Zmiany dotyczące kierowców od listopada 2022. Obowiązek sprawdzenia systemu eCall

Od listopada 2022 roku diagności mają nowy obowiązek. Badania techniczne samochodu musi być bardziej szczegółowe niż dotychczas. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. sprawdzenia systemu eCall.

Jak wyjaśnia ministerstwo infrastruktury zmiana przepisów  w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów wynika m.in. z konieczności wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy unijnych.

Zmiany dla kierowców od 1 listopada 2022

Portal prawo.pl informuje, że nowelizacja, która zaczęła obowiązywać z dniem 1 listopada 2022, wprowadza m.in. zmianę nazewnictwa usterek wykrytych podczas przeprowadzania badania technicznego, ich kwalifikacji. Projekt zmienia m.in. nazwy usterek z istotnej na poważną i ze stwarzającej zagrożenia na niebezpieczną. 

"Przypisanie każdemu kodu usterki jednego rodzaju usterki ma zmniejszyć wątpliwości diagnosty, kiedy należy zakwalifikować usterkę do usterki drobnej, poważnej albo niebezpiecznej. Ministerstwo wyjaśnia, że obecnie w wielu usterkach skutkujących uznaniem stanu technicznego za niezadowalający, to uprawniony diagnosta decydował, kiedy jest granica między usterką drobną, albo istotną lub istotną albo stwarzającą zagrożenie"- czytamy.

Badania techniczne - nowe przepisy. Obowiązek sprawdzenia systemu eCall

Poza zmianami kwalifikacji usterek jedną z ważniejszych wprowadzonych zmian jest to, że od listopada 2022, diagności podczas badania technicznego pojazdu muszą kontrolować obowiązkowy (od 1 kwietnia 2018 r.) element wyposażenia nowych samochodów, sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej. 

Chodzi o system automatycznego wzywania pomocy w razie wypadku (eCall). Wcześniejsze przepisy dotyczące okresowego badania technicznego pojazdów, nie obejmowały sprawdzenia i działania systemu eCall. Teraz jest to konieczność.

Na czym będzie polegać nowe badanie techniczne?

Podczas wizyty w stacji kontroli pojazdów, diagnosta sprawdzi, czy przycisk SOS jest zamontowany w aucie. Ma też obowiązek sprawdzić, czy system eCall działa - o ile takie sprawdzenie będzie możliwe. 

Diagnosta powinien przeprowadzić kontrolę systemu przy użyciu "elektronicznego interfejsu" umożliwiającego dostęp do bazy danych i sprawdzenie ewentualnych usterek systemu eCall. Jest jednak jeden, dość poważny  problem. 

Jak informuje portal motofakty.pl "kilka miesięcy temu Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów alarmowała, że aby uzyskać dostęp do takich danych, konieczne jest skorzystanie z oprogramowania przeznaczonego do obsługi samochodów konkretnych marek". Niestety takiego oprogramowania na wyposażeniu stacji kontroli pojazdów po prostu nie ma.

Co to jest i jak działa system eCall?

System eCall to system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych, którego podstawowym celem ma być ograniczenie – w skali całej Unii Europejskiej – tragicznych skutków wypadków drogowych m.in. przez skrócenie czasu powiadamiania służb ratunkowych o kolizjach i wypadkach drogowych. 

Urządzenia eCall są montowane we wszystkich nowych samochodach osobowych oraz dostawczych do 3,5 tony, które uzyskały homologację po 31 marca 2018 roku.

Aktualna nowelizacja przepisów przewiduje wprowadzenie do okresowego badania technicznego sprawdzania, czy pojazd jest wyposażony w system eCall, oparty na numerze alarmowym 112 oraz czy system działa prawidłowo i  pozwoli na szybkie oraz sprawne powiadomienie służb ratunkowych, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Więcej na temat zmian dla kierowców od 1 listopada 2022 - pisaliśmy tu. 

Źródło: Motofakty.pl / Prawo.pl

TOK FM PREMIUM