Banki podsuwają klientom aneksy WIBOR. Eksperci wyjaśniają co grozi za niepodpisanie

Eksperci z "Subiektywnie o finansach" wyjaśniają, czy warto podpisać aneks do umowy zmieniający WIBOR. Takie aneksy coraz częściej banki podsuwają kredytobiorcom. Co grozi za odmowę podpisania aneksu? Jakie są konsekwencje podpisania?

WIBOR do zmiany. Banki podsuwają klientom aneksy do umów

Eksperci z bloga "Subiektywnie o finansach" sygnalizują, że zaczęli otrzymywać pytania od klientów na temat tzw. wiborowych aneksów. Podobna fala nacisków ze strony banków na podpisywanie aneksów do umów kredytowych, na wypadek likwidacji wskaźnika WIBOR, miała miejsce rok temu.

Dziś już wiadomo, że wskaźnik zostanie zlikwidowany. Komisja Nadzoru finansowego opracowała mapę drogową zmiany wskaźnika WIBOR na WIRON i ogłosiła, że cały proces potrwa do 2025 roku.

Banki próbują więc wskazywać inne wskaźniki referencyjne, na wypadek likwidacji WIBOR-u i podsuwają klientom aneksy do podpisu. W TOK FM wyjaśnialiśmy już, że np. mBank zaproponował swoim klientom czteroetapową drogę wymiany WIBOR-u.

Czym grozi podpisanie takiej zmiany w umowie i czy banki mają prawo zmuszać klientów do złożenia podpisu?

Czy bank może naciskać na podpisanie aneksu? Pytaj, jeśli nie rozumiesz zapisów w umowie

"Z wiadomości od naszych czytelników wyłania się smutny obraz komunikacji banków ze swoimi klientami: nie rozumiecie proponowanych przez banki sposobów na wymianę WIBOR-u na inny wskaźnik referencyjny. Nie rozumiecie treści podsuwanych do podpisu aneksów" - poinformował Maciej Bendarek z bloga "Subiektywnie o finansach".

Ekspert podkreśla, żeby nie podpisywać aneksów, jeśli wcześniej dokładnie ich się nie zrozumie.

"Wydaje się, że dobrym sposobem jest, aby klienci każdorazowo zapytali – najlepiej via e-mail – czemu w istocie służy proponowany aneks, co im grozi w razie, jeśli go nie podpiszą, a w sytuacji, gdy w dalszym ciągu jest dla nich niezrozumiały, zażądać dodatkowych wyjaśnień" - radzi mec. Frejowski poproszony o komentarz przez Macieja Bednarka.

Bank ma prawo szukać sposobów porozumienia z klientami w sprawie wskaźnika WIBOR. Nawet został do tego zobowiązany unijnym rozporządzeniem, opisującym funkcjonowanie wskaźników referencyjnych, dla ustalania oprocentowania kredytów hipotecznych o zmiennej stopie procentowej.

Nie może tego jednak robić, niewłaściwie informując klientów o konsekwencjach, czy — jak w tym przypadku — używając tzw. klauzul abuzywnych, czyli umieszczając zapisy niezgodne z prawem.

Bank nie może też stosować nacisków czy szantażować klientów. "Nie może obrazić się na klienta, wypowiadając mu np. umowę, bo ten nie podpisał aneksu, którego treści nie rozumie i nie wie, jakie mogą być ekonomiczne konsekwencje jego podpisania" - wyjaśnia ekspert i autor analizy.

Nie może też uzależniać od podpisania aneksu umowy innych uzgodnień, np. zmiany daty płatności raty kredytu.

Pozew za WIBOR — konsekwencje podpisania aneksu

Zdaniem mecenasa Frejowskiego, podsuwanie klientom aneksów jest próbą stworzenia pozoru, że bank podejmuje działania i wypełnia obowiązki informacyjne wobec klientów.

Autor analizy na blogu zwraca uwagę na konsekwencje podpisania aneksu dla klientów. Odnoszą się one do głośnej ostatnio pierwszej decyzji sądu o usunięcie WIBOR-u z umowy na czas procesu, w sprawie klient — przeciwko bankowi.

W rezultacie w umowie pozostały jedynie odsetki na poziomie marży banku. To postanowienie sądu spowodowało, że rata, która wraz z rosnącym WIBOR-em urosła do 6,7 tys. zł, na czas procesu została obniżona o 5 tys. zł i będzie wynosić jedynie 1,7 tys. zł. Sąd zakwestionował "nieograniczone ryzyko klienta" i wskazał "brak właściwego poinformowania" go.

Dziś mówi się już o powstaniu rynku pozwów za WIBOR, można więc oczekiwać, że podobnych spraw będzie więcej.

"Można sobie wyobrazić, że sąd uzna, iż klient, podpisując aneks, zgodził się na zaproponowane przez bank wskaźniki alternatywne, a jednocześnie nie kwestionował wskaźnika WIBOR" - zauważa autor, a mec. Fijałkowski potwierdza, że podpisanie takiego aneksu może wiązać się z przyszłym ryzykiem niemożności podważenia WIBOR.

Źródło: Subiektywnieofinansach.pl

TOK FM PREMIUM