PIT za 2022 rok rozlicz lub oszacuj już w grudniu. Skorzystaj z ulg podatkowych!

Polski Ład wprowadził wiele zmian, zwłaszcza w podatkach. Wielu Polaków jednak wciąż nie wie, czy dla nich te zmiany są korzystne, czy wręcz przeciwnie. W związku z tym warto jeszcze w tym roku sprawdzić, jak będzie wyglądało roczne zeznanie podatkowe za 2022 i który sposób rozliczenia jest najkorzystniejszy? Jak to zrobić i dlaczego warto? Wyjaśniamy.

Polski Ład zmienił metody opodatkowania, reguły ustalania zaliczek na podatek oraz zasady, według których należy rozliczać podatki za 2022 rok. Aby skorzystać z przysługujących ulg i odliczeń, dobrze jest zweryfikować rozliczenie jeszcze w tym roku, bo czas na ewentualne inwestycje i zmiany w sposobie rozliczania mamy tylko do końca grudnia.

Dlaczego warto sprawdzić roczny PIT jeszcze w 2022 roku?

- Rozliczenie podatkowe ma tę specyfikę, że nie możemy dokonać żadnych modyfikacji w jego treści, i kwotach, które wykazujemy w deklaracjach podatkowych już po zakończeniu roku, czyli po 31 grudnia. Stąd też najistotniejsze, abyśmy myśleli o naszej deklaracji podatkowej, o naszej kwocie, która będzie kwotą rozliczaną jeszcze w trakcie roku. Tzn. w momencie, w którym możemy dodatkowo skorzystać z jakichś ulg, możemy ponieść jakieś wydatki, które będziemy mogli potem odliczać, czy to od dochodu, czy to od podatku i dzięki temu będziemy mogli zaoszczędzić na podatkach – mówi w Podcaście TOK FM Piotr Szulczewski, ekspert ds. podatkowych z portalu e-pity.pl 

Dzięki wczesnej weryfikacji zeznania podatkowego i uzyskaniu uprawnienia do odpowiednich ulg i odliczeń:

 • otrzymasz informację, jaki zwrot podatku dostaniesz po obniżeniu stawki do 12 proc.;
 • świadomie skorzystasz ze zmian wprowadzonych w drugiej połowie roku, a tym samym - otrzymasz większy zwrot podatku lub znacznie obniżysz przewidywany podatek;
 • jako przedsiębiorca podejmiesz decyzję odnośnie formy opodatkowania.

Ulgi podatkowe 2022. Z jakich ulg i sposobów na obniżenie podatków warto skorzystać? 

- Metod na obniżenie podatku jest co najmniej kilka. Podstawową metodą jest wykorzystanie ulg, jakie ustawodawca przekazał nam i przewidział w naszym rozliczeniu. W tym roku mamy 8 dodatkowych ulg w stosunku do roku poprzedniego. Oczywiście możemy korzystać z tych wszystkich ulg, które były dotychczas, czyli z ulgi prorodzinnej, rehabilitacyjnej, odliczania darowizn i wielu innych – podpowiada ekspert portalu e-pity.pl.

Trzeba jednak upewnić się, które ulgi przysługują w zależności od formy opodatkowania (czyli z których można skorzystać rozliczając się według skali podatkowej, ryczałtu lub podatku liniowego), odpowiednio wcześnie zdecydować, która forma opodatkowania jest dla nas najkorzystniejsza, a wszystkie zmiany w formie opodatkowania i wydatki muszą nastąpić do 31.12 2022.

W ramach obowiązujących ulg, za 2022 rok można będzie odliczyć m.in: 

 • ulgę z tytułu wychowywania dzieci;
 • ulgę termomodernizacyjną - ocieplenie domu;
 • ulgę rehabilitacyjną;
 • darowizny: na cele edukacji zawodowej, kultu religijnego, na rzecz krwiodawstwa, na organizacje pożytku publicznego, na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów i kościelnych osób prawnych;
 • darowizny na walkę z COVID, darowizny sprzętu komputerowego na rzecz organów prowadzących jednostki oświatowe;
 • na internet;
 • na robotyzację;
 • na inwestycje - w spółkę alternatywną;
 • na marketing nowych produktów;
 • na zakup terminala płatniczego;
 • na produkcję nowych towarów;
 • na zakup i renowację zabytków;
 • z tytułu składek na rzecz związków zawodowych;
 • na działalność sportową, kulturalną, kształcenie wyższe;
 • z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które wcześniej podwyższyły ich podstawę opodatkowania;
 • ulgi na badanie i rozwój;
 • z tytułu zapłaconych składek ZUS, składek na indywidualne konto zabezpieczenia społecznego (IKZE) i składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 • ulgę abolicyjną (ulgę dla zarobków zagranicznych);
 • z tytułu nierzetelnych płatności;
 • stratę z lat wcześniejszych.

Dodatkowo powraca możliwość rozliczania się samotnych rodziców wraz z dzieckiem (dotyczy rodziców, rozliczających się według skali podatkowej). Będą oni mogli zastosować podwójną kwotę wolną od podatku, czyli 60 000 zł, dzięki czemu zaoszczędzą podwójną kwotę zmniejszającą podatek (2 x 3 600 zł). Zasady preferencji różnią się tu w zależności od tego, czy dziecko nadal się uczy, jest pełnoletnie, uzyskuje własne dochody, a także czy dziecko lub rodzic prowadzą własną działalność i w jaki sposób jest ona opodatkowana. Istotny jest fakt zwiększenia limitu zarobków dziecka z 3 089 zł rocznie do 16 061,28 zł, co stanowi dwunastokrotność renty socjalnej (w 2022 r. - 1 338,44 zł).

W jaki sposób można obliczyć podatek PIT za 2022 jeszcze w grudniu?

Aby obliczyć hipotetyczny podatek już teraz, trzeba znać wszystkie dane dotyczące wysokości dochodów, wynagrodzeń i kosztów. 

- (...) czyli znać czy to całą kwotę naszych wynagrodzeń, czy to całą kwotę naszych przychodów, jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą i musimy poznać katalog ulg, odliczeń, które będziemy mogli wykorzystać, żeby obniżyć nasze rozliczenie, nasze zobowiązanie podatkowe w stosunku do organu skarbowego. Jeżeli mamy odpowiednie narzędzie np. symulator rozliczeń PIT dostępny na stronie www.e-pity.pl, to możemy ustalić pierwotną naszę kwotę zobowiązania podatkowego, czyli taki podatek, który musimy zapłacić i dzięki temu, że poznamy w takim symulatorze również ulgi, odliczenia, skorzystamy z katalogu, który tam jest dostępny – to jeszcze do końca grudnia będziemy mogli ponieść określone wydatki czy też przekazać odpowiednie darowizny na rzecz odpowiednich podmiotów i wtedy będziemy mogli obniżyć nasze zobowiązanie podatkowe - podpowiada Piotr Szulczewski.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM