Dodatek węglowy - wypłaty. To te osoby dostają świadczenie na konta w pierwszej kolejności

Rząd przekazał pierwszą transzę środków na wypłaty - 9,5 mld zł z zaplanowanych 11,5 mld przeznaczonych na dodatek węglowy. Część Polaków dostaje już przelewy na konta. Kto otrzymuje dodatek węglowy w pierwszej kolejności?

- Polacy ubiegający się o dodatek węglowy mogą spodziewać się w najbliższym czasie wypłat na swoje konta. Środki na ten cel zostały już przekazane wojewodom. Apelujemy do samorządów o ich sprawną dystrybucję – poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Pierwsza transza środków na dodatek węglowy wynosi 9,5 mld zł. Pieniądze są przesyłane do gmin niezwłocznie po ich zaksięgowaniu na kontach Urzędów Wojewódzkich. W związku z wypłatami, samorządy uruchamiają procedury, mające na celu jak najszybszą dystrybucję pieniędzy.

Czym jest dodatek węglowy i komu przysługuje?

Jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3000 zł to kwota jaką otrzymają właściciele gospodarstw domowych, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Jak przypomina PAP, warunkiem otrzymania dodatku jest wpis, korekta lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 11 sierpnia 2022 (ta zasada nie będzie dotyczyć tylko pieców zgłoszonych po tym dniu po raz pierwszy).

Osoby, które chcą jeszcze złożyć wnioski o dodatek węglowy mają czas do 30 listopada 2022 r.

Dodatek węglowy. Kiedy wypłaty?

Zgodnie z nowelizacją ustawy Sejmu, gminy mają 60 dni na wypłatę świadczenia,  przy czym wnioski złożone po 30 października wypłacane będą do 30 grudnia 2022 roku.

Pierwsze wypłaty dodatku węglowego już ruszyły. W poniedziałek 19 września pierwsza transza pieniędzy została przekazana gminom. 

Na konta ubiegających się o świadczenie pieniądze zaczęły trafiać jednak kilka dni później. 

Wypłaty dodatku węglowego. Tam pieniądze już są na kontach Polaków

Pojawiają się pierwsze informacje z regionów, o wypłatach świadczenia na konta osób ubiegających się o świadczenie.

Urząd Miasta Łodzi informuje, że na dzień 23 września, „z Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi zostały wysłane przelewy dodatków węglowych dla 11 854 gospodarstw domowych na kwotę 35 562 000 zł. Kolejne przelewy będą realizowane na bieżąco po wydaniu informacji o przyznaniu świadczenia"

Gazeta Wyborcza informuje, że w Częstochowie, pierwsza transza dopłat do węgla - 2,1 mln zł - została przelana na bankowe konta mieszkańców uprawnionych i zweryfikowanych do otrzymania rządowego dodatku.  

Natomiast Lubelski Urząd Wojewódzki 22 września poinformował natomiast, że z pierwszej transzy na dodatek węglowy zostało przelanych  615 mln zł na konta gmin z tego regionu.

Dodatek węglowy. Wielu Polaków wciąż na wypłaty czeka

Osoby ubiegające się o dodatek węglowy, dostają pieniądze, gdy złożony wniosek nie budzi zastrzeżeń formalnych. W pierwszej kolejności wypłatę świadczenia otrzymują osoby, które złożyły wniosek w pierwszym terminie. 

Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy? 

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM