Urlop ojcowski 2023 - zmiany w przepisach. Od 1 stycznia znacznie mniej czasu na wykorzystanie urlopu

Urlop ojcowski przysługuje każdemu ojcu - pracownikowi z okazji narodzin dziecka. Urlop ojcowski może trwać tylko dwa tygodnie, jednak w odróżnieniu od urlopu tacierzyńskiego, udzielany jest bez względu na urlop macierzyński matki dziecka. Od 1 stycznia 2023 roku wchodzi pewna istotna dla ojców zmiana.

Dotychczas urlop ojcowski w 2022 roku trwa dwa tygodnie i każdy pracownik, któremu urodziło się dziecko może go wykorzystać aż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. 

Urlop ojcowski 2023. Co się zmieni w przepisach?

Od 1 stycznia 2023 roku nastąpi istotna zmiana. Ustawodawca zdecydował, że  ojciec, który będzie chciał spędzić czas ze swoim nowo narodzonym dzieckiem, będzie musiał to zrobić przed ukończeniem przez dziecko 12 miesiąca życia. Wymiar urlopu ojcowskiego pozostanie bez zmian i będą to wciąż dwa tygodnie. 

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego pracownik musi złożyć u pracodawcy,  najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem wolnego. 

Czym dokładnie jest prawo do urlopu ojcowskiego?

Jak informuje portal gov.pl prawo do urlopu ojcowskiego „jest wyłącznym i samodzielnym prawem ojca niezależnym od uprawnień matki dziecka i przysługuje także w sytuacji gdy matka nie jest pracownicą i nie może korzystać z urlopów związanych z urodzeniem dziecka". To oznacza, że urlop ojcowski jest udzielany niezależnie od urlopu macierzyńskiego. Młodzi rodzice mogą przebywać na urlopie jednocześnie i wspólnie zajmować się dzieckiem.

Jedynym warunkiem możliwości skorzystania z urlopu ojcowskiego jest posiadanie ubezpieczenia chorobowego.

Ile dni trwa urlop ojcowski?

Aktualnie  w 2022 roku pracujący ojciec ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż: 

  • do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia,
  • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Urlop ojcowski może być wykorzystany następująco:

  • 14 dni wykorzystane jednorazowo 
  • w dwóch częściach, z których żadna nie może być krótsza niż 7 dni, a obie muszą zostać wykorzystane do momentu ukończenia przez dziecko dwóch lat (od 1. stycznia 2023 - 12 miesięcy).

Czy urlop ojcowski jest płatny? Ile wynosi wynagrodzenie?

 Urlop ojcowski  jest  w 100 proc. urlopem  płatnym. Ojciec dziecka za czas spędzony z dzieckiem, otrzymuje  pełne miesięczne wynagrodzenie.

*** Podstawa prawna urlopu ojcowskiego jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.);Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. z 2015 r. poz. 2243);

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1732).

Urlop ojcowski a urlop tacierzyński. Czym się różnią?

Zgodnie z polskim prawem urlop ojcowski i urlop tacierzyński to dwa różne urlopy. Jak wspominamy wyżej urlop ojcowski trwa tylko 2 tygodnie i jest udzielany bez względu na to, czy matka dziecka jest na urlopie macierzyńskim, czy nie. Natomiast urlop tacierzyński może trwać nawet kilka tygodni, gdyż jest częścią urlopu rodzicielskiego, jednak  jest zależy od urlopu matki dziecka. Więcej na temat urlopu tacierzyńskiego, zasad i zmian jakie zaczną obowiązywać w 2023 roku,  pisaliśmy – pod linkiem.

 Źródło: gov.pl, mustela.pl

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM