Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego zrezygnował. Wydał oświadczenie

Podjąłem decyzję o zakończeniu służby i na ręce premiera Mateusza Morawieckiego złożyłem rezygnację z funkcji Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego - poinformował gen. bryg. Maciej Materka. Stanowisko szefa SKW objął w styczniu 2018 roku.
Zobacz wideo

Komunikat w sprawie rezygnacji szefa SKW opublikowany został na stronie służby. "W dniu 20 października 2022 roku podjąłem decyzję o zakończeniu służby i na ręce Prezesa Rady Ministrów złożyłem rezygnację z funkcji Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego" - napisał gen. Materka.

"Po prawie pięciu latach pracy na tym stanowisku pozostawiam Służbę ukompletowaną, dobrze wyposażoną i doskonale przygotowaną do realizacji jej ustawowych zadań, a przede wszystkim gotową do stawienia czoła bieżącym zagrożeniom i wyzwaniom" - podkreślił.

Generał stwierdził, że służba przez ten czas nawiązała i pogłębiła relacje z partnerami zagranicznymi, co w jego ocenie znacznie wpłynęło na rozwój jej potencjału w zakresie współdziałania kontrwywiadowczego, operacyjnego i cyberbezpieczeństwa. "Istotnie zwiększyła się aktywność SKW w operacjach sojuszniczych oraz kontrybucja w NATO" - dodał.

SKW, jak napisał, "zajmuje obecnie bardzo ważne miejsce w krajowym systemie służb specjalnych i jest nieodzownym elementem zapewnienia bezpieczeństwa i osłony kontrwywiadowczej Siłom Zbrojnym RP, a także wojskom sojuszniczym stacjonującym na terenie Polski".

Gen. Materka zaznaczył, pozostanie aktywny w obszarze bezpieczeństwa w sferze publicznej.

Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował w piątek, że w związku z wnioskiem szefa SKW uruchomione zostaną przewidziane w tej sytuacji procedury. Zgodnie z ustawą szefa SKW odwoła Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Obrony Narodowej po zasięgnięciu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych i Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

Maciej Materka na szefa SKW został powołany przez premiera Morawieckiego w styczniu 2018 roku. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa w MSWiA, pracował też w służbach specjalnych UOP, ABW i CBA. Był m.in. pełnomocnikiem ds. kontroli przetwarzania danych osobowych w CBA od początku powstania tej funkcji w 2010 r. W połowie 2015 r. złożył wniosek o odejście ze służby. Ówczesny szef CBA Paweł Wojtunik pozytywnie wyrażał się o całej jego pracy w Biurze. Również sejmowa komisja przyjęła wówczas sprawozdanie z jego pracy.

TOK FM PREMIUM