Dodatek węglowy i dodatek osłonowy. Terminy składania wniosków i wypłat. Sprawdź koniecznie

Czy za dodatek węglowy trzeba kupić węgiel i do kiedy należy składać wnioski? Czy o dodatek osłonowy nadal można wystąpić? Te pytania cały czas nurtują Polaków, którzy chcą jeszcze wystąpić o rządowe dofinansowanie węgla. Sprawdzamy jak złożyć wniosek o dodatek węglowy i osłonowy.

Do kiedy można składać wnioski o dodatek węglowy. Kiedy wypłata

20 września 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Nowela zawiera zmiany, które miały uszczelnić system składania i weryfikacji wniosków. Wydłużyła też termin rozpatrywania dokumentów przez samorządy i wypłaty środków dla wnioskodawców.

Nowe przepisy powinny być zastosowane do osób, którym do dnia 20 września, a więc do daty wejścia w życie nowelizacji, nie wypłacono jeszcze środków.

W nowelizacji uściślono m.in. definicje jednoosobowych i wieloosobowych gospodarstw domowych, a także korzystanie przez kilka gospodarstw z jednego źródła ciepła. Wyraźniej wskazano też jaką weryfikację wniosków mają przeprowadzać samorządy. Zapisano w niej także, że wprowadzenie przez wnioskodawcę zmian do deklaracji CEEB po 11 sierpnia 2022, która powoduje uzyskanie uprawnienia do pobrania dodatku węglowego, ma prowadzić do odrzucenia wniosku o dodatek.

Jedną ze zmian było wydłużenie czasu rozpatrywania wniosków do 2 miesięcy od momentu jego złożenia.

Wnioski o dodatek węglowy należy składać w urzędzie Gminy do 30 listopada 2022 r.

Wypłata następuje w terminie 2 miesięcy, ale świadczenia do wniosków złożonych po 30 października, muszą być wypłacone do 30 grudnia 2022.

Czy za dodatek węglowy trzeba kupić węgiel? Spokojnie, nie trzeba przedstawiać faktur

Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o dodatku węglowym, uzyskane z dopłaty pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel.

Nie ma obowiązku wydania ich dokładnie na węgiel czy inny opał. Jest to świadczenie wypłacane z góry, a weryfikacja uprawnień następuje przed wypłatą. Nie trzeba więc w żaden sposób udowadniać, że pieniądze zostały wydane na opał, z tego samego powodu nie trzeba przedkładać rachunków czy faktur.

Przy wypłacie dodatku nie obowiązuje też żaden próg dochodowy. Dopłatę w tej samej wysokości - 3 tys. zł — dostają wszyscy uprawnieni, niezależnie od stopnia zamożności.

Świadczenie nie podlega też egzekucji komorniczej ani nie jest wliczane do dochodu.

Dodatek osłonowy nie dla każdego. Termin składania minął, ale są jeszcze inne dodatki

Jednym z pierwszych dodatków przygotowanych przez rząd, podczas tegorocznej rosnącej inflacji był dodatek osłonowy. Można było o niego występować już od stycznia bieżącego roku.

Dodatek osłonowy miał być wsparciem dla gospodarstw domowych, w których dochód na mieszkańca nie przekraczał 1500 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) i 2100 zł (w gospodarstwie jednoosobowym).

Kwotę dodatku można było powiększyć o 25 proc. jeśli źródłem ogrzewania w domu jest kocioł na paliwo stałe lub inne urządzenia, w których spalany jest węgiel i jego pochodne.

Osoby, które mogły wystąpić o dodatek osłonowy, ale przeoczyły końcowy termin składania wniosków (można je było składać do końca października), mogą ubiegać się jeszcze o inne dodatki w zależności od rodzaju ogrzewania domu:

  • 3000 zł dodatku węglowego. Ostateczny termin składania wniosków to 30 listopada,
  • 3000 zł dodatku do ogrzewania pelletem. Termin składania wniosków 30 listopada,
  • 2000 zł dodatku do ogrzewania olejem opałowym. Termin składania wniosków 30 listopada,
  • 1000 zł dodatku do ogrzewania drewnem kawałkowym. Termin składania wniosków 30 listopada,
  • 500 zł do ogrzewania gazem płynnym LPG. Termin składania wniosków 30 listopada,
  • 1000 zł (do 1500 zł) dodatku do ogrzewania prądem. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego będzie można złożyć od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023.

Źródło: GOV.pl, Gazeta Prawna, Muratorplus

TOK FM PREMIUM