Cztery osoby usłyszały zarzuty działania na szkodę PZPN. Chodzi o ponad milion złotych

Prokurator zatrzymanym Maciejowi S., Jakubowi T. przedstawił zarzuty działania na szkodę Polskiego Związku Piłki Nożnej w kwocie ponad miliona złotych - poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej. Z kolei była prezes spółki OSTTAIR Gabriela M. usłyszała cztery zarzuty, a Iwona T. odpowie za pranie pieniędzy.

W poniedziałek funkcjonariusze szczecińskiej delegatury CBA w śledztwie dot. wyrządzenia PZPN szkody na 1 mln zł zatrzymali cztery osoby. Wśród nich był były sekretarz generalny PZPN Maciej S. i obecny członek zarządu związku Jakub T. Śledczy zatrzymali też żonę Jakuba T. - Iwonę oraz Gabrielę M. - byłą prezes spółki OSTTAIR.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. "Prokurator zatrzymanym Maciejowi S., Jakubowi T. przedstawił zarzuty działania na szkodę Polskiego Związku Piłki Nożnej w kwocie ponad miliona złotych. Ponadto Jakubowi T. przedstawiono zarzut prania pieniędzy" - poinformował w środę Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

"Gabrieli M. prokurator przedstawił łącznie cztery zarzuty, w tym składania fałszywych zeznań, niezłożenia w terminie sprawozdań finansowych oraz niegospodarności. Z kolei Iwonie T. prokurator przedstawił zarzut prania pieniędzy" - podała PK.

Za zarzucone czyny może grozić nawet do 10 lat więzienia

Jak wyjaśnili prokuratorzy, zarzuty związane są z wyprowadzeniem pieniędzy z PZPN poprzez zawarcie fikcyjnego porozumienia, które miało uzasadniać wypłatę prowizji od umowy sponsorskiej na rzecz spółki OSTTAIR. "Prowizja miała być wynagrodzeniem za usługi związane z negocjowaniem umowy sponsorskiej pomiędzy PNPN, a jednym ze sponsorów. Spółka faktycznie była kontrolowana przez Jakuba T." - wyjaśniła PK.

Według ustaleń śledczych - w oparciu o m.in. analizę nośników informatycznych, wiadomości email, analizę dokumentacji bankowej - takie usługi nigdy nie były świadczone. "Ponadto porozumienie pomiędzy PZPN, a Sportfive sp. z o.o. oraz OSTTAIR sp. z o.o. zostało sporządzone i podpisane już po podpisaniu umowy sponsorskiej przez PZPN i opatrzono je nierzetelną datą, aby stworzyć pozory zawarcia porozumienia jeszcze przed zakończeniem negocjacji pomiędzy PZPN, a ustalonym sponsorem" - przekazała PK.

"Jednocześnie w toku postępowania prokurator ustalił, że Gabriela M. formalnie prezes zarządu OSTTAIR sp. z o.o. od roku 2018 do 2021 i podpisująca jeden z aneksów do porozumienia nie była nawet uprawniona do obsługi rachunku bankowego OSTTAIR sp. z o.o., a jej działaniami faktycznie kierował Jakub T." - zaznaczyła PK.

Jak wynika z analizy przepływów finansowych na rachunku OSTTAIR sp. z o.o. środki uzyskane z PZPN były przeznaczane np. na zakup ekskluzywnych mebli na rzecz Jakuba T. "W wyniku działania podejrzanych doszło do niezasadnej wypłaty przez Polski Związek Piłki Nożnej na rzecz OSTTAIR sp. z o.o. łącznie kwoty ponad miliona złotych" - podała PK.

"W toku śledztwa ustalono, że Gabriela M., która od 2018 r. pełniła funkcję prezesa zarządu spółki OSTTAIR sp. z o.o. była wyłącznie figurantem, nie mając dostępu do rachunku bankowego. Wszelkich przelewów na rachunku spółki dokonywał osobiście Jakub T. Ponadto wystawiał faktury w imieniu spółki OSTTAIR, jednak w okresie, gdy prezesem spółki OSTTAIR była Gabriela M. Jakub T. nie miał jakichkolwiek uprawnień do reprezentowania spółki. Całość wynagrodzenia za pełnienie funkcji prezesa OSTTAIR sp. z o.o. Gabriela M. wypłacała ze swojego rachunku bankowego i zwracała je Jakubowi T. Ponadto Jakub T. przekazał Gabrieli M. pieniądze na zakup udziałów w spółce OSTTAIR" - tłumaczyła PK.

Dodatkowo śledczy ustalili, że Jakub T. nakłaniał Gabrielę M. m.in. do składania fałszywych zeznań, jak również instruował co do zasad funkcjonowania spółki. "Wszystkie czynności miały na celu przygotowanie Gabrieli M. do złożenia korzystnych dla niego zeznań. Ponadto ustalono, że po czynnościach procesowych przeprowadzonych w 2021 roku Jakub T. udał się do jej miejsca zamieszkania z urządzeniem mającym wykrywać podsłuchy" - zaznaczyła PK.

"Z ustaleń postępowania wynika, że jedyną gratyfikacją za pełnienie funkcji zarządu spółki OSTTAIR dla Gabrieli M. były udogodnienia związane z jej pracą  w recepcji innej firmy prowadzonej przez Jakuba T." - wskazała PK.

"Wobec Jakuba T. prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 500 tysięcy złotych, dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu, zawieszenia w wykonywaniu czynności służbowych członka zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz nakazanie w/w powstrzymania się od działalności związanej z zajmowaniem się sprawami majątkowymi Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wobec Macieja S. prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 250 tysięcy złotych, dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Wobec pozostałych podejrzanych również zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze nie izolacyjnym" - dodała PK.

Za zarzucone czyny może im grozić nawet do 10 lat więzienia.

TOK FM PREMIUM