Rodzina 500 plus, Dobry Start, 400 plus, Becikowe. Na dziecko możesz dostać nawet 142 tys. złotych

Ile można dostać pieniędzy na dzieci "od państwa"? Okazuje się, że całkiem sporo. I nie mówimy tu o zasiłkach rodzinnych czy opiekuńczych dla nielicznych, ale świadczeniach, które systemowo są przewidziane dla każdego dziecka w Polsce.

Od wielu lat w ramach tzw. polityki prorodzinnej w Polsce wprowadzanych jest coraz więcej świadczeń mających wspierać rodziców i opiekunów prawnych w wychowywaniu dzieci i młodzieży. W 2022 roku na dodatki typu: Rodzina 500 plus, Dobry Start, Maluch Plus oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zagwarantowało 62 mld złotych. 

"Rodzina 500 plus". Najpopularniejsze świadczenie na każde dziecko w Polsce

Najpopularniejszym świadczeniem w Polsce jest funkcjonujący od kwietnia 2016 roku, program "Rodzina 500 plus".  Świadczenie przysługuje na każde dziecko. Jest to świadczenie niezależne od ilości dzieci w rodzinie oraz od dochodów rodziców. Nie podlega opodatkowaniu. W ramach świadczenia, rodzice otrzymują pieniądze  do uzyskania przez dziecko pełnoletności. Aby dostawać świadczenie wystarczy wypełnić wniosek i aktualizować go raz w roku.

Według wyliczeń przez 18. lat comiesięcznych wypłat po 500 złotych, rodzice, czy opiekunowie dostaną łącznie 108 tys. zł pochodzących z programu 500 plus. 

300 plus czyli "Dobry Start" i inne świadczenia na dzieci 

Pieniądze można otrzymać też w ramach programów: 

 • "300 plus" czyli Dobry Stary – to świadczenia mające wspomóc przygotowanie corocznej wyprawki szkolnej. Jest wypłacane raz w roku i wymaga złożenia przez rodziców wniosku. Niezależne od dochodów i od liczby posiadanych dzieci. Przysługuje uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 
 • 400 plus na żłobek –  to dodatkowe świadczenie uzupełniające. Przysługuje dzieciom, które nie spełniają warunków, aby uzyskać 12 tysięcy złotych w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Dofinansowanie do żłobka należy się rodzicom, którzy wychowują dziecko w wieku 12-36 miesięcy, a które nie ma rodzeństwa. 
 • Becikowe – to świadczenie jednorazowe w wysokości 1 tys. złotych, które rodzice po złożeniu stosownego wniosku dostają tuż po urodzeniu dziecka.
 • Bon turystyczny - jest jednorazowym dodatkiem do wakacji w wysokości 500 złotych.
 • Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - poza wyżej wymienionymi świadczeniami jest też Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, który jednak nie przysługuje rodzicom jednego dziecka, natomiast w wysokości 12 000 zł przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie. Program wprowadzono 1 stycznia 2022 roku, a polega na tym, że państwo wypłaca miesięcznie przez rok 1000 zł lub 500 zł  przez dwa lata - od 12. do 35. miesiąca życia dziecka. 

Pieniądze na dziecko - kwota jest całkiem słuszna. Tyle pieniędzy można dostać od państwa

Jeśli przepisy się nie zmienią, to przez 18 lat można na dziecko lub dzieci dostać ze skarbu państwa całkiem sporą kwotę. 

Według wyliczeń na jedno dziecko przysługuje:

 • Program 300 plus - 3 600,00 zł w ciągu 12 lat nauki,
 • Program 500 plus - 108 000,00 zł w ciągu 18 lat,
 • Program 400 plus - 9 200,00 zł w ciągu 23 mies. żłobka,
 • Bon turystyczny – 500 zł jednorazowo,
 • Becikowe - 1 000 zł jednorazowo.

Ulga na dziecko w rozliczeniu PIT. Komu przysługuje?

Kolejnym udogodnieniem dla polskich rodzin wychowujących dzieci jest  ulga w rozliczeniach PIT. Prawo do odliczenia przysługuje rodzicom dzieci i młodzieży do momentu ukończenia przez nie 25. roku życia jeśli kontynuują naukę w szkole lub na studiach.

 • 1112,04 – coroczna ulga na pierwsze i drugie dziecko,
 • 2000,04 na trzecie dziecko,
 • 2700 na każde kolejne,
 • 6924,12 zł – roczna ulga w przypadku rodziny z czwórką dzieci.

Jeśli wszystkie dzieci będą kontynuowały naukę do 25. roku życia, to rodzice mogą dostać przez te wszystkie lata dodatkowo łącznie około 100 tys. zł.

Świadczenie w Polsce. Podsumowanie

Jak wyliczył portal Bankier.pl łącznie rodzice mogą uzyskać z budżetu państwa: 

 • 142 316,72 zł na jedno dziecko,  
 • 154 316,72 zł, przy dwójce dzieci - kwota na drugie dziecko, 
 • 159 644, 72 zł przy trzecim dziecku, 
 • 165 458,54 zł. przy czwartym. 

 Źródło: edziecko.pl

TOK FM PREMIUM