Premier wprowadził BRAVO - II stopień alarmowy. Co to oznacza dla obywateli?

Premier podpisał zarządzenie wprowadzające 2. stopień alarmowy BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - poinformowało w czwartek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB). To już kolejny stopień alarmowy wprowadzony w ostatnim czasie.

Nowe zarządzenie obowiązuje od dnia 6 października 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 30 listopada 2022 roku, do godz. 23:59.

Premier na początku września  przedłużył  także drugi stopień alarmowy BRAVO na całym terytorium Polski. Obowiązuje on do 30 listopada 2022 r., do godz. 23.59. Zarządzenie zostało wprowadzone w związku z aktualną dynamiczną sytuacją geopolityczną w regionie i w Ukrainie.

BRAVO – II stopień alarmowy. Co to oznacza? 

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności – informuje portal gov.pl 

CHARLIE-CRP - III stopień dotyczący cyberbezpieczeństwa

Do 30 listopada 2022 roku, do godz. 23:59, na terenie całego kraju obowiązuje również trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP).

CHARLIE-CRP jest trzecim stopniem określonym w ustawie o działaniach antyterrorystycznych dotyczących cyberbezpieczeństwa. Jest wprowadzany jeśli wystąpi zdarzenie potwierdzające prawdopodobny atak o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni. Ogłaszany jest też wówczas gdy pojawią się wiarygodne informacje o planowanym zdarzeniu.

CHARLIE-CRP oznacza zadania dla administracji takie jak przegląd zasobów do wykorzystania w przypadku obrony, czy wdrożenie planów ciągłości działania po wystąpieniu ataku.

Jakie są stopnie alarmowe w Polsce? Dotyczą zadań dla administracji, służb i obywateli

Ustawa określa 4 stopnie alarmowe oznaczających zagrożenie atakiem terrorystycznym.

Są to:

 • ALFA,
 • BRAVO,
 • CHARLIE,
 • DELTA

W każdym z nich obowiązki obywatela zostały określone jednakowo. Każdy mieszkaniec kraju musi:

 • zachować czujność,
 • informować służby po zaobserwowaniu podejrzanych zdarzeń,
 • stosować się do poleceń służb.

Z kolei administracja publiczna, w zależności od ogłoszonego alarmu ma zróżnicowane zadania do wykonania.

Zadania administracji w przypadku ogłoszenia alarmu ALFA:

 • kontrola skupisk ludności i obiektów użyteczności publicznej,
 • informowanie służb po zaobserwowaniu podejrzanych zdarzeń,
 • zachowanie zwiększonej czujności,
 • dostępność członków personelu do wzmocnienia ochrony obiektów,
 • kontrola łączności, instalacji alarmowych, dróg ewakuacji i monitoringu.

Zadania administracji publicznej w przypadku ogłoszenia alarmu BRAVO:

 • obowiązek noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych przez Policję, Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskową,
 • kontrole osób, pojazdów i budynków w rejonach zagrożonych,
 • zapewnienie personelu na wypadek zdarzeń terrorystycznych,
 • zakaz wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym,
 • zamknięcie i zabezpieczenie nieużywanych regularnie budynków i pomieszczeń,
 • przegląd zapasów i możliwości ich wykorzystania w przypadku zdarzenia terrorystycznego.

Zadania administracji publicznej w przypadku ogłoszenia alarmu CHARLIE:

 • całodobowe dyżury we wskazanych urzędach administracji publicznej,
 • dyżury dla osób funkcyjnych,
 • kontrola dostępności obiektów na wypadek ewakuacji,
 • wydawanie broni i amunicji osobom wyznaczonym do zadań ochronnych,
 • całodobowy nadzór nad miejscami nieobjętymi nadzorem.

Zadania administracji publicznej w przypadku ogłoszenia alarmu DELTA:

 • ograniczenia komunikacyjne w regionach zagrożonych,
 • identyfikacja pojazdów znajdujących się w rejonie obiektu,
 • kontrola pojazdów wjeżdżających na teren obiektu,
 • kontrola przedmiotów wnoszonych na teren obiektu,
 • przygotowanie do zapewnienia ciągłości działania w zapasowym miejscu.

4 stopnie alarmowe CRP. Dotyczą cyberataku

Ustawa określa także 4 stopnie alarmowe CRP oznaczające zagrożenie atakiem terrorystycznym w cyberprzestrzeni.

Są to:

 • ALFA-CRP,
 • BRAVO-CRP,
 • CHARLIE-CRP,
 • DELTA-CRP

alerty RCBalerty RCB GOV.PL, RCB

DOSTĘP PREMIUM