Obowiązkowe składki ZUS dla nowej grupy - już od 1 stycznia 2023. Kogo dotyczą?

Od 1 stycznia 2023 zaczną obowiązywać nowe przepisy wprowadzone w ramach Polskiego Ładu 2.0. Wejdą w życie m.in. obowiązkowe składki ZUS dla komplementariuszy w spółkach komandytowo-akcyjnych, którzy według nowych zasad zostali uznani za osoby prowadzące działalność pozarolniczą.

Polski Ład wprowadził duże zmiany dla podatników, a zwłasza dla przedsiębiorców. Jedną z takich zmian są obowiązujące już w tym roku, nowe zasady obliczania wysokości składki zdrowotnej, zależnej od metody rozliczania się z fiskusem. Od przyszłego roku w ramach zmienionych przepisów, wejdą kolejne zmiany. Należą do nich m.in. obowiązkowe składki ZUS dla nowej grupy płatników. 

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązkowe składki ZUS dla komplementariuszy

Składkami ubezpieczenia społecznego zostaną objęci komplementariusze w spółkach komandytowo-akcyjnych. 

Na podstawie nowego pkt 4b w art. 8 ust. 6 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1009) komplementariusze w spółkach komandytowo-akcyjnych, będą uznawani za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Obowiązek płacenia składek ZUS powstanie już w momencie, od dnia wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce do dnia wykreślenia spółki z KRS albo zbycia praw i obowiązków w spółce - informuje portali PIT.pl. 

W przypadku spółek, które zostały wcześniej wpisane do KRS, obowiązek wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Jednocześnie wprowadzane od 1 stycznia zmiany spowodowały potrzebę wprowadzenia zmian w opisach kodów tytułu ubezpieczeń w ZUS.  Nowe kody zostały umieszczone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 27.07.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1598). 

Nowy kod ubezpieczenia w ZUS - zmiany zaczną obowiązywać od stycznia 2023

Od 1 stycznia 2023 r. kod 05 43 będzie opisywał:

  • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  • akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego jako wkład świadczenie pracy lub usług,
  • komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej.

Nie wszystkie zmiany "na plus". Kto straci? 

Obowiązkowe składki ZUS dla komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych – oznaczają, że podatnicy, którzy w celu uniknięcia finansowych skutków zmian w ramach Polskiego Ładu czyli zmian w składce zdrowotnej zdecydowali się na SKA, ostatecznie stracą. 

- Od 1 stycznia zapłacą oni bowiem i składkę zdrowotną, i składki na ubezpieczenia społeczne – zmiana formy prowadzenia działalności mogła zatem dla wielu okazać się nieopłacalna, jeśli została dokonana tylko w celu uniknięcia obciążeń – zauważa bezprawnik.pl. 

Składki ZUS 2023 na działalność gospodarczą - co się zmieni?

W 2023 roku dwa razy wzrośnie pensja minimalna w Polsce. Podwyżka  ta pociągnie za sobą liczne konsekwencje. Jedną z nich  jest wzrost składek ZUS, który dotknie wszystkich przedsiębiorców, również tych, którzy   rozpoczynają przygodę z prowadzeniem własnej firmy.

Preferencyjne składki ZUS 2023

Osoby rozpoczynające prowadzenie własnej działalności gospodarczej, przez pierwsze 24 miesiące mogą skorzystać z preferencyjnej wysokości składek społecznych, a ich podstawą jest 30 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Jak wylicza portal inFakt.pl jeśli płaca minimalna w 2 połowie 2023 roku wzrośnie do poziomu 3600 zł, to podstawa preferencyjnego ZUS wzrośnie do 1080 zł. Obecnie wynosi 903 zł. Zatem wzrost podstawy składek wyniesie prawie 20 proc.

Obecnie mały ZUS (bez składki zdrowotnej) wynosi 285,71 zł miesięcznie, w 2023 roku w pierwszej połowie roku "rozkręcający się" przedsiębiorcy miesięcznie zapłacą 331,26 zł, a w drugiej – 341,72 zł.

Jak wylicza inFakt.pl w konsekwencji w ciągu roku zapłacą o 610 zł więcej składek ZUS.

Składki ZUS przedsiębiorców. Wysokość składki zdrowotnej 2023

Powyższe zestawienie nie dotyczy składki zdrowotnej. Ta wyliczana jest od stycznia i zależna jest od przyjętej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania. Wiadomo już jednak, że dla podatników rozliczających się według skali podatkowej i podatku liniowego składka zdrowotna w 2023 nie będzie niższa niż 314,10 zł w pierwszym półroczu i 324 zł w drugim półroczu.

Więcej na temat wzrostu wysokości składek ZUS w 2023 roku dla przedsiębiorców znajdziesz pod linkiem

Źródło: Infor.pl / inFakt.pl/ PIT.pl/ bezprawnik.pl

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM