Dostają prawie 5 tys. złotych dodatku do emerytury co miesiąc. Liczba szczęśliwców robi wrażenie

Prawie 5 tys. złotych dodatku do emerytury? To możliwe, jednak tylko dla nielicznych. Świadczenie honorowe w takiej wysokości, wypłacane jest w Polsce z urzędu, co miesiąc osobom, które ukończyły sto lat. Okazuje się, że z roku na rok rośnie liczba świadczeń honorowych. Jak wielu Polaków otrzymuje dodatkowe pieniądze od państwa?

Świadczenie honorowe co roku trafia do coraz większej liczby Polaków.

5 tys. złotych dodatku do emerytury. Świadczenie honorowe dla najstarszych Polaków

 - W 2016 r. prezes ZUS przyznał świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat - 1017 osobom, w 2017 r. – 834, w 2018 r. – 857 osobom, a w 2019 r. i w 2020 r. – odpowiednio 1221 i 1571 osobom – informuje portal prawo.pl 

Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że wydatki na świadczenia honorowe w 2021 r. wzrosły z ponad 114,2 mln zł do około 130 mln zł. Według prognoz ta wzrostowa tendencja w kolejnych latach ma się utrzymywać.

Świadczenie honorowe – co to za dodatek?

Świadczenie honorowe to specjalny dodatek przyznawany wraz z setnymi urodzinami. Jest to comiesięczne wsparcie, przyznawane niezależnie od wypłacanych świadczeń przyznanych na zasadach ogólnych, z zachowaniem prawa do przysługujących dodatków. 

Świadczenia honorowe finansowane są z budżetu państwa. Może je wypłacać ZUS, KRUS oraz resortowe zakłady emerytalne MSWiA i MON.

 Świadczenia honorowe przyznawane są osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkałym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej terytorium.

Od czego zależy wysokość świadczenia honorowego?

Kwota wypłacanego świadczenia jest różna i zależy od kwoty bazowej, obowiązującej w dniu setnych urodzin seniora. Tego świadczenia nie obejmują coroczne waloryzacje emerytur. Świadczenie honorowe w raz ustalonej wysokości wypłacane jest do końca życia. 

Ile wynosi świadczenie honorowe?

Świadczenie honorowe dla nowych beneficjentów, w każdym roku jest inne.  Seniorzy, którym przyznano świadczenie po 28 lutego 2022 roku, otrzymują 4944,79 zł brutto. Osoby, które setne urodziny obchodziły pomiędzy 1 marca 2021 a 1 marca 2022 roku, otrzymują 4512,41 zł brutto świadczenia honorowego. Natomiast w roku 2020/21 było to 4294,67 zł brutto, a  2019/20 - 4003,88 zł brutto.

Jakie warunki trzeba spełniać, aby otrzymać świadczenie honorowe?

Właściwie jedynym warunkiem, jaki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie, jest ukończenie stu lat. Dodatek honorowy przyznawane jest z urzędu przez Prezesa ZUS lub innej instytucji emerytalnej, której podlega senior. 

Jest jednak jeden wyjątek. 

- Wniosek muszą złożyć stulatkowie, którzy dotychczas nie pobierali żadnego świadczenia z ZUS. Sytuacja ta często dotyczy kobiet, które zrezygnowały z pracy, aby zająć się dziećmi. Wniosek o przyznanie świadczenia honorowego można złożyć w najbliższej placówce urzędu. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia – informuje Interia.

Świadczenie honorowe. Od kiedy taki dodatek jest w Polsce wypłacany?

Jak przypomina MRiPS, świadczenie honorowe wypłacane jest od 1972 r. 

- Prezes Rady Ministrów pismem z 6 stycznia 1972 r. upoważnił prezesa ZUS do przyznawania osobom, które ukończyły 100 lat życia, świadczeń wyjątkowych na podstawie art. 116 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. z 1968 r. Nr 3, poz. 6, ze zm.). Od 1 stycznia 1999 r. świadczenia w drodze wyjątku są przyznawane na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.). Od 1 stycznia 1992 r. na mocy decyzji Ministra Pracy i Polityki Socjalnej wprowadzono zasadę, że wszystkim osobom, które kończą 100 lat życia — niezależnie od tego, czy pobierają świadczenie ustawowe czy też nie, mają prawa do takich świadczeń — Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznaje w trybie wyjątku świadczenie równe kwocie bazowej, służącej do obliczania wysokości nowych świadczeń, obowiązującej w dniu ukończenia 100 lat życia - czytamy na portalu prawo.pl. 

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM