Jak odzyskać pieniądze z OFE po zmarłym? Są dziedziczone, ale wiele osób o nich nie wie

Rodzina zmarłego może odziedziczyć nie tylko zgromadzony majątek, ale też odkładane latami pieniądze na otwarty fundusz emerytalny czyli tzw. OFE. Nie wszyscy o tym pamiętają. Jak ubiegać się o takie pieniądze? Podpowiadamy.

Oprócz bólu i żalu po śmierci bliskich zostają sprawy finansowe. Te najpilniejsze są załatwiane w pierwszej kolejności. Nie wszyscy jednak wiedzą, że po zmarłym zostają zgromadzone środki na OFE i na subkontach ZUS, które należą się najbliższym. 

Pieniądze z OFE dla spadkobierców. Co to za pieniądze?

Jak przypomina portal prawo.pl, gdy w 2014 r. rząd PO-PSL częściowo zlikwidował OFE i zgromadzone tam 153 mld zł trafiły na subkonta w ZUS, „nikt nie pomyślał o uregulowaniu procedury dziedziczenia tych pieniędzy". 

- Tymczasem jest takie prawo, tylko o pozostawionych środkach nie informują spadkobierców i osób uprawnionych ani OFE, ani ZUS. Ten ostatni nie ma w tym interesu, bo nieodebrane pieniądze po prostu zostaną w Zakładzie – czytamy w portalu.

Chodzi o pieniądze, jakie pozostawiły po sobie osoby zmarłe przed osiągnięciem wieku emerytalnego czyli w przypadku kobiet przed ukończeniem 60 roku życia, a 65 - w przypadku mężczyzn.   Dotyczy to również osób zmarłych, które  cały czas pracowały i nie przeszły na emeryturę i nie ustaliły swojego prawa do emerytury.

Zatem jeśli osoba zmarła była zatrudniona na umowę ozusowaną i nie zdążyła przejść na emeryturę, to bliscy takiej osoby mają pełne prawo do zebranych przez  nią pieniędzy. 

Spadkobiercy mają prawo do pieniędzy zmarłego zgromadzonych na OFE. Wielu o tym nie wie

Zgodnie z prawem, w przypadku śmierci członka OFE, środki zgromadzone na jego rachunku podlegają wypłacie osobom wskazanym lub dziedziczeniu, a wypłata nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie uprawnionego. 

Spadkobiercy mają prawo, jednak nie wszyscy o tym wiedzą.

- Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że w ogóle mają jakieś subkonto w ZUS, a tym bardziej nie wiedzą o tym ich spadkobiercy. Dotyczy to przede wszystkim osób, których aktywa zostały umorzone w 2014 r. i zapisy pojawiły się na subkontach. Wtedy nikt o tym nie poinformował, nie zrobiły tego ani OFE, ani ZUS, a dziś też nie ma takiego obowiązku. Nic nie zrobiono w tej kwestii od 8 lat. Spadkobiercy też nie mają wiedzy, że mogą pozyskać środki z subkonta, ponieważ nikt ich o tym nie informuje – mówi prof. Paweł Wojciechowski, b. minister finansów.

Jak odzyskać pieniądze z ZUS po śmierci bliskiej osoby?

Pierwszym krokiem, jest upewnienie się, czy zmarły posiadał takie subkonta w ZUS. Aby to zrobić wystarczy odwiedzić najbliższą placówkę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i poprosić o udzielenie informacji. Następnie należy zgłosić śmierć ubezpieczonego i  rozpocznie się procedura dziedziczenia pieniędzy.

Kiedy wypłacane są pieniądze z OFE po zmarłym?

Pieniądze z OFE po bliskim zmarłym powinny być wypłacone w terminie do trzech miesięcy, jednak nie wcześniej niż po miesiącu od dopełnienia formalności.

Trzeba pamiętać, że wypłacana kwota będzie podlegać 19-procentowemu zryczałtowanemu podatkowi od osób fizycznych.

Co to jest OFE i jak działa?

OFE, czyli Otwarty Fundusz Emerytalny to prywatna instytucja, gromadząca środki przeznaczone na wypłatę świadczenia. Pierwsze OFE powstały w 1999 roku, kiedy to przeprowadzono reformę systemu emerytalnego.

Każdy ubezpieczony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych posiada swoje indywidualne konto. W ramach indywidualnego konta od maja 2011 roku prowadzone jest specjalne subkonto dla osób, które są członkami otwartego funduszu emerytalnego (OFE) albo urodziły się po 31 grudnia 1968 r. i nie przystąpiły do OFE. 

- Na subkonto (tzw. II filar) trafia część składki przekazywanej do OFE lub całość dla osób, które nie są członkami OFE. Wysokość składki, która jest zapisywana na subkoncie, zmieniała się. Obecnie ubezpieczony może sam zdecydować, gdzie składka będzie trafiać: czy do OFE (2,92 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne) i na subkonto (4,38 proc. podstawy wymiaru składki), czy w całości na subkonto (7,3 proc. podstawy wymiaru składki) – informuje prawo.pl. 

 Członkostwo w OFE nie jest obowiązkowe,  a osoby, które wchodzą na rynek pracy mają 4 miesiące na podjęcie decyzji. Jeśli nie dokonają wyboru funduszu, część ich składki emerytalnej, w wysokości 7,3 proc., będzie zapisana tylko na subkoncie w ZUS.

- W odróżnieniu od zgromadzonych środków na indywidualnym koncie w ZUS (tzw. I filar), zwaloryzowane środki zapisane na subkoncie (II filar), podobnie jak w OFE podlegają podziałowi w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa oraz w przypadku śmierci. Część składki emerytalnej przekazywanej na subkonto lub do OFE może być dziedziczona przez małżonka czy osoby wskazane przez zmarłego – przypomina portal prawo.pl.

Źródło: Interia.pl/ Prawo.pl

TOK FM PREMIUM