Opieka wytchnieniowa 2023. Coraz mniej czasu na złożenie wniosku o dofinansowanie

2 grudnia mija termin składania wniosków dla organizacji pozarządowych do przyszłorocznej edycji programu "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami". Na realizację programu ministerstwo rodziny w 2023 przeznaczy 55 mln złotych. Na czym polega opieka wytchnieniowa i kogo dotyczy? Wyjaśniamy.

Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Jest organizowana przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach usług opiekuńczych, a realizowana przez opiekunki środowiskowe.

Opieka wytchnieniowa 2023. Kończy się  czas na składanie wniosków przez organizacje pozarządowe

Trwa konkurs dla organizacji pozarządowych do  przyszłorocznej edycji programu "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami". Do 2 grudnia 2022 roku (decyduje data wpływu do ministerstwa) organizacje pozarządowe mogą składać oferty do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Rozstrzygnięcie konkursu i dokonanie wyboru ofert nastąpi do 30 grudnia 2022 r. 

Na realizację programu resort przeznaczył 55 mln zł.

Organizacje pozarządowe mogą otrzymać dofinansowanie na prowadzenie świadczeń usługi opieki wytchnieniowej. Opieki przyznawanej zarówno w ramach pobytu dziennego, jak i pobytu całodobowego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Na czym polega opieka wytchnieniowa?

Opieka wytchnieniowa polega na zapewnieniu dodatkowej opieki osobie niesamodzielnej, dzięki czemu jej opiekun może odpocząć od codziennych obowiązków, załatwić swoje sprawy albo w wolnym czasie skorzystać z poradniczego wsparcia lub nauki w zakresie pielęgnacji czy rehabilitacji. Opieka wytchnieniowa może być weekendowa, kilkudniowa a nawet kilkunastodniowa. 

 Realizowana jest przez zapewnienie opieki w:

 • dziennych ośrodkach wsparcia,
 • jednostkach systemu oświaty,
 • ośrodkach urlopowych,
 • zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych,
 • placówkach całodobowych,
 • w ramach pomocy w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Pomoc wytchnieniowa polega na: 

 • pomocy w poruszaniu się i przemieszczaniu,
 • zapewnieniu i podaniu posiłków, 
 • dbaniu o higienę osobistą i kontrolę czynności fizjologicznych
 • pielęgnacji osoby niesprawnej, 
 • dbaniu o czystość w miejscu przebywania osoby wymagającej opieki, 
 • wspólnym spędzaniu czasu z osobą niesamodzielną.

Kto może się starać o opiekę wytchnieniową?

Z opieki wytchnieniowej mogą skorzystać członkowie rodzin lub opiekunowie prawni osób z niepełnosprawnościami tj.: 

 • dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i mających wskazania do stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
 • osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności i orzeczeniami równoważnymi.

Jak informuje portal gov.pl, program realizowany jest w dwóch formach:

 • świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (limit wynosi 240 godzin w ciągu roku),
 •  świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego (limit wynosi 14 dni w ciągu roku).

Po przekroczeniu limitu godzin, samorząd może wyrazić zgodę na zwiększenie liczby godzin usług opieki wytchnieniowej w ramach środków własnych.

Jak można skorzystać z opieki wytchnieniowej?

Aby skorzystać ze wsparcia, należy złożyć stosowny wniosek do organu jednostki samorządu terytorialnego. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci opieki wytchnieniowej, za usługę nie płaci.

Osoby z niepełnosprawnościami w Polsce w 2022

Według danych z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitorowania i Orzekania o Niepełnosprawności w Polsce żyje 101,5 tys. dzieci poniżej 16 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności. Z kolei osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku od 16 do 18 lat jest w naszym kraju 32,5 tys., po 18. roku życia – 947,8 tys. 

Źródło: PAP/GOV/ ABCzdrowie.pl 

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM