Waloryzacja rent i emerytur 2023. Sejm odrzucił wniosek o drugą waloryzację

Sejm odrzucił wniosek dotyczący projektu Lewicy, który zakładał drugą waloryzację emerytur jeszcze w tym roku. Chodziło o dodatkowe kilkaset złotych do emerytury. Natomiast zgodnie z ustaleniami rządu z połowy października 2022, waloryzacja rent i emerytur na 2023 roku została zagwarantowana. W przyszłym roku zastosowana zostanie waloryzacja kwotowo-procentowa, w efekcie której emerytury wzrosną o co najmniej 250 złotych.

Zgodnie z projektem Lewicy, seniorzy mogliby liczyć na 11-procentowy wzrost świadczeń jeszcze w tym roku. To oznaczałoby, że najniższa emerytura wyniosłaby 1,5 tys. zł

Tak się jednak nie stanie. W ubiegły czwartek 4.11 sejmowa większość zdecydowała o odrzuceniu wniosku o uzupełnienie porządku obrad o pierwsze czytanie tego poselskiego projektu.

Waloryzacja rent i emerytur 2022

Wcześniej, bo w połowie października 2022, rząd zajął się nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i niektórych innych ustaw. Zakłada on podwyższenie wysokości najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i socjalnej, a także najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Waloryzacja rent i emerytur 2023. Tak wyglądać będzie minimalna emerytura

W ramach waloryzacji świadczeń w 2023 r. zaproponowano modyfikację obecnie obowiązujących zasad wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiany w 2023 roku będą polegały na podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do:

  • 1588,44 zł czyli 1445 zł netto w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,
  • 1191,33 zł brutto czyli 1020 zł netto w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Waloryzacja emerytur w 2023 na nowych zasadach

W przyszłym roku rząd przeprowadzi waloryzację kwotowo-procentową. Oznacza to, że emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji, jednak z gwarancją minimalnej podwyżki na poziomie 250 zł brutto czyli 227,50 złotych na rękę. Wskaźnik posłuży natomiast do procentowej waloryzacji emerytur, które są wyższe niż 1812 zł brutto.

  • Waloryzacja emerytur procentowa oznacza, że emerytura i renta zostaje podwyższona o określony procent. Im większa renta lub emerytura, tym nominalnie wyższa podwyżka.
  • Waloryzacja emerytur kwotowa oznacza pieniądze o określonej wysokości dla każdego uprawnionego, czyli np. każda emerytura i renta zostaje podwyższona równo o np. 250 złotych.

W 2023 ma obowiązywać waloryzacja kwotowo-procentowa, będąca połączeniem obydwu sposobów waloryzacji.

Najniższe emerytury 2022. Aktualnie obowiązują takie stawki

Obecnie minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynoszą 1338,44 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w 2022 wynosi - 1003,83 zł brutto.

Waloryzacja emerytur 2023

Na waloryzację emerytur 2023 zostanie przeznaczone 41,8 mld zł. Nastąpi ona dopiero 1 marca, gdyż w lutym 2023 r. poznamy kwoty i procentowy wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2022 r. podawany przez GUS. Jest to istotny wskaźnik mający wpływ na wysokości waloryzacji.

Waloryzacja, polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Źródło: Money.pl/ PAP

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM