Dodatek węglowy dla mieszkańców bloku lub spółdzielni. Kto może złożyć wniosek?

Żeby otrzymać dodatek węglowy, trzeba złożyć wniosek i mieć zgłoszone węglowe źródło ciepła do CEEB. Kto spełnia warunki, ale nie złożył jeszcze wniosku, powinien się spieszyć: gminy będą je przyjmować tylko do 30 listopada. Przypominamy, kto może ubiegać się o 3 tys. zł przed zimą. W tym przypadku "czas to pieniądz".

Dla kogo dodatek węglowy przed zimą? Trzeba spełnić te warunki

Ministerstwo Środowiska i Klimatu w przewodniku przygotowanym dla samorządów przypomina, że o wsparcie mogą się ubiegać gospodarstwa domowe, które jednocześnie spełniają następujące warunki:

  • głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe
  • źródło ogrzewania zasilane jest węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego,
  • wskazane przez wnioskodawcę źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Nowelizacja ustawy z dnia 27 października 2022 r., która weszła w życie z dniem 3 listopada 2022 r., umożliwia przyznanie dodatku również, gdy źródło ogrzewania zostało wpisane/zgłoszone do CEEB po 11 sierpnia 2022 r. lub gdy w ogóle nie zostało wpisane/zgłoszone. Dzieje się to wówczas na mocy decyzji administracyjnej wydanej przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta.

Dodatek węglowy dla mieszkańców bloków i budynków wielorodzinnych

Pytania o uprawnienia do pobrania dodatku węglowego od początku działania ustawy zadają właściciele mieszkań zlokalizowanych w spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych i budynkach wielorodzinnych.

Ministerstwo interpretację uprawnień zamieściło w Poradniku, zawierającym pytania i odpowiedzi

Pytanie: Czy spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe mogą wnioskować zbiorowo o wypłatę dodatku węglowego w imieniu swoich mieszkańców?

Odpowiedź: Nie. Jeśli lokatorzy zamieszkujący bloki lub kamienice spełniają warunki do otrzymania dodatku, powinni indywidualnie składać wnioski w imieniu swoich gospodarstw domowych w gminie właściwej dla ich miejsca zamieszkania.

W myśl przepisów o dodatek mogą występować gospodarstwa domowe, jeśli ogrzewają lokal np. piecem węglowym i samodzielnie kupują opał. Wniosek składają we własnym imieniu, nie może tego zrobić za nich spółdzielnia czy wspólnota. Dopłaty przeznaczone są dla gospodarstw domowych i nie ma znaczenia, jaka jest forma zarządzania budynkiem. Dotyczy to bloków, kamienic, czy innych budynków wielolokalowych.

Dwie posesje pod jednym adresem. Zmiana w przepisach na korzyść wnioskodawców

MŚiK wyraźnie zaznaczyło, że "na potrzeby przyznawania dodatku węglowego przyjmuje się jako zasadę, że pod jednym adresem zamieszkania znajduje się jedno gospodarstwo domowe".

W zakresie definicji gospodarstwa domowego, po wielu niepokojących sygnałach o próbach nadużyć, wprowadzono zmianę, która miała uszczelnić działanie programu. Z kolei ta zmiana, co prawda ukróciła oszustwa, ale nie uwzględniła sytuacji skrajnych, np. gdy na jednej posesji znajdują się dwa budynki z osobnymi źródłami pieca (i żyją dwie rodziny), i oba domy mają ten sam adres.

Nowelizacja ustawy zawiera zmianę przeforsowaną przez senatorów RP, która przewiduje, "możliwość przyznania dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych mieszkających pod jednym adresem zamieszkania".

"Nowe przepisy pozwalają na przyznanie dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych, jeżeli do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania" - informuje Przewodnik

Dodatek może być wówczas przyznany w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (z którego sporządzana jest notatka służbowa).

Źródła: Poradnik dla Samorządów (dodatek węglowy)

TOK FM PREMIUM