Tylko do 31 października masz czas na wniosek do ZUS, inaczej ta renta zostanie wstrzymana

31 października jest ostatnim dniem, kiedy studenci pobierający rentę rodzinną mogą złożyć odpowiedni wniosek do ZUS. W przypadku przegapienia terminu Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzyma wypłatę świadczenia i zwróci się do studenta o zwrot pieniędzy pobranych we wrześniu.

Renta rodzinna dla studentów. Ważny termin

- Studenci, którzy pobierają rentę rodzinną, muszą złożyć wniosek o dalszą wypłatę świadczenia i zaświadczenie z uczelni, że kontynuują naukę. Mają czas do 31 października - przypomina w rynekzdrowia.pl - Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego.

I dodaje: 

- Jeżeli termin nie zostanie dotrzymany, nastąpi przerwa w wypłacie renty. Zaświadczenie z uczelni nie jest potrzebne, jeśli student złożył je na cały okres nauki - podkreśla rzecznik.

Jak zaznacza przedstawiciel ZUS, ważne jest również poinformowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych gdy student przestaje się uczyć.

- Jeśli tego nie zrobi, to ZUS nie wstrzyma wypłaty. Wtedy nienależne świadczenie trzeba będzie oddać razem z odsetkami – informuje w rynekzdrowia.pl Jagielski. 

Komu przysługuje renta rodzinna?

Renta rodzinna to świadczenie pieniężne, które jest wypłacane członkom rodziny po śmierci bliskiej osoby. Z renty rodzinnej mogą skorzystać uprawnieni członkowie rodziny:

  • Dzieci: do ukończenia 16 lat lub w przypadku osoby uczącej się - do ukończenia 25 roku życia, a także bez względu na wiek, jeżeli są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnego życia.
  • Niepełnoletnie wnuki i rodzeństwo, przyjęte na wychowanie przynajmniej rok przed śmiercią osoby uprawnionej do poboru świadczenia.
  • Małżonek, który w momencie śmierci partnera, pozostawał z osobą zmarłą we wspólnocie małżeńskiej i spełnia wskazane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kryteria.
  • Rodzice, w tym również ojczym i macocha, którzy spełniają te same warunki, co wdowa lub wdowiec, lub w przypadku, gdy zmarła osoba miała wkład w ich utrzymanie.

Renta rodzinna dla studenta po 25 roku życia

Jak informuje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prawo do pobierania renty rodzinnej, przysługuje studentom, którzy ukończyli 25 rok życia tylko wtedy, gdy przekroczyli oni wskazany wiek podczas trwania ostatniego roku nauki. W tym przypadku możliwość poboru świadczenia zostanie przedłużona do końca roku akademickiego.

 Renta rodzinna - ile można dorobić? 

W przypadku podjęcia pracy, ZUS może zdecydować o zmniejszeniu lub zawieszeniu renty rodzinnej.

  • Według obowiązujących przepisów, prawo do renty rodzinnej  zostaje zawieszone, jeżeli przychód osoby uprawnionej z tytułu zatrudnienia lub ze względu na prowadzoną działalność przekracza 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (według wyliczeń GUS, w drugim kwartale 2022 wynosiło ono 6156,25 zł).
  • W przypadku przychodów wyższych niż 70 proc. a niższych od 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia,  renta rodzinna zostaje pomniejszona o kwotę przekroczenia, jednak nie większą niż 588,19 zł (zgodnie z wykazem kwot maksymalnego zmniejszenia, ogłoszonym na stronie ZUS-u).

Do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?

Studenci, którzy rozpoczynają studia zobowiązani są dostarczyć do końca września do ZUS wniosek o kontynuowanie wypłaty renty rodzinnej wraz z zaświadczeniem o przyjęciu na studia. 

Studenci kontynuujący naukę, powinni dostarczyć zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu nauki. Zaświadczenie należy złoży do odpowiedniego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej do 31 października. "W przypadku przegapienia terminu ZUS wstrzyma wypłatę renty rodzinnej dla studenta i zwróci się do niego o zwrot świadczenia pobranego we wrześniu".

Źródło: Rynekzdrowia.pl/WP.pl / Poradnikpracownika.pl

TOK FM PREMIUM