Zmiany w Kodeksie pracy 2023. Rząd szykuje nowe przepisy o pracy zdalnej. "Najwyższy czas"

Coraz bardziej powszechna praca zdalna, nie doczekała się jeszcze żadnych uregulowań prawnych. Rząd chce to zmienić i rozpoczął pracę nad nowelizacją Kodeksu pracy. Co na ten temat sądzą Polacy? Prawie połowa uważa, że "najwyższy czas" uregulować ten rodzaj pracy. Jednocześnie aż 74 proc. nie słyszała, lub nie jest pewna czy słyszała, że toczą się w tej sprawie jakieś prace.

Zmiany w Kodeksie pracy dot. pracy zdalnej. "Najwyższy czas" uważa prawie połowa badanych

Już od dwóch lat trwają prace rządu nad nowelizacją ustawy Kodeks pracy. Jednym z tematów, nad którymi pracuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jest praca zdalna. To rodzaj pracy, który rozpowszechnił się w Polsce w czasie pandemii koronawirusa.

Choć z pracą zdalną i hybrydową zatrudnieni stykali się jeszcze przed pandemią COVID-19, ten rodzaj wykonywania zadań służbowych nie doczekał się w polskim Kodeksie pracy żadnych uregulowań.

Zarówno rząd, pracodawcy, jak i sami pracownicy uznali, że czas to zmienić.

Badanie przeprowadzone przez ClickMeeting (platformę do prowadzenia telekonferencji) pokazało, że aż 32 proc. badanych uważa, że zmiany w prawie pracy regulujące pracę zdalną powinny być wprowadzone już wcześniej. 16 proc. uważa, że obecny moment jest odpowiedni, a 9 proc. stwierdziło, że można jeszcze z tym poczekać. Jednocześnie aż 44 proc. zapytanych nie ma na ten temat żadnego zdania.

Praca zdalna i kontrola trzeźwości. Zakres zmian w Kodeksie pracy

W czerwcu 2022 roku trafił do Sejmu rządowy projekt ustawy nowelizującej kodeks pracy. Obejmuje on szereg przepisów obejmujących pracę zdalną i kontrolę trzeźwości.

Projekt dotyczy wprowadzenia na stałe do Kodeksu pracy możliwości wykonywania pracy zdalnej oraz stworzenia podstaw dla pracodawcy do wprowadzenia i przeprowadzania, gdy jest to niezbędne dla ochrony określonych dóbr, prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu — czytamy opis projektu umieszczony na stronie Sejmu.

Definicja pracy zdalnej. Kto i kiedy będzie mógł ją wprowadzić

Praca zdalna będzie mogła zostać wprowadzona całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Ustawodawca dopuścił jeszcze dwa powody i sposoby zarządzania pracy zdalnej:

  • na podstawie polecenia pracodawcy, w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. A także w czasie gdy nie jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z powodu zaistnienia siły wyższej,
  • na wniosek pracownika, gdy dotyczy to okazjonalnego wykonywania zadań służbowych poza miejscem zatrudnienia. Wymiar takiej pracy to maksymalnie 24 dni w roku kalendarzowym.

Zasady wykonywania pracy zdalnej będą musiały zostać określone w porozumieniu zawartym pomiędzy pracodawcą i związkami zawodowymi albo w regulaminie.

Zmiany w kodeksie pracy w związku z uregulowaniem pracy zdalnej obejmą też możliwość przeprowadzenia kontroli przez pracodawcę. Kontrole mają dotyczyć sprawdzanie pracowników na obecność alkoholu lub innych środków odurzających.

Zmiany w prawie pracy. Większość Polaków nie wie, co myśleć w tej sprawie

Platforma ClikMeeting zapytała zarówno pracowników, jak i pracodawców czy zmiany przygotowywane przez resort są dla nich korzystne.

Wśród pracowników:

  • 40 proc. badanych uznało, że zmiany są dla nich korzystne,
  • 13 proc. uważa, że są niekorzystne,
  • 48 proc. zapytanych nie wie, co sądzić o tych zmianach.

Wśród pracodawców:

  • 26 proc. uważa, że zmiany są korzystne dla pracodawców,
  • 13 proc. stwierdziło, że nie są korzystne,
  • 51 proc. (ponad połowa) nie ma zdania w tej sprawie.

Aż 65 proc. badanych pozytywnie ocenia możliwość wykonywania pracy w dowolnym, wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą miejscu. Przeciwnego zdania jest 12 proc., a 23 proc. nie wie, co o tym myśleć.

Zmiany w przepisach pozytywnie ocenia 29 proc. zapytanych, negatywnie 10 proc., a większość - 61 proc. nie ma zdania.

Tę proporcję może wyjaśniać to, że większość osób w ogóle nie słyszała o tym, że prace nad wprowadzeniem pracy zdalnej do Kodeksu pracy są obecnie prowadzone.

52 proc. nic nie wie o tych zmianach, a 22 proc. nie jest pewna czy o nich słyszała. Tylko 26 proc. zapytanych wie, że takie prace są prowadzone.

Źródła: Infor.pl, sejm.gov.pl, money.pl

TOK FM PREMIUM