Prawie 5 tys. zł do emerytury. 2,5 tys. osób dostaje je oprócz emerytury podstawowej

Tylko 1 proc. emerytów wg ankiety "Faktu" przeprowadzonej z okazji Dnia Seniora jest zadowolonych z tego, jak im się żyje. Trzy czwarte ankietowanych zauważa znaczne pogorszenie ich sytuacji w ciągu ostatniego roku. I tak będzie, dopóki nie zaczną pobierać świadczenia honorowego. Od tego dnia ich dochód powiększy się o niemal 5 tys. zł.

5 tys. zł dla stulatków, ale bez waloryzacji

Średnia emerytura w Polsce w 2022 roku wynosi tylko 2545 zł. Ponieważ jednak — jak wskazuje Gazeta Prawna — emerytura mężczyzn jest prawie o 50 proc. wyższa niż emerytura kobiet, to średnia emerytura pobierana przez panów wynosi 3148 zł, a przez panie - 2128 zł.

Tak niskie uposażenie zostaje podniesione, gdy senior skończy 100 lat. Zaczyna bowiem wtedy pobierać świadczenie honorowe.

W 2022 roku emerytura honorowa jest wypłacana w kwocie bazowej i w 2022 wynosi 4944,79 zł brutto. Jest wypłacane w tej samej wysokości niezależnie od płci stulatka i nie podlega waloryzacji.

Stulatkowie pobierają ją dożywotnio w tej samej wysokości, a naliczana jest od kwoty bazowej, która obowiązywała w dniu ich setnych urodzin.

Emerytura honorowa dla każdego uprawnionego, ale niektórzy muszą złożyć wniosek

Obecnie emeryturę honorową pobiera 2689 osób.

Nie trzeba o nią występować, przyznawana jest z urzędu, z jednym wyjątkiem.

Emeryci i renciści pobierający świadczenie emerytalne z ZUS, KRUS, a także emerytury resortowe z MSWiA oraz MON, wraz z podstawowym świadczeniem, po skończeniu 100 lat zaczną dostawać dodatkowo honorowe, czyli ich przychód powiększy się o 4944,79 zł.

Wniosek o emeryturę honorową muszą jednak złożyć ci seniorzy, którzy nie pobierają żadnego świadczenia.

Ankieta FAKTU: "Takiego badania nikt jeszcze nie zrobił"

W dniu Seniora (14 listopada) dziennik "Fakt" opublikował wyniki ankiety, którą przeprowadził na grupie 1,1 tys. swoich czytelników.

"Na jedzenie z emerytury zostaje 500 zł" - napisał "Fakt".

Chodzi o kwotę, jaka zostaje emerytom do dyspozycji po opłaceniu rachunków i wykupieniu leków. Aż 64 proc. badanych odpowiedziało, że musi przeżyć miesiąc za zaledwie 500 zł.

"37 proc. po opłaceniu rachunków i wykupieniu leków, zostanie 100-500 zł, ale ponad 27 proc. ma na życie co najwyżej 100 zł miesięcznie. To oznacza, że są seniorzy w Polsce, którzy dziennie, na jedzenie mogą przeznaczyć... tylko 3 zł" - przelicza "Fakt".

Aż 72 proc. seniorów stwierdziło, że w ostatnim roku ich sytuacja pogorszyła się i obecnie wygląda "źle" (55 proc.) i "zdecydowanie źle"(17 proc.). Tylko 1 proc. uważa, że ich sytuacja finansowa wygląda "bardzo dobrze", a 10 proc., że "dobrze".

Źródło: Fakt.pl, Infor.pl

TOK FM PREMIUM