Rewolucyjne zmiany w dodatku węglowym. Będzie można dostać więcej pieniędzy

Nowelizacja dodatku węglowego. Szykują się kolejne duże zmiany, które mają ułatwić wypłatę środków. Poprawki przyjął już Sejm, teraz czekają na zatwierdzenie w Senacie.

Dodatek węglowy. Nowelizacja ustawy została przyjęta przez Sejm

Początkowo, wedle ustawy z sierpnia 2022 r. dodatek węglowy przyznawany był na jedno gospodarstwo domowe. Ponieważ wiele z nich korzystało ze wspólnego pieca w jednym domu, już w połowie września br. w ustawie wprowadzono zmianę, wedle której jednorazową dopłatę do węgla w wysokości 3000 zł można uzyskać na jeden adres – bez względu na to, ile gospodarstw domowych tam się znajduje.

Jednak i to okazało się problematyczne, ponieważ zdarzało się, iż pod jednym adresem było więcej niż jedno źródło ciepła w postaci pieca węglowego. Jak podaje PAP, najnowsze zmiany w dodatku węglowym, przyjęte przez Sejm 20 października 2022 r. zakładają, że każde gospodarstwo domowe, nawet jeśli zamieszkuje pod tym samym adresem, będzie mogło dostać wypłatę.

Nowelizacja trafiła już do Senatu. Potem będzie musiała wrócić do Sejmu, a następnie podpisze ją prezydent. Zmiany w dodatku węglowym wejdą w życie dopiero wtedy, gdy nowe zasady zostaną opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Dla kogo dodatek węglowy? W nowelizacji ustawy istotne są te dwa warunki

Dodatek węglowy jest jednorazową zapomogą w wysokości 3000 zł. Dotyczy gospodarstw domowych ogrzewanych węglem lub paliwem węglopochodnym, które zawiera co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Jeśli zmiany w dodatku węglowym wejdą w życie, każde gospodarstwo domowe posiadające własne źródło ciepła będzie mogło otrzymać dodatek, mimo zamieszkiwania pod tym samym adresem z inną rodziną – pod warunkiem że spełni dwa bardzo istotne kryteria:

  • źródło ciepła będzie musiało być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) – warto pamiętać, że dodatku węglowego nie otrzymają osoby, które wypełniły deklarację, bądź dokonały korekty źródła ciepła po 11 sierpnia br. (nie dotyczy to nowych zgłoszeń wpisywanych po raz pierwszy);
  • konieczne też będzie złożenie przez każde z gospodarstw domowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dzięki temu urzędnicy będą mieli pewność, że w danym budynku faktycznie mieszkają dwie rodziny, a nie jedna.

Jak podaje Infor.pl, kolejnym sposobem na otrzymanie dodatku węglowego na nowych zasadach jest podział adresu domu do końca 2022 roku – np. numer budynku 150 zostanie zmieniony na dwa numery 150a i 150b.

Dodatek węglowy. Kiedy wypłata na nowych zasadach? 

Ponieważ zmiany w dodatku węglowym wejdą w życie dopiero po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, na wypłaty w nowym trybie trzeba będzie poczekać jeszcze kilka tygodni. 

Jak podaje Infor.pl – "rodziny, którym gminy odmówiły przyznania drugiego dla danego adresu dodatku węglowego, nie muszą po raz drugi składać wniosku. O ile w ich sprawie nie została wydana decyzja odmowna."

Jak wypełnić wniosek online o dodatek węglowy?

Wzór wniosku o dodatek węglowy online można znaleźć na stronie Gov.pl. Formularz jest łatwy do wypełnienia. Wpisujemy do niego:

  • informację do kogo kierujemy wniosek (może to być wójt, burmistrz lub prezydent miasta);
  • swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania;
  • jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzi więcej niż jedna osoba, w kolejnej rubryce wpisujemy dane kolejnych jego członków;
  • zaznaczamy wpisane do CEEB główne źródło ogrzewania węglowego. Może to być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe.

Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina ma 30 dni na wypłatę dodatku węglowego. Do kiedy wniosek można składać? Według zapisu ustawy z 5 sierpnia 2022 roku każdy, kto chce otrzymać dopłatę do węgla, powinien złożyć wniosek do 30 listopada br.

TOK FM PREMIUM