Dodatki do ogrzewania. Jak, gdzie i do kiedy można składać wnioski? Przypominamy

Sezon grzewczy już się zaczyna, a będzie wyjątkowo trudny. Wiele osób czeka na wsparcie - dodatek do ogrzewania, który ma pomóc w pokryciu wysokich kosztów grzewczych. Poniżej przypominamy o jakie dodatki do ogrzewania (poza węglowym) można się starać, komu przysługują oraz jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać świadcznie.

Dodatki energetyczne to świadczenia jednorazowe. Ustawa o dodatku energetycznym wprowadza m.in. dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG lub olej opałowy, przy czym warunkiem otrzymania dodatku jest wpisanie głównego źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Wysokość dodatku różni się w zależności od źródła ogrzewania. 

Dodatek do ogrzewania – jak wypełnić wniosek? 

Aby starać się o dodatek do ogrzewania, należy wypełnić i złożyć wniosek. 

Wniosek można pobrać między innymi ze strony ministerstwa klimatu 

 We wniosku, trzeba podać m.in.: 

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • serię i numer dowodu osobistego,
 • adres zamieszkania,
 • numer rachunku bankowego

Należy wybrać czy gospodarstwo domowe jest:

 • jednoosobowe,
 • wieloosobowe.

We wniosku trzeba też podać rodzaj wykorzystywanego źródła ciepła:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • kocioł olejowy.

Należy również zaznaczyć jakie paliwo jest wykorzystywane do ogrzewania:

 • pellet drzewny,
 • drewno kawałkowe,
 • gaz LPG,
 • olej opałowy,
 • inny rodzaj biomasy.

Przypominamy, dodatek energetyczny wynosi:

 • 3 tys. zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
 • 1 tys. zł w przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe,
 • 2 tys zł - na olej opałowy,
 • 500 zł dla ogrzewania na LPG.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek energetyczny 2022?

Wnioski o dodatek energetyczny można będzie składać w urzędzie miasta lub gminy:

 • osobiście,
 • za pomocą poczty
 • online przez e-PUAP.

Wnioski o dodatek energetyczny, podobnie jak przy dodatku węglowym, będą przyjmowane do 30 listopada. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie weryfikował m.in. ich zgodność z wpisem do CEEB, który jest warunkiem otrzymania dodatku. Dodatek przysługuje, jeśli źródło ogrzewania zostało wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 11 sierpnia. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z ustawą, gminy będą miały 30 dni na rozpatrzenie wniosków i wypłatę pieniędzy.

Nowe przepisy zakładają też, że jeden dodatek energetyczny będzie wypłacany na jeden adres zamieszkania.

Dopłata do gazu 2022. Jak wypełnić i gdzie złożyć wniosek? 

Ogrzewający domy gazem mogą skorzystać z dwóch rodzajów dofinansowań. Pierwszym jest dodatek osłonowy, przewidziany dla użytkowników gazu ziemnego, drugim dopłata do ogrzewania gazem LPG w wysokości 500 złotych, o której pisaliśmy wyżej.

Dodatek osłonowy do gazu. Komu przysługuje to dofinansowanie?

Z powodu znaczącego wzrostu cen, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej wprowadzono dodatek osłonowy, obejmujący m.in dofinansowanie do gazu. Jest on dedykowany osobom o niskich dochodach.

Wniosek o dopłatę do gazu w ramach tarczy antyinflacyjnej można składać w następujących sytuacjach:

 • gdy w jednoosobowym gospodarstwie domowym wysokość miesięcznych dochodów nie przekracza 2100 zł,
 • gdy w wieloosobowym gospodarstwie domowym wysokość miesięcznych dochodów na osobę nie przekracza kwoty 1500 zł.

Co ważne, zasiłki rodzinny oraz pielęgnacyjny nie zostają w tym wypadku wliczone do dochodu rodziny starającej się o wsparcie.

Dopłata do ogrzewania gazem w ramach dodatku osłonowego. Ile wynosi?

Dodatek osłonowy w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej przysługuje za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. Stawka dopłaty do gazu, uzależniona od dochodów, wynosi:

 • 400 złotych dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 600 złotych dla gospodarstwa 2- lub 3-osobowego;
 • 850 złotych dla gospodarstwa 4- lub 5-osobowego;
 • 1150 złotych dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób.

Wniosek o dodatek osłonowy do gazu można składać do 31 października 2022 roku.

Istotne jest, że każdy, kto składał wniosek o dopłatę do gazu w ramach dodatku osłonowego do 31 lipca tego roku, musiał przedstawić dochody z 2020 roku.

Z kolei składając wniosek w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2022 r., należy podać swoje dochody, jakie zostały uzyskane w 2021 roku.

Wniosek o dodatek osłonowy na gaz można składać elektronicznie lub w formie tradycyjnej - w urzędzie. Tu opisujemy, jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy (dofinansowanie do gazu).

Nowy dodatek energetyczny do prądu. Kiedy będzie można składać wnioski?

Rząd przewidział też jednorazowy dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych, które do ogrzewania domów używają energii elektrycznej, w tym wykorzystują pompy ciepła.

Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł.

- Trzeba wiedzieć, że właściciele domów, którzy zainwestowali w fotowoltaikę nie dostaną dodatku elektrycznego. Nawet jeśli mają też pompę ciepła. W ustawie wyraźnie podkreślono, że jeśli gospodarstwo domowe korzysta z energii elektrycznej wytwarzanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej, dodatek elektryczny nie przysługuje – czytamy w muratorplus.pl

Warunkiem otrzymania dodatku elektrycznego będzie, podobnie jak w przypadku innych dodatków, uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. O dodatek elektryczny będzie można ubiegać się w gminie, w swoim miejscu zamieszkania.

Przyjmowanie wniosków o dodatek do prądu ruszy 1 grudnia 2022. Pieniądze wypłacane mają być do końca marca 2023 r. 

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM