Nowa definicja skrzyżowania. Lepiej uważaj, bo w tych miejscach zapłacisz 2 tys. złotych mandatu

Kolejne zmiany w przepisach drogowych od 21 września 2022. Lepiej sprawdź, co obejmuje nowa definicja skrzyżowania, bo pojawiły się tysiące miejsc, w których możesz dostać spory mandat.

Nowa definicja skrzyżowania. O tej ważnej zmianie możesz nie wiedzieć

Kierowcy co chwila dowiadują się o kolejnych zmianach w przepisach drogowych. Jest i kolejna, obowiązująca od 21 września 2022 r., która ma duży wpływ na sposób poruszania się po polskich drogach. Według nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym zmieniła się bowiem definicja skrzyżowania. 

Nowa definicja skrzyżowania w obecnej wersji brzmi następująco : "skrzyżowanie – część drogi będącą połączeniem dróg albo jezdni jednej drogi w jednym poziomie, z wyjątkiem połączenia drogi o nawierzchni twardej z drogą o nawierzchni gruntowej lub z drogą wewnętrzną". 

Według tego nowego zapisu dot. definicji skrzyżowania, krzyżówkami na drodze są obecnie także przejazdy między jezdniami. 

Zmiana przepisów drogowych: przejazdy między jezdniami. Czyli co dokładnie?

Po zmianie zapisów w ustawie Prawo o ruchu drogowym i zmianie definicji skrzyżowania w niej, na drogach pojawiło się tysiące nowych miejsc objętych obecnie tą definicją. Podlegają jej teraz także przejazdy między jezdniami, czyli: zjazdy z dróg ekspresowych oraz połączenia między dwoma jezdniami.

To z kolei oznacza, że:

  • w takich miejscach nie można wyprzedzać,
  • takie skrzyżowanie odwołuje np. podniesienie prędkości dopuszczalnej.

Nowa definicja skrzyżowania. Jak to wygląda w praktyce? 

Zmiana w przepisach oznacza, że jeśli kierowca jadący swoim pasem po prostej drodze będzie przejeżdżał szybciej obok kierowcy, który zjeżdża właśnie z drogi szybkiego ruchu, ten pierwszy popełni wykroczenie, bo zgodnie z nową definicją wyprzedza na skrzyżowaniu.

Podobnie będzie w przypadku połączenia między dwoma jezdniami: kierowca jadący szybciej jednym pasem w takim miejscu, może dostać mandat za wyprzedzanie na skrzyżowaniu. 

To nie wszystko. Ponieważ każde skrzyżowanie unieważnia podniesienie prędkości dopuszczalne oznakowaniem stojącym przed taką krzyżówką, w takich nowych miejscach objętych nową definicją skrzyżowania będzie obowiązywała podobna zasada. Oznacza to, że jeśli na terenie zabudowanym dopuszczono znakami możliwość poruszania się szybciej niż zwyczajowe 50 km/h, w tych nowych miejscach ta możliwość będzie anulowana. 

Mandat za wyprzedzanie na skrzyżowaniu: ile obecnie wynosi

Sprawa jest o tyle poważna, że w tym roku drastycznie podniesiono stawki mandatów za przewinienia dokonane na drodze. Podobnie stało się w przypadku mandatu za wyprzedzanie na skrzyżowaniu.

Według 38 § 2 Kodeksu wykroczeń, naruszenie przez kierującego autem zakazu wyprzedzania innego pojazdu silnikowego na skrzyżowaniu (z wyjątkiem skrzyżowania ronda i skrzyżowania, na którym ruch jest kierowany) wynosi obecnie 1000-2000 złotych.

Nie tylko skrzyżowanie. Jest też nowa definicja drogi

Sporo niejasności pojawia się również wokół wprowadzonej niedawno nowej definicji drogi. Do tej pory, wedle ustawy Prawo o ruchu drogowym drogą był „wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, ruchu osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt".

Od 21 września 2022 r. droga jest „budowlą składającą się z części i urządzeń drogi, budowli ziemnych, lub drogowych obiektów inżynierskich, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, stanowiącą całość techniczno-użytkową, usytuowaną w pasie drogowym i przeznaczoną do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, ruchu osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt".

Zastanawiające jest, dlaczego do nowej definicji drogi włączono urządzenia drogowe, które dla zasad ruchu drogowego nie mają żadnego znaczenia. 

TOK FM PREMIUM