PIT-2 wersja 9 to nowy PIT-2 od 2023 roku. Szykuje się sporo zmian, o których warto pamiętać

PIT-2 to oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Nowy PIT-2 wersja 9 będzie stosowany do dochodów osiąganych od 1 stycznia 2023 r. Czy zatem można złożyć go już w grudniu? Wyjaśniamy.

Zmiany w przepisach ustawy o PIT-2 zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. 

- Zmiany są istotne nie tylko dla pracowników, ale również zleceniobiorców, menedżerów czy osób, osiągających dochody na podstawie umowy o dzieło. Wszyscy będą mogli wnioskować do płatnika o to, aby przy obliczaniu zaliczek na PIT uwzględniał kwotę zmniejszającą podatek. M.in. do tego służy PIT-2 - przypomina na swoich stronach Business Insider Polska. 

Według nowych zasad od stycznia 2023 płatnik musi uwzględnić zmiany od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały złożone wnioski i oświadczenia dotyczące PIT-2. 

— (...) płatnik może zastosować się do złożonego PIT-2 już w miesiącu jego złożenia, ale jeżeli tego nie zrobi, to musi to zrobić od miesiąca następnego — wyjaśnia w Business Insider Marcin Zarzycki, adwokat, doradca podatkowy i partner zarządzający w LTCA. Innymi słowy jeżeli pracownik złoży PIT-2 w styczniu (np. w zakresie kwoty wolnej), to płatnik może wyliczyć mu kwotę wolną już za styczeń, ale jeżeli tego nie zrobi w styczniu, to będzie musiał ją uwzględnić od lutego.

— Jeżeli więc np. pracownik czy zleceniobiorca chciałby, aby firma jego wniosek lub oświadczenie zastosowała już od początku 2023 r., to powinien jak najszybciej złożyć PIT-2, czyli już w grudniu —poinformował portal "BI" Marcin Zarzycki.

Zmiana, która od stycznia w PIT-2 nastąpi jest istotna przede wszystkim dla osób zatrudnionych na umowach zlecenie. Aktualnie nie mogą oni składać PIT-2, a kwotę wolną od podatku uwzględnić mogą w ramach zeznania rocznego.  Od stycznia 2023 będą mogli z comiesięcznego udogodnienia korzystać po wcześniejszym złożeniu deklaracji PIT-2 u zleceniodawcy. 

Jak zauważa ekspert Business Insider, płatnicy powinni poinformować wszystkie uprawnione osoby o treści nowego formularza PIT-2 oraz zaproponować odpowiedni termin, który umożliwi zastosowanie nowych zasad już w styczniu.

Czy PIT-2 wersję 9 można złożyć już w grudniu 2022?

— Zdaniem Marcina Zarzyckiego, nic nie stoi na przeszkodzie, aby przyjąć taki tryb postępowania. Ekspert tłumaczy, że przepisy nie zakazują złożenia formularza wcześniej, a wskazują jedynie, od jakiego okresu płatnik ma obowiązek go stosować i wiele firm na takie rozwiązanie się decyduje - informuje Business Insider. 

— Jedyną wątpliwą kwestią w tym zakresie będzie ustalenie, czy jak złożymy PIT-2 w grudniu, to płatnik ma obowiązek stosować go od stycznia, czy dopiero od lutego? W mojej ocenie będzie to styczeń 2023 r. – przekonuje w "BI" Zarzycki.

PIT-2 wersja 9. Nowy sposób składania oświadczeń i wniosków

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT (nowy art. 31a, który wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.), podatnicy będą mogli składać oświadczenia i wnioski do pracodawców i zleceniodawców - nie tylko w sposób tradycyjny ale również online.

PIT-2. Kto powinien go złożyć?

Pracodawcy zobowiązani są do pobierania z wynagrodzeń pracowników zaliczek  na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jak przypomina portal poradnikprzedsiebiorcy.pl, zaliczki pobierane są od osób, które uzyskują przychody:

  • ze stosunku pracy,
  • ze spółdzielczego stosunku pracy,
  • ze stosunku służbowego,
  • z pracy nakładczej,
  • z wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
  • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy.

— Zaliczka na podatek dochodowy wynosi: 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu - w przypadku dochodów, które od początku roku nie przekroczyły pierwszego progu podatkowego (120 tys. zł); 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu - za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód od początku roku przekroczył górną granicę pierwszego progu podatkowego (art. 32 ust. 1 ustawy o PIT) - wymienia poradnikprzedsiebiorcy.pl. 

Co to jest PIT-2?

- Na podstawie złożonego przez pracownika PIT-2 pracodawca pomniejsza miesięczną zaliczkę o ulgę podatkową, która stanowi 1/12 kwoty zmniejszającej podatek - czytamy w portalu.

Obowiązek złożenia deklaracji PIT-2 nie jest coroczny. Raz złożona deklaracja wystarczy, chyba, że u pracownika coś się w między czasie zmieniło "wówczas może on wycofać deklarację PIT-2. Zakład pracy stosuje ulgę do momentu, kiedy zatrudniona osoba nie poinformuje go o zmianach i nie wycofa tego oświadczenia. Wycofanie PIT-2 może nastąpić w dowolnym momencie roku kalendarzowego".

PIT-2 wersja 9 od 1 stycznia 2023 - zmiany

Zgodnie ze zmianami, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 r., kwota wolna od podatku pozostanie na poziomie z 2022 roku i będzie równa 30 tys. zł. 

Od nowego roku zmienią się natomiast zasady dotyczące uwzględniania tej kwoty przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek. 

— Obecnie może to robić tylko jeden pracodawca - ten, któremu złożyliśmy druk PIT-2, zaś w przypadku emerytów ZUS. Zmiany spowodują, że kwotę zmniejszającą podatnik będzie mógł podzielić między 2 lub 3 płatników, składając im stosowne oświadczenia. W przypadku: jednej umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł, dwóch umów – po 150 zł, trzech umów – po 100 zł. Dodatkowo PIT-2 będą mogły składać również osoby zatrudnione w ramach umowy zlecenie - przypomina portalprzedsiębiorcy.pl 

 Źródło: Business Insider Polska/Poradnikprzedsiebiorcy.pl/Gov.pl

TOK FM PREMIUM