Dopłaty do ogrzewania i oświadczenia o zamrożeniu cen energii. 30. listopada mija termin składania wniosków

W środę, 30 listopada mija termin składania wniosków o dodatek węglowy i dopłaty do ogrzewania. W środę też mija też termin złożenia oświadczenia uprawniającego do korzystania w 2023 r. z energii elektrycznej po cenie 785 zł za MWh. Dotyczy to np. mniejszych firm.

Jak przypomina Ministerstwo Klimatu i Środowiska, aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł za MWh, jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br., powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie. Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej.

Oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych. Kto powinien złożyć wniosek?

Możliwość zastosowania gwarantowanej maksymalnej ceny 785 zł za MWh wynika z ustawy o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r.

Ta sama ustawa określa również na 693 zł netto za MWh maksymalną cenę energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych dla zużycia powyżej limitów, wprowadzonych inną ustawą. 

Limity te w 2023 r. wynoszą:

 • 2 MWh rocznie dla gospodarstwa domowego, 
 • 2,6 MWh dla gospodarstw, w których jest osoba niepełnosprawna 
 • 3 MWh dla gospodarstw z Kartą Dużej Rodziny oraz dla rolników.

Resort zauważa, że gospodarstwa domowe, aby skorzystać z ceny energii elektrycznej 693 zł za MWh ponad limit 2 MWh nie muszą składać żadnego oświadczenia. Stosownego rozliczenia odbiorcy dokona samodzielnie sprzedawca energii elektrycznej. 

Oświadczenie o zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych

Jedynie gospodarstwa domowe, które chcą korzystać w 2023 r. z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2,6 MWh lub 3 MWh muszą złożyć do swojego sprzedawcy oświadczenia - do 30 czerwca 2023 r. Informacje i wzory oświadczeń odbiorcy znajdą u swoich sprzedawców energii.

30 listopada br. mija też termin składania wniosków o dodatki na zakup opału. Na podstawie wniosku można ubiegać się o dodatek na zakup: węgla, brykietu i pelletu węglowego oraz pelletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LNG lub oleju opałowego

Dodatek do ogrzewania – jak wypełnić wniosek?

Aby starać się o dodatek do ogrzewania innym paliwem niż węgiel, należy wypełnić i złożyć wniosek.

Wniosek można pobrać między innymi ze strony ministerstwa klimatu.

We wniosku, trzeba podać m.in.:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • serię i numer dowodu osobistego,
 • adres zamieszkania,
 • numer rachunku bankowego

Należy wybrać czy gospodarstwo domowe jest:

 • jednoosobowe,
 • wieloosobowe.

We wniosku trzeba też podać rodzaj wykorzystywanego źródła ciepła:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • kocioł olejowy.

Należy również zaznaczyć jakie paliwo jest wykorzystywane do ogrzewania:

 • pellet drzewny,
 • drewno kawałkowe,
 • gaz LPG,
 • olej opałowy,
 • inny rodzaj biomasy.

Przypominamy, dodatek energetyczny wynosi:

 • 3 tys. zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
 • 1 tys. zł w przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe,
 • 2 tys zł - na olej opałowy,
 • 500 zł dla ogrzewania na LPG.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek energetyczny 2022?

Wnioski o dodatek energetyczny można składać w urzędzie miasta lub gminy:

 • osobiście,
 • za pomocą poczty,
 • online przez e-PUAP.

Wnioski o dodatek energetyczny, podobnie jak przy dodatku węglowym są przyjmowane do 30 listopada. Następnie wójt, burmistrz albo prezydent miasta weryfikuje ich zgodność i jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, pieniądze powinny wpłynąć na konto, choć wiele samorządów zgłasza, że nie dostało jeszcze pełnej puli pieniędzy od rządu.

Dodatek węglowy - do kiedy można składać wnioski?

30. listopada mija też termin składania wniosków o dodatek węglowy. Więcej na temat dodatku i składania wniosków pisaliśmy - pod linkiem. 

Źródło: PAP/ GOV.PL 

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM