Podatkowa ulga na dziecko 2023. Polski Ład wprowadził zmiany. Nie wszyscy dostaną zwrot podatku

Ulga na dziecko to ulga podatkowa, z której można skorzystać w rozliczeniu rocznym PIT. Ulga na dzieci w 2023 będzie przyznawana na nowych zasadach. Co dokładnie ulegnie zmianie? Kto będzie mógł ją odliczyć? Nie wszyscy rodzice będą zadowoleni.

W 2023 roku zmienią się zasady rozliczania ulgi na dziecko za rok podatkowy 2022. Z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że w przyszłym roku mniej rodziców skorzysta z możliwości zapłaty niższego podatku.

Składanie deklaracji podatkowych PIT co roku obejmuje czas pomiędzy 15 lutego a 30 kwietnia. Tak samo będzie w 2023 roku.  Odliczenia kwot przysługującej ulgi będzie można dokonać w rocznym zeznaniu podatkowym za rok 2022. 

Ulga na dziecko 2023. Zmiany w przepisach

W związku z tzw. Polskim Ładem od 2023 zostaną wprowadzone zmiany w przepisach podatkowych. Rodziców będzie obowiązywał inny niż dotychczas sposób uzyskania zwrotu pieniędzy. 

Obecnie w ramach ulgi na dziecko, każdy rodzic mógł otrzymać zwrot podatku, nawet jeśli w rozliczeniu rocznym podatek wynosił 0 złotych. 

W 2023 roku zwrot podatku w ramach ulgi na dzieci za 2022 rok, będzie zależny od wartości składek ZUS, jednak z wyłączeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

Jednym z założeń Polskiego Ładu jest zwolnienie z podatku osób z dochodem do 30 tys. rocznie. Oznacza to, że osoby zarabiające najniższą krajową nie będą miały potrącanych tzw. zaliczek na podatek. W takiej sytuacji, aby otrzymać zwrot podatku, rodzic musi zarobić w ciągu roku więcej niż 30 tys. złotych. Jeśli jednak dochód roczny nie będzie przekraczać 30 tys. złotych, rodzic lub opiekun prawny dziecka nie dostanie zwrotu podatku. Nadal jednak może uzyskać część ulgi prorodzinnej (jest to prawo do zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej) - do wysokości zapłaconych składek ZUS rozliczanych w PIT.  

Na czym dokładnie polegają zmiany dotyczące odliczania ulgi prorodzinnej za 2022 rok?

Po pierwsze, rodzic korzystający z ulgi musi ustalić, czy w ogóle posiada podatek do zapłaty. Jeśli taki podatek nie wystąpi bo zarobił  nie więcej niż kwota zwolnienia** czyli w 2022 - 30 tys.zł. - to ulga podatkowa nie będzie stosowana.

**Zwolnienie z podatku dotyczy jedynie przychodów z umów o pracę, zlecenie lub działalności gospodarczej. Wszelkie inne przychody podlegają opodatkowaniu i wtedy trzeba  zapłacić podatek, wówczas też można stosować  ulgę prorodzinną.

Po drugie, jeśli nie wystąpił podatek do zapłaty od uzyskiwanych wynagrodzeń, wówczas  trzeba sprawdzić prawo do zwrotu niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej. Należy wówczas ustalić, czy podatnik opłacał składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne i od jakich rodzajów przychodu te składki były opłacane.

 Jak informuje portal e-pity.pl zwrot przysługuje do wysokości sumy:

 • podlegających odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne zapłaconych na własne ubezpieczenie lub pobranych przez płatnika z wynagrodzenia, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu PIT-36L lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym;
 • składek na ubezpieczenie zdrowotne a w szczególności składek, które od 2022 r. są nieodliczane od podatku,
 •  składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconych ze środków podatnika od uzyskanych przychodów, które były zwolnione od podatku jako:

- ulga dla młodych,

- ulga na powrót do kraju,

- ulga dla przyszłych emerytów,

- ulga dla opiekunów czwartego i kolejnych dzieci - czytamy. 

Kto może skorzystać z ulgi prorodzinnej za 2022 rok? 

Z ulgi prorodzinnej za rok 2022 rozliczając PIT w 2023 będą mogły  skorzystać osoby, które są opodatkowane według skali podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać osoby, rezygnujące z opodatkowania liniowego. 

Nie ma ograniczeń, aby z ulgi nadal korzystać mogli małżonkowie osób rozliczających przychody liniowo jeśli tylko sami pozostają opodatkowani według skali podatkowej lub ryczałtem. Nie ma również przeciwwskazań, aby ulgę odliczał podatnik, który łączy kilka form opodatkowania, w tym jedną z nich jest podatek liniowy - informuje portal.

W 2022 r. w przypadku rozliczania ulgi na jedno dziecko, z ulgi mogą skorzystać rodzice-podatnicy, z dochodem nieprzekraczającym:

a) 112.000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody podatnika i jego małżonka),

b) 112.000 zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,

c) 56.000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku;

Osoby wychowujące dwoje lub więcej dzieci mogą rozliczać ulgę bez względu na wysokość uzyskanych przez nie dochodów

Ile wyniesie ulga podatkowa na dziecko w 2023 roku? 

W ramach ulgi prorodzinnej odliczeniu podlega kwota za każdy miesiąc,  w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny, w stosunku do:

 •  jednego dziecka – kwota 92,67 zł,
 • dwojga dzieci – kwota 92,67 zł na każde dziecko,

trojga i więcej dzieci – kwota:

 •  92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
 • 166,67 zł na trzecie dziecko,
 •  225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Łatwo wyliczyć, że roczne kwoty ulgi na dzieci w 2023 będą wyglądały następująco: 

 • ulga na jedno dziecko: 1.112,04 zł (12 miesięcy x 92,67)
 • ulga na dwoje dzieci: 2.224,08 zł (2 dzieci  x 1.112,04)
 • ulga na troje dzieci: 4.224,12 zł (2.224,08 + 2.000,04)
 • ulga na czworo dzieci: 6.924,12 zł (2.224,08 + 2.000,04 + 2.700,00)

Kwota przysługującej do odliczenia ulgi  dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim.

 Ulga na dziecko 2023. Komu przysługuje? 

Ulga na dziecko dotyczy rodziców, którzy wychowują:

 • dzieci małoletnie
 • młodzież studiującą do 25 roku życia , 
 • bez względu na wiek - osobę otrzymującą zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną
 • dzieci, które zarabiają mniej niż 3089 zł.

Źródło: edziecko.pl / Księgowosc.infor.pl/ e-pity.pl

TOK FM PREMIUM