Kiedy przejść na emeryturę? Nie tylko wiek emerytalny jest ważny. Tu kryje się niespodzianka

Wniosek o emeryturę składają osoby starsze, które osiągnęły wiek emerytalny. One zastanawiają się zwykle kiedy najlepiej przejść na emeryturę. I chodzi im o miesiąc, w którym decyzja będzie najbardziej opłacalna. Młodsi chcą z kolei wiedzieć kiedy w ogóle będą mogli przejść na emeryturę. I ile lat trzeba przepracować, żeby dostać świadczenie. Odpowiedź zaskakuje

Kiedy przejść na emeryturę? Wiek emerytalny to nie wszystko. Liczy się też staż i czas opłacania składek

Wiek emerytalny w Polsce po dojściu do władzy Prawa i Sprawiedliwości został obniżony i jest jednym z niższych w Europie. Obecnie wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat.

Ze względu na zmiany w sposobie wyliczania emerytur, obecne przepisy uwzględniają inne zasady dla najstarszych Polaków oraz inne dla tych, którzy później zaczynali pracę.

Osobom urodzonym przed 1 stycznia 1949 roku emerytura może być wypłacona wg. następujących zasad:

  • kobiecie, która udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 15 lat i osiągnęła wiek co najmniej 60 lat
  • mężczyźnie, który udowodnił okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 20 lat i osiągnął wiek co najmniej 65 lat.

Osobom, urodzonym po 31 grudnia 1948 emerytura może być wypłacona jeśli spełnią następujące warunki:

  • ukończyły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) i mają staż pracy (odpowiednio) 20 i 25 lat,
  • podlegały ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu przynajmniej 1 dzień, np. jako pracownik, osoba prowadząca działalność pozarolniczą,
  • nie otrzymują emerytury przyznanej z powodu ukończenia podwyższonego wieku emerytalnego.

Już 1 dzień pracy uprawnia do pobrania emerytury. Ale to tylko pozornie dobra wiadomość

Są sytuacje, w których pracownik, pomimo że osiąga wiek emerytalny, nie może udowodnić dużej liczby lat pracy zarówno w ramach ubezpieczenia składkowego (gdy wykonywana jest praca właściwa), jak i nieskładkowego (studia, urlop macierzyński i inne).

Dzieje się tak na przykład wówczas, gdy pracował na umowy cywilnoprawne, od których nie były odprowadzane składki emerytalne na ZUS.

W przypadku ubiegania się o wypłatę emerytury nie jest określony limit 10-20 czy 30 lat pracy, żeby otrzymać świadczenie. Tak, jak to ma miejsce dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku.

Po reformie emerytalnej to nie przepracowany czas jest najważniejszy, a zgromadzony kapitał. To on warunkuje wysokość świadczenia. Dlatego już od pierwszych złotówek zgromadzonych na koncie emerytalnym, świadczenie może być wypłacone. Pozostaje tylko pytanie jak będzie wysokie i czy pozwoli na godne życie emeryta.

Czy wiek emerytalny 60 i 65 lat wystarczy do godnego życia seniora? Najniższa emerytura 2022

Najniższa emerytura w 2022 roku wynosi jedynie 1338,44 zł brutto, co oznacza wypłatę netto w wysokości 1217,98 zł. Najniższa emerytura co roku jest waloryzowana, i ostatnia waloryzacja miała miejsce 1 marca 2022 r.

Każdy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnym pozwala na uzyskanie większego świadczenia, dlatego dziś, emeryci często pracują dłużej niż do 60 roku życia (kobiety) i 65 r.ż. (mężczyźni).

Zaczyna to być tym bardziej powszechne, że jak wspomnieliśmy 60 i 65 lat to jeden z niższych wieków emerytalnych w Europie. W miarę jak przedłuża się długość życia człowieka, jest on zdolny do znacznie dłuższej pracy.

Innym ważnym powodem (poza wiekiem i wysokością świadczenia), dla którego rządy państw nakłaniają młodych emerytów do dłuższej pracy, jest niski przyrost naturalny i starzenie się społeczeństwa. To powoduje zagrożenie dla systemów emerytalnych, ponieważ składki na świadczenia dla coraz większej grupy emerytów, są płacone przez coraz mniejszą grupę osób w wieku produkcyjnym.

Źródło: zus.pl, gazetaprawna.pl

TOK FM PREMIUM