Orzeł ze złotymi nogami i zmienionym dziobem. Rząd niespodziewanie zmienił wygląd godła Polski

Mamy nowe godło Polski. A właściwie ma je rząd, bo w szkołach i urzędach nadal obowiązuje stare. Godło zostało niespodziewanie zmienione rozporządzeniem, które rząd przyjął 30 września. Opublikowano je w Dzienniku Ustaw 14 października i weszło w życie z chwilą ogłoszenia. Teraz polski orzeł ma złote nogi, ale to niejedyna zmiana
Zobacz wideo

Premier i rząd zmieniają godło państwowe. Robią to rozporządzeniem

Rozporządzenie rządowe dotyczące "sposobu używania wizerunku orła ustalonego dla godła RP oraz barw RP do celów wspólnej identyfikacji wizualnej" wprowadziło szereg zmian do godła Polski. Jako pierwsza zwróciła na to uwagę "Rzeczpospolita".

- Nowe godło - jak poinformowała gazeta - ma być używane przez premiera, KPRM, ministrów i podległe im resorty. Pojawi się na papierze firmowym, kopertach, wizytówkach, w dokumentach elektronicznych, na stronach internetowych, w e-mailach, mediach społecznościowych i materiałach informacyjno-promocyjnych.

Już znalazło się w witrynie internetowej administracji państwowej i na stronie kancelarii premiera.

Orzeł polski ze złotymi nogami i zmienionym dziobem

"Rząd zmienił sobie godło państwowe" - napisała we wtorek "Rzeczpospolita" i przytoczyła wypowiedź prof. Marka Adamczewskiego, redaktora monografii "Orzeł Biały. Źródła do historii herbu państwa polskiego (1815–2015)". Profesor skrytykował działania rządu i stwierdził, że zmiany zostały wprowadzone tylnymi drzwiami.

Z kolei Andrzej Ludwik Włoszczyński - projektant graficzny - wyliczył w rozmowie z gazetą, na czym polegają zmiany w logotypie:

  • nowy orzeł ma złote nogi do linii upierzenia,
  • inny jest rysunek korony i piór na piersi orła,
  • zmieniono rozety na skrzydłach orła: były pięciolistne, teraz są czterolistne,
  • skrzydła są teraz odbiciami lustrzanymi,
  • są też zmiany w rysunku dzioba i oka.

Oto wzory logotypów orła białego na białym i ciemnym tle:

Godło Polski wprowadzone rozporządzeniem: wersja kolorowa na białym tleGodło Polski wprowadzone rozporządzeniem: wersja kolorowa na białym tle isap.sejm.gov.pl

Godło Polski wprowadzone rozporządzeniem: wersja kolorowa na ciemnym tleGodło Polski wprowadzone rozporządzeniem: wersja kolorowa na ciemnym tle isap.sejm.gov.pl

Polska ma dziś dwa godła - ustawowe i… nowe

Na potrzebę zmiany elementów godła polski heraldycy zwracali uwagę od lat. Modyfikację zawierał już projekt ustawy o symbolach państwowych przedstawiony przed rokiem przez Ministerstwo Kultury. Projekt nie został jednak wówczas uchwalony.

Obecną, niespodziewaną zmianę Centrum Informacyjne Rządu tłumaczy "standaryzacją znaków ministerstw w ich komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, bo dotychczas posługiwały się logotypami opracowanymi na własne potrzeby, które mocno różniły się od siebie".

Wprowadzenie nowego logotypu orła białego dla ministerstw ma według rządu ujednolicić logotypy. CIR nie wspomina jednak o standaryzacji godła w skali całego kraju ani o tym, dlaczego wprowadzenie jednego wzoru nie polegało na przesłaniu ministrom obowiązujących, ustawowych logotypów.

Projekt rozporządzenia - jak ustaliła "Rz" - negatywnie zaopiniowała działająca przy MSWiA Komisja Heraldyczna. Komisja wskazała, że jest niezgodny z obowiązującą ustawą. Mimo to rozporządzenie weszło w życie, tworząc ciekawą sytuację prawną: jest konstytucyjna ustawa określająca wygląd godła Polski i rozporządzenie rządowe, które go zmienia.

Godło ustawowe i godło zmienione rozporządzeniemGodło ustawowe i godło zmienione rozporządzeniem Gazeta.pl

Źródło: Rzeczpospolita, Dziennik Ustaw

TOK FM PREMIUM