Nawet 20 proc. wniosków o dodatek węglowy jest odrzuconych przez samorządy. Dominują te dwa powody

W całej Polsce pojawia się coraz więcej informacji na temat odrzucania przez samorządy wniosków o wypłatę dodatku węglowego. Tylko w Łodzi Centrum Świadczeń Socjalnych odrzuciło dotychczas ok. 20 proc. wniosków. Dlaczego?

Jak informuje portal naszemiasto.pl Rada Miejska w Łodzi "na sesji nadzwyczajnej przyjęła nowelizację budżetu wprowadzając do niego 91,8 mln zł na wypłatę dodatków węglowych".

Dodatek węglowy. W Łodzi odrzucono ponad 20 proc. wniosków

- Po 3 tys. zł na gospodarstwo domowe ze głównym źródłem ogrzewania węglowego, np. kotłem na paliwo stałe, "kozą" czy piecem kaflowym. Ponad 41 mln zł łódzkiemu samorządowi przelał na ten cel wojewoda, pozostała kwota to całość zapotrzebowania na cały program dodatku węglowego dla łodzian - czytamy.

Jak przekazała  Agnieszka Łukasik, dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, dotychczas do CŚS wpłynęło 18 tys. wniosków, 14 tys. rozpatrzono, ale 2 tys. 668 decyzji - odrzucono. 

Łódź nie jest odosobniona. W całej Polsce sytuacja z nieprawidłowościami wygląda podobnie.

Odmowa przyznania dodatku węglowego. Dlaczego?

- Decyzji o odmowie przyznania świadczenia będzie jeszcze więcej – zauważa Agnieszka Łukasik.

Po pierwsze, ważna jest data wpisania źródła ogrzewania do rejestru CEEB.

- Dodatek przysługuje, jeśli źródło ogrzewania zostało wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 11 sierpnia. Jeżeli zatem ktoś dokonał korekty źródła ogrzewania po 11 sierpnia, nawet gdy opala węglem, z tej formy pomocy skorzystać już nie może, więc decyzji o odmowie przyznania świadczenia będzie jeszcze więcej - przypomina Łukasik. 

Kolejną ważną sprawą i zmianą do jakiej doszło w nowelizacji ustawy to jeden adres, a nie liczba rodzin mieszkająca pod adresem. 

- Zanim doszło do nowelizacji ustawy, w sytuacji gdy w budynku pod jednym adresem mieszka pięć rodzin, a jest jeden piec, o dodatki mogła wnioskować każda z rodzin, a łącznie te pięć gospodarstw domowych uzyskałyby decyzję na wypłatę 15 tys. zł – czytamy na naszemiasto.pl 

Jeśli  wnioski tych przykładowych pięciu rodzin zostały złożone, ale nie rozpatrzone przed  20 września (przed nowelizacją ustawy), dodatek otrzyma tylko ta rodzina, której wniosek zostanie rozpatrzony jako pierwszy. 

Czym jest dodatek węglowy i komu przysługuje?

Jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3000 zł to kwota jaką otrzymają właściciele gospodarstw domowych, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Samorządy rozpatrując wnioski, mają brać pod uwagę źródła wpisane lub zgłoszone do CEEB do 11 sierpnia 2022 r. Ta zasada nie będzie dotyczyć tylko pieców zgłoszonych po tym dniu po raz pierwszy, czyli np. w nowo wybudowanych budynkach.

Osoby, które chcą jeszcze złożyć wnioski o dodatek węglowy mają czas do 30 listopada 2022 r.

Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

TOK FM PREMIUM