Ile można dorobić do emerytury? Od grudnia 2022 zupełnie nowe limity dla tysięcy emerytów i rencistów

Ile można dorobić do emerytury w 2022? Od 1 grudnia zmieniają się limity, związane ze zmianą stawki przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Lepiej sprawdzić, ile wynoszą, aby nie stracić dotychczasowych świadczeń.

Ile można dorobić do emerytury w 2022 i 2023 roku? 1 grudnia zmieniają się limity dla osób na wcześniejszej emeryturze

To ważna informacja dla emerytów i rencistów, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego i dorabiają do swojej comiesięcznej wypłaty z ZUS

Ile obecnie wynosi powszechny wiek emerytalny? 

  • dla kobiety to 60 lat,
  • dla mężczyzny to 65 lat.

Już w czwartek 1 grudnia 202 r. zmienią się limity dorabiania do wcześniejszej emerytury. Po ich przekroczeniu świadczenie może zostać pomniejszone, a nawet całkowicie wstrzymane.

Warto pamiętać, że limity przychodów zmieniają się co trzy miesiące. Dzieje się tak dlatego, że limity te są związane z kwotą obowiązującego w Polsce przeciętnego wynagrodzenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustanawia je na podstawie danych publikowanych co kwartał przez Główny Urząd Statystyczny. A ten podał nowe dane za trzeci kwartał 2022 roku w ubiegły czwartek 24 listopada. 

Oznacza to, że nowe limity dorabiania do emerytury wejdą w życie 1 grudnia i będą obowiązywały w styczniu i lutym 2023 roku. W marcu 2023 r. limity ponownie zostaną uaktualnione. 

Ile można dorobić do renty lub emerytury? Obowiązują te zasady

Dla tysięcy emerytów to ważna zmiana. Ile można dorobić do renty czy emerytury od 1 grudnia 2022 roku? Okazuje się, że więcej niż dotychczas, skoro średnia pensja w Polsce poszła w górę.

Regułą obowiązującą od lat jest to, że aby dorabiać i otrzymywać rentę czy emeryturę w pełnej kwocie, dodatkowy dochód nie może przekroczyć 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 

Jeżeli stawka takiego dodatkowego zarobku przekroczy 70 proc. przeciętnej miesięcznej pensji, ale nie będzie to więcej niż 130 proc., Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszy wypłacane świadczenie emerytalne/rentowe.

Powyżej progu 130 proc. świadczenie wypłacane z ZUS zostanie całkowicie zawieszone. 

Ile można dorobić do emerytury netto? Limity idą w górę

Jak wspomniano wyżej, w trzecim kwartale tego roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6480,67 zł brutto – czyli więcej niż we wcześniejszym, drugim kwartale 2022 roku o 324,43 zł.

70 proc. przeciętnego wynagrodzenia wzrośnie o 220 zł brutto w porównaniu z drugim kwartałem 2022. W sumie będzie to 4536,50 zł brutto. Ile to netto? Na rękę - 3422 zł. 

Każdy, kto zarobi poniżej tej sumy, nie musi się martwić o wypłatę swojego comiesięcznego świadczenia z ZUS. 

Każdy, kto przekroczy limit 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia (czyli 4536,50 zł brutto), ale nie przekroczy limitu 130 proc. (czyli 8424,90 zł), będzie miał obniżone świadczenie. O ile? Jak podał ZUS, aktualne od 1 grudnia 2022 r. pomniejszenia kwot emerytur i rent, przedstawiają się następująco:

  • 691,94 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 518,99 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 588,19 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

Natomiast jeśli ktoś zarobi więcej niż 8424,90 zł (czyli 130 proc. wartości przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, obowiązującego od grudnia 2022), będzie miał całkowicie zawieszone świadczenie z ZUS.

Kto może dorabiać bez ograniczeń?

Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych – emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, mogą bez limitów dorabiać do swoich comiesięcznych wypłat świadczeń. Takim osobom ZUS nie zawiesi ani nie zmniejszy emerytury czy renty – ta zasada dotyczy również tych osób, które mają prawo do emerytury częściowej (to emerytura, jaką dostają osoby, które cały czas pracują; wynosi 50 proc. kwoty emerytury ustalonej i nie może być podwyższona do kwoty minimalnej emerytury).

Nie ma też ograniczeń co do dodatkowych zarobków w przypadku osób, które pobierają renty:

  • dla inwalidów wojennych,
  • dla inwalidów wojskowych
  • rodzinne po osobach uprawnionych do tych świadczeń.

Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną jako świadczenie korzystniejsze od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, to renta ta przysługuje w pełnej wysokości, niezależnie od dodatkowych zarobków.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM