Dodatek do emerytury w listopadzie: mieszkaniowy, pielęgnacyjny, 500 plus. Podpowiadamy jak je dostać

Dodatki do emerytury po 65. roku życia mogą zasilić comiesięczny budżet seniora nawet o kilkaset złotych. Emeryci mogą ubiegać się m.in. o dodatek mieszkaniowy czy pielęgnacyjny. Niektórym przysługuje też "500 plus dla seniora". Ile wynoszą dodatkowe świadczenia i jakie warunki trzeba spełnić, aby je uzyskać? Podpowiadamy.

Najniższa emerytura 2022 wynosi 1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł netto. W związku z galopującą inflacją osoby z tak niskimi emeryturami są coraz trudniejszej sytuacji. Aby podreperować domowy budżet, seniorzy mogą skorzystać z kilku dodatków.  Poniżej podpowiadamy z jakich. 

Dodatek mieszkaniowy dla emeryta. Jakie warunki trzeba spełnić?

Jednym z dodatków dla osób w trudnej sytuacji materialnej jest dodatek mieszkaniowy. Może być on przyznany osobie posiadającej własny lokal, ale też osobom wynajmującym mieszkanie.

Niezbędnym warunkiem otrzymania świadczenie jest udokumentowanie, że średni miesięczny dochód na osobę w okresie trzech miesięcy przed złożeniem wniosku był równy lub niższy niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia 2022, czyli: wynosi ok. 2265,01 zł brutto. W przypadku gospodarstw wieloosobowych wskaźnik wynosi 30 proc. średniego wynagrodzenia, czyli 1698,76 zł.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, należy:

  •  złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy;
  •  zebrać niezbędną dokumentację.

Wysokość dodatku mieszkaniowego jest zależna od gminy. Pod uwagę  jest branych kilka kryteriów, m.in.: 

  • wysokość dochodów, 
  • liczba osób zamieszkujących gospodarstwo domowe, 
  • metraż mieszkania;
  • wysokość kosztów związanych z utrzymaniem lokalu.

Dodatek do emerytury po 65. roku życia - dodatek pielęgnacyjny

Osoby schorowane, które przebywają na rencie lub emeryturze, mogą otrzymać dodatek pielęgnacyjny. Jest on wypłacany seniorom po 75 roku życia. Jednak osoby młodsze, niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji, również mogą dostać takie pieniądze. Wysokość dodatku wynosi w 2022 roku 256,44 zł.

Osoby, które ukończyły 75 lat, nie muszą składać wniosku, po osiągnięciu odpowiedniego wieku ZUS sam rozpoczyna wypłatę dodatku. Dodatek jest wypłacany także przez KRUS.

500 plus dla seniora w 2022 roku – jakie warunki trzeba spełniać?

Od 2019 roku seniorzy mogą starać się o świadczenie uzupełniające potocznie nazywane 500 plus dla seniora. Dodatek 500 plus dla seniora jest uzależniony m.in. od stanu zdrowia seniora, jego dochodów, miejsca zamieszkania – musi być to terenie Polski i polskiego obywatelstwa. Świadczenie 500 plus dla seniora jest wypłacane co miesiąc.

Z dodatku 500 plus dla seniora mogą korzystać osoby niepełnosprawne, niezdolne do samodzielnej egzystencji, powyżej 75 roku życia i pobierające zasiłek pielęgnacyjny.

Ponieważ świadczenie 500 plus dla seniora skierowane jest do osób niesamodzielnych, do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów. Następnie senior jest kierowany na badanie do lekarza orzecznika ZUS. Wniosek o 500 plus dla seniora należy złożyć w ZUS lub KRUS, drogą pocztową lub przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem opiekuna prawnego, lub pełnomocnika.

Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci. Program Mama 4+

Jednym z dodatków dla emerytów jest comiesięczne świadczenie w ramach programu Mama 4+. To świadczenie nazywane często matczyną emeryturą może wynosić nawet 1000 złotych co miesiąc. Wszystko zależy od tego, jaka emerytura zasadnicza przysługuje matce, która wychowała minimum czwórkę dzieci i zrezygnowała z pracy na rzecz opieki nad dziećmi.

Jeżeli dostaje emeryturę lub rentę, ale jest ona niższa niż najniższa emerytura, ta specjalna emerytura stanowi uzupełnienie do kwoty 1338,44 zł. Dla przykładu, jeśli podstawowa emerytura matki minimum czworga dzieci wynosi np. 217,98 złotych netto co miesiąc, rząd "dopełni" ją do najniższej emerytury, która jest waloryzowana i w 2022 roku wynosi 1217,98 zł netto, zatem taka osoba zyska co miesiąc 1000 złotych.

Na ten dodatek, mają szansę również ojcowie, jednak tylko wtedy gdy udowodnią, że to oni wychowali co najmniej czwórkę dzieci, ponieważ np. matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała. Zarówno w przypadku ojców, jak i matek, niezbędnym warunkiem do otrzymania pieniędzy jest osiągnięcie wieku emerytalnego.

Więcej o świadczeniu Mama 4 plus pisaliśmy pod linkiem

200 plus dla seniora w 2022 – dodatek do emerytury po 65 roku życia

Od 2022 roku wypłacany jest też nowy dodatek w wysokości 200 zł dla seniorów strażaków-ochotników i ratowników górskich. Dodatek ten jest dożywotni i przyznawany bez względu na wysokość pobieranej emerytury. Co trzy lata ma podlegać waloryzacji.

O dodatek 200 plus mogą ubiegać się kobiety po ukończeniu 60 roku życia, po 20 latach czynnej służby w OSP oraz mężczyźni, którzy ukończyli 65 rok życia i przez co najmniej 25 lat brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych OSP, oraz analogicznie kobiety i mężczyźni, którzy brali udział w działaniach ratowniczych podejmowanych w ramach ratownictwa górskiego, działając w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym lub Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Tych pieniędzy nie wypłaca ZUS, a Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.

Źródło: Interia.plPortalsamorzadowy.pl/Gov.pl

TOK FM PREMIUM