrośnie do 8,05 procent. Rata na 11 miesięcy wzrośnie z 1851 zł do 2325 zł. Teoretycznie koszt podwyżki wynosi więc 5216 zł. W rzeczywistości łączny koszt to aż 8230 zł. Dzieje się tak dlatego, że gdyby nie było podwyżki marży, to w ciągu 11 miesięcy kredytobiorca spłaciłby 5221 zł kapitału. Po podwyżce marży spłaci jednak tylko 3560 zł, a więc po tym okresie będzie miał nieco wyższe zadłużenie. To wyższe zadłużenie oznacza z kolei wyższe odsetki przez cały okres spłaty, nawet już po dostarczeniu odpisu z księgi wieczystej – czytamy w tvn24.pl tłumaczenie specjalisty.

O tym w jaki sposób banki są przygotowane do wprowadzenia nowych zasad dotyczących kredytów hipotecznych 2022  pisaliśmy już.

Jak banki przygotowały się do wprowadzenia nowych przepisów?

Do największych banków z pytaniem, jak przygotowały się do zmian i jak będą zwracać pieniądze zwrócił się Fakt.pl.

Santander Bank Polska

- Na etapie zawierania umowy kredytowej po 17 września 2022 r., bank będzie informować klientów, że odda im odsetki naliczone z tytułu marży pomostowej po otrzymaniu zawiadomienia z sądu potwierdzającego wpis hipoteki na rzecz banku. Ponadto w przypadku kredytów udzielonych wcześniej (umów kredytowych zawartych przed 17 września 2022 r.), dla których wpis hipoteki nastąpi po tym terminie, odda klientom odsetki naliczone z tytułu marży pomostowej po otrzymaniu zawiadomienia z sądu potwierdzającego wpis hipoteki na rzecz banku. Klienci nie będą musieli składać wniosku o zwrot – czytamy w dzienniku.

PKO Bank Polski

Bank zrezygnował z podwyższonej marży od uruchomienia kredytu. Od 29 sierpnia podpisywane w umowy nie zawierają już zapisów o dodatkowych kosztach. Jeśli chodzi o zwrot kosztów przy umowach zawartych wcześniej, to w PKO BP zwrot będzie dokonywał się automatycznie po dokonaniu wpisu do hipoteki. 

- Klient nie musi składać żadnych dodatkowych wniosków – poniesione koszty będą automatycznie zwracane na konto wskazane w umowie do spłaty zobowiązania kredytowego. Klient sam zdecyduje, na co przeznaczy zwrócone środki – jedną z możliwych opcji jest nadpłata kredytu/pożyczki —wyjaśnia Małgorzata Witkowska z PKO BP.

Alior Bank

Jak informuje dziennik, w Alior Banku klient nie będzie musiał już ponosić dodatkowej opłaty — ubezpieczenia pomostowego przy uruchomieniu kredytu. Za to w umowie bank zapowiedział określanie czasu na skuteczne dokonanie wpisu hipoteki na rzecz banku.

- Wszystkie informacje zostaną zawarte w umowie kredytowej. Założenie jest takie, że nie będziemy podwyższać marży, a damy klientowi czas na wpis hipoteki do księgi wieczystej. Jeśli jednak klient nie zadba o to, aby w czasie określonym umową dokonać wpisu do księgi wieczystej, marża może zostać automatycznie podwyższona do czasu dokonania wpisu" — wyjaśnia Joanna Nagierska z Alior Banku.

Credit Agricole

Według informacji przekazanych przez bank, zwroty będą realizowane  zgodnie z nowymi zapisami w ustawie o kredycie hipotecznym. Kredytobiorcy nie będą musieli składać wniosku o zwrot poniesionych kosztów.

BNP Paribas

Bank będzie  sam realizował zwroty bez konieczności składania wniosków przez klientów. Pieniądze będą przelewane na konto znane bankowi lub o odpowiednią kwotę będzie pomniejszana rata odsetkowa - w zależności od zapisów w umowie. 

ING Bank Śląski

Banki informuje, że dostosowuje się do znowelizowanych przepisów. 

mBank

Ustawa wprowadza obowiązek zwrotu wszelkich opłat, które ponosi klient od momentu uruchomienia kredytu do czasu dokonania wpisu hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej. W mBanku jest to podwyższone oprocentowanie o 1,5 p.p. Od 17 września rezygnujemy z tego podwyższenia. Klientom, którzy zawarli umowy przed wejściem w życie ustawy, ale dostali wpis do KW po 17 września, zwrócimy pobrane z tego tytułu pieniądze — poinformowała  Emilia Kasperczak z mBanku.

TOK FM PREMIUM