Urlop tacierzyński 2023. Jakie zmiany czekają ojców, którzy chcą zajmować się swoimi dziećmi?

Urlop tacierzyński 2023 będzie dłuższy i niezależny od urlopu macierzyńskiego. Każde z rodziców będzie mogło wziąć 2 miesiące takiego urlopu, które niewykorzystane - przepadną. Co jeszcze się zmieni?

Urlop tacierzyński to część urlopu macierzyńskiego. Obecnie przysługuje ojcu tylko wtedy, gdy matka dziecka godzi się na oddanie kilku tygodni urlopu rodzicielskiego ojcu. Urlop tacierzyński przysługuje tylko i wyłącznie mężczyznom, opłacającym składkę zdrowotną. Zatem z urlopu mogą skorzystać panowie zatrudnieni na umowę o pracę oraz pracujący na umowę zlecenie

W przypadku urlopu tacierzyńskiego jest też inna zależność korelująca z sytuacją zawodową matki dziecka.  Jeżeli matce dziecka nie przysługuje urlop macierzyński, np. jest bezrobotna, ojciec, nawet jeżeli pracuje, nie może starać się o urlop tacierzyński.

Urlop tacierzyński a ojcowski 2022. Czym się różnią?

Urlop tacierzyński i urlop ojcowski to dwa różne urlopy.  Ojcowski trwa dwa tygodnie i jest udzielany bez względu na to, czy matka dziecka jest na urlopie macierzyńskim, czy nie. Natomiast urlop tacierzyński, jak wspominamy wyżej, jest częścią urlopu macierzyńskiego i zależy od tego, czy matka dziecka oddaje część swojego urlopu ojcu dziecka. 

Unijne zmiany dotyczące urlopu tacierzyńskiego 2023. Work-life balance

W 2023 jednak zostaną wprowadzone zmiany zainicjowane przez Unię Europejską w ramach tzw. dyrektywy „work-life balance".  Chodzi o równowagę między życiem zawodowym a prywatnym rodziców. Jednym  z powodów wprowadzenia zmian, jest wyrównanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz równowagi w ilości czasu poświęcanego przez rodziców na wychowywaniu dzieci. W tym zakresie zmiany w Polsce zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. 

Ile trwa urlop tacierzyński? Co się zmieni w 2023? 

Łączny wymiar urlopu rodzicielskiego, którego urlop tacierzyński jest częścią,  w 2023 roku dla obojga rodziców będzie wynosił:

  •  do 41 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) 
  • do 43 tygodni (w przypadku porodu mnogiego); 
  • łączny wymiar urlopu dla obojga rodziców dzieci ciężko chorych (program „Za życiem") będzie o 24 tygodnie dłuższy, tj. będzie wynosił do 65 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka) albo do 67 tygodni (w przypadku urodzenia bliźniaków).

Poza tym od 1 stycznia 2023 urlop rodzicielski będzie podzielony na dwie części:

  • macierzyński, 
  • tacierzyński. 

Każde z rodziców będzie mogło wziąć dwa miesiące urlopu (matki - macierzyńskiego, ojcowie - tacierzyńskiego), które niewykorzystane – przepadną. 

Od 2023 ojciec nie będzie mógł, jak dotychczas, zrzec się swojego urlopu na rzecz matki dziecka. 

- W ramach ww. wymiaru urlopu rodzicielskiego wprowadzona będzie nieprzenoszalna części tego urlopu w wymiarze do 9 tygodni dla każdego z rodziców – czytamy w portalu prawo.pl. 

Urlop tacierzyński nie może być wykorzystany w częściach, a więc od daty rozpoczęcia, ojciec dziecka musi wykorzystać wszystkie dni urlopu w trybie ciągłym.

Czy urlop tacierzyński 2023 będzie płatny?

Urlop tacierzyński jest urlopem płatnym. Może go wypłacać ZUS, gdy firma osoby ubiegającej się o urlop zatrudnia nie więcej niż 20 osób. W innych wypadkach robi to pracodawca. Wysokość zasiłku za cały okres urlopu rodzicielskiego w 2023 roku będzie wynosić 70% podstawy wymiaru zasiłku.

- Ojcu dziecka za okres nieprzenoszalnej 9-tygodniowej części urlopu będzie przysługiwał zasiłek w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku – informuje portal prawny.

Urlop tacierzyński 2023. Jak złożyć wniosek o urlop?

Wniosek o urlop tacierzyński należy złożyć u pracodawcy, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z części urlopu macierzyńskiego, której nie wykorzystała mama dziecka. 

Aby otrzymać urlop tacierzyński, ojciec powinien dostarczyć następujące dokumenty:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub kopię z potwierdzeniem od ZUS lub płatnika składek o zgodności z oryginałem;
  • zaświadczenie od organu wypłacającego zasiłek o podstawie wymiaru zasiłku pobieranego przez matkę;
  • wniosek o udzielenie urlopu tacierzyńskiego, zawierający termin planowanego przebywania na urlopie.

TOK FM PREMIUM