Świadczenie 500 plus dla małżeństw. Kontrowersyjny projekt. Parlamentarzyści mają różne pomysły

Petycja ws. 500 plus dla małżeństw od kilku miesięcy jest w Sejmie. Ostatnio zajęła się nim jedna z sejmowych komisji. Posłowie jednak nie są zgodni. Mają różne propozycje dotyczące honorowania długoletnich związków. Co proponują?

500 plus dla małżeństw według pierwotnego pomysłu miałoby być comiesięcznym  świadczeniem dla par z co najmniej 40 letnim stażem małżeńskim. Przed dwoma laty projekt trafił do Kancelarii Prezydenta, jednak wówczas żadne decyzje nie zapadły. Natomiast w czerwcu tego roku z inicjatywy obywatelskiej petycja dotycząca tego projektu trafiła do Sejmu. 

500 plus dla małżeństw. Jakie miałoby być to świadczenie? 

- Zwracamy się z apelem do Wysokiej Izby o uchwalenie ustawy Małżeństwo+. Medal za długoletnie pożycie, który został ustanowiony przed laty, jest pięknym uhonorowaniem dotrzymywania przysięgi małżeńskiej, ale nie pomoże w trudnych chwilach. Należy pamiętać, że oprócz chwil wzniosłych jest proza życia, a więc opieka nad towarzyszem życia, którą małżonkowie świadczą sobie wzajemnie. Jeśli zaś sił nie starcza, trzeba korzystać z płatnej opieki osób trzecich – czytamy w petycji.

Ostatnio sprawą zajęła się sejmowa Komisja ds. Petycji.  Jak informuje Fakt.pl posłowie różnych frakcji mają odmienne zdania w kwestii wynagradzania za długoletnie pożycie.

– Uhonorowanie związków małżeńskich co do zasady jest pozytywnym aspektem, ponieważ wzmacnia promocję rodziny, a z punktu widzenia demograficznego to właśnie w małżeństwach rodzi się najwięcej dzieci  - mówił Piotr Gołębiewski z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. – W naszej ocenie promocja małżeństwa może się odbywać w różnej formie, niekoniecznie finansowej. Jedną z form jest odznaczenie małżeństw, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenie takie nadaje prezydent na wniosek wojewody - przypomniał. 

500 plus dla małżeństw z długim stażem. Projekt budzi wiele kontrowersji

Innego zdania jest posłanka Koalicji Obywatelskiej, która zaproponowała inne rozwiązanie. 

– W ocenie ministerstwa jest to, w jakiej kondycji jest budżet, na ile można, a moim zdaniem należałoby wprowadzić jednorazowe wyższe świadczenie za wspólny staż, pamiętając że jest to tylko uhonorowanie ich za długi staż. Natomiast nie jest to świadczenie stałe, bo ono konstytucyjnie jest nie do obrony.  Z drugiej strony logicznie każą nam myśleć o osobach, które są samotne i które wymagają opieki państwa, dlatego że los ich się tak ułożył – powiedziała Urszula Augustyn.

– Uznajemy taki dłuższy staż jako podstawę do honorowania odznaczeniem przyznawanym przez prezydenta. I dobrze, by poza honorowym uznaniem tej wartości, poszło świadczenie pieniężne. Trudno przesądzić w jakiej kwocie, ale tworzyłoby poczucie, że to wartość, która powinna być promowana – mówi przewodniczący Komisji Petycji Sławomir Piechota. I proponuje, że po jubileuszu należałoby rozważyć wprowadzenie takiego zauważalnego świadczenia. – Znaczny jest krąg małżeństw, które są razem 40, 45 lat, te osoby mają już swoje lata, mają dodatkowe potrzeby. I takie dodatkowe świadczenie byłoby miłe i bardzo pożyteczne – cytuje posła Piechotę fakt.pl. 

Według informacji przekazanych przez ministerstwo rodziny w Polsce żyje ponad 156 tys. par będących razem 40 lat po ślubie, 136 tys. par jest 45 lat po ślubie, natomiast prawie 100 tys. małżeństw ma za sobą 50-letni staż.

Wprowadzenie nowego świadczenia w zaproponowanej comiesięcznej formie, byłoby bardzo drogie. Jak informuje Fakt, Piotr Gołębiewski poinformował że w ministerstwie obecnie nie toczą się prace nad nowymi przepisami.

Świadczenie 500 plus dla seniora - nowe przepisy. Jakie kryteria trzeba spełniać? Poznaj wszystkie zasady

Mimo, że losy 500 plus dla małżeństw wciąż nie są przesądzone, od 2019 roku seniorzy mogą się starać o dodatkowe 500 plus dla seniora. Przy czym po zmianie przepisów w 2022 r. zmieniły się zasady przyznawania dodatku, a grupa uprawnionych do pobierania świadczenia znacząco się zwiększyła. 

Tegoroczna zmiana przepisów polegała na zwiększeniu progu dochodowego, uprawniającego do skorzystania z dodatku. Aby środki co miesiąc trafiały na konto osoby uprawnionej, należy złożyć odpowiedni wniosek i dokumenty, a także udowodnić słaby stan zdrowia osoby, która stara się o dodatek.

Zgodnie z tymi zmianami aktualnie świadczeniobiorcami 500 plus dla seniora mogą zostać osoby które:

  • ukończyły 18 lat;
  • są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona mi.n. orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • nie są uprawnione np. emerytury, renty;
  • są uprawnione do tych świadczeń (emerytury lub renty), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1896,13 zł (wcześniej limit dochodowy był o 124 zł niższy i wynosił 1 727,08 zł);
  • mają polskie obywatelstwo, prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce;
  • są obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
  • mają zalegalizowany pobyt w Polsce, oraz mieszkają w Polsce.

500 plus dla emeryta. Tym osobom dodatek nie przysługuje

Świadczenie uzupełniające nie przysługuje jednak osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka osoba odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – wtedy świadczenie może jej przysługiwać.  Więcej na temat zasad 500 plus dla seniora - pod linkiem.

Źródło: PAP/ Business Insider Polska / Fakt.pl

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM