Na "Dobry start" ZUS wypłacił w tym roku 1,25 mld złotych. Kończy się czas na składanie wniosków

Wnioski w ramach programu "Dobry start" można składać jeszcze tylko do 30 listopada. Chodzi o wypłatę 300 złotych na wyprawkę szkolną dla dziecka - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ramach programu rodzice - bez względu na dochody, otrzymują jednorazowo 300 złotych na tzw. wyprawkę szkolną.

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił dotąd blisko 4,2 mln świadczeń w ramach programu "Dobry start" na kwotę ok. 1,26 mld zł. Wnioski można składać do 30 listopada – poinformowała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

I dodała, że w ramach programu rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 złotych np. na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom i pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych i w innych placówkach edukacyjnych.

Dobry start 2022. Do kiedy można składać wnioski? Czasu jest coraz mniej i pula się kończy

- Wnioski o świadczenie z programu "Dobry start" złożono już dla ponad 4,4 mln dzieci, czyli prawie 100 proc. uprawnionych. Oznacza to, że zdecydowana większość rodziców i opiekunów złożyła już wniosek – podkreśla prof. Uścińska.

O wyprawkę szkolną można ubiegać się od 1 lipca do 30 listopada. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantowało wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeżeli wniosek jest złożony w kolejnych miesiącach tj. we wrześniu, październiku lub listopadzie, to pieniądze trafiają na konto w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

300 plus. Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie "Dobry start" (potocznie 300 plus) przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – do 24 lat.

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). 

Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Jak złożyć wniosek o świadczenie „Dobry start"? Możliwości jest kilka

Wniosek można złożyć przez:

  • bankowość elektroniczną;
  • PUE ZUS; 
  • portal Emp@tia MRiPS. 

Pieniądze z programu "Dobry start" przyznaje i wypłaca ZUS na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje i wszelkie zawiadomienia są przekazywane w formie elektronicznej.

Informacje na temat wniosku i jego obsługi można znaleźć na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu).

Wystarczy zalogować się na swój profil na PUE ZUS i przejść do zakładki "Dobry start".

Na portalu PUE ZUS znajduje się cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie 300 plus czyli: 

  • wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, 
  • informacja o przyznaniu świadczenia, 
  • ewentualna decyzja odmawiająca przyznania świadczenia.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM