Ulgi podatkowe 2022. Koszty poniesione do końca grudnia mogą zmniejszyć podatki za 2022

Aby za 2022 rok zapłacić niższy podatek, należy zadbać o to już teraz. Jak? Najlepiej korzystając z ulg podatkowych 2022 przewidzianych w przepisach m.in. Nowego Polskiego Ładu. Podpowiadamy kto i z jakich ulg za 2022 rok może skorzystać.

Polski Ład zmienił metody opodatkowania, reguły ustalania zaliczek na podatek oraz zasady, według których należy rozliczać podatki za 2022 rok. Aby skorzystać z przysługujących ulg i odliczeń, dobrze jest zweryfikować rozliczenie jeszcze w tym roku. Tylko do końca grudnia jest czas na ewentualne inwestycje. 

Podatek PIT za 2022. Ulgi podatkowe dla rodzin

W ramach obowiązujących ulg, za 2022 rok dostępne są m.in:

Ulga rehabilitacyjna. Jak informuje portal e-pity.pl w rocznym rozliczeniu podatkowym można skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne. Ulga dotyczy zrealizowanego wyjazdy na turnus rehabilitacyjny, pobytu w uzdrowisku czy zabiegów rehabilitacyjnych. Poniesione koszty mogą być odliczone od dochodu. Jednak aby skorzystać z ulgi należy spełnić wymogi formalne związane z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Jednocześnie warto pamiętać, że ulga przysługuje również opiekunom, osobom, które mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną.

- W 2022 r. kwota limitu dochodu osoby niepełnosprawnej uprawniająca jej opiekuna do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej do własnych dochodów wynosi 16 061,28 zł (w 2022 r. renta socjalna wynosi 1338,44 zł) - informuje portal e- pity.pl.

Ulga prorodzinna 2022.  92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł można zyskać rocznie z tytułu ulgi prorodzinnej na wychowywanie jednego dziecka za 2022 rok. W przypadku drugiego dziecka ulga jest taka sama, ale za trzecie dziecko jest to 166,67 zł miesięcznie (2000,04 zł rocznie).

Ulga na pierwsze dziecko limitowana jest przychodem rodzica: 112.000 zł łącznie lub jeśli jest to osoba samotnie wychowująca dziecko, albo 56.000 zł - w przypadku rodziców niepozostających w związku małżeńskim (dla każdego z rodziców).

Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi 2022?

Jeśli pełnoletnie (poniżej 25 roku życia), uczące się dziecko zarabia, a jego zarobki nie przekraczają rocznie 16 051,28 zł to ulga prorodzinna wciąż obowiązuje. Jeśli dochód dziecka jest wyższy – ulga prorodzinna 2022 już nie obowiązuje. 

Ulga 4+. Jak informuje portal pit.pl podatnicy wychowujący czworo i więcej dzieci w rozliczeniu za 2022 r. będą mogli skorzystać ze zwolnienie z podatku dochodowego przychodu do kwoty 85 528 zł. 

W przypadku małżonków rozliczających się wspólnie ulga będzie podwojona 2x85 258 zł poza tym każdy z rodziców lub opiekunów będzie miał prawo do tego, by skorzystać z kwoty wolnej od podatku, która od stycznia 2022 r. wynosi 30 000 zł. Stąd rodzice/opiekunowie rozliczający się wspólnie będą mogli nie płacić podatku od przychodu w wysokości 231 056 zł (2x85 528 zł oraz 2x30 000 zł) - informuje portal. 

 Kwota wolna od podatku dla przychodu rodziców czwórki i więcej dzieci jest stała i równa. 

Ulga na internet 2022. W ramach ulgi na internet można odliczyć 760 złotych rocznie. Jest to możliwe jednak tylko wówczas gdy umowa nie jest zawarta na firmę. Z ulgi na internet można korzystać tylko przez pierwsze dwa następujące po sobie lata i dotyczy ona kosztów dostępu do sieci, nie dotyczy natomiast przyłączenia i montaży internetu. 

Ulgi podatkowe 2022 - dla pracowników

Cały pakiet ulg za 2022 jest  przewidziany dla osób zatrudnionych. Wśród nich pojawiły się też nowe ulgi podatkowe. Należą do nich m.in.: 

Ulga termomodernizacyjna na ocieplenie domu. Ponieważ remont i modernizacja domu mogą znacząco wpłynąć na ograniczenie poboru ciepła i emisji gazów, dlatego ustawodawca przewidział ulgi podatkowe dla osób remontujących. np. w postaci ocieplenia domu, montażu kolektorów, pieca, wymiany instalacji C.O.

Jak informuje portal e-pity.pl, przy ulgach remontowych trzeba jednak pamiętać o tym, że: 

 • wydatki muszą wpływać na polepszenie warunków cieplnych domu;
 • wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT;
 • ulga dotyczy właścicieli lub współwłaścicieli nie tylko domów, ale też budynków w zabudowie bliźniaczej, szeregowej i grupowej.

W przypadku tej ulgi, od dochodu można odliczyć do 53 tys. złotych. Warto jednak wiedzieć, że jeśli poniesione wydatki będą wyższe niż dochód wówczas ulga przejdzie na kolejne lata i będzie można z niej korzystać przez 6 lat licząc od końca roku podatkowego w którym poniesiono wydatek. 

Ulga  podatkowa 2022 - za oddawanie krwi. Za 2022 rok w Polsce przysługuje nowa ulga dla honorowych krwiodawców.  Za każdy oddany litr krwi można otrzymać bonus podatkowy - poprzez odliczenie od dochodu 130 zł. Jak informuje portal e-pity.pl wartość nie może jednak przekroczyć 6 proc. dochodu. 

Ulgi podatkowe 2022 -  dla przedsiębiorców

Wraz z Polskim Ładem 2.0. również przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej lub na podatku liniowym otrzymali możliwość korzystania z nowych ulg odliczanych od dochodu. Są to m.in.:

 • ulga na renowację, modernizację i nabycie nieruchomości zabytkowych
 • ulga na inwestycję w spółki alternatywne,
 • ulga z tytułu opłacania składek na rzecz związków zawodowych;
 • ulga marketingowa;
 • ulga z tytułu produkcji próbnej  i wprowadzenia na rynek nowego produktu, inaczej ulga na prototyp;
 • ulga na działalność sportową, kulturalną i szkolnictwo;
 • ulga na robotyzację przedsiębiorstwa;
 • ulga na terminal płatniczy.
 

Jak zaznacza ekspert podatkowy Piotr Szulczewski, to ile można zyskać korzystając z poszczególnych ulg za 2022 rok, zależne jest od rodzaju ulg z jakich dany podatnik może korzystać, w zależności od formy opodatkowania (skali podatkowej, ryczałtu lub podatku liniowego). 

Ekspert zauważa, że najkorzystniejszą metodą rozliczenia jest odliczanie ulg od podatku. 

Wtedy cała wartość ulgi obniża naszą kwotę, którą mamy do zapłacenia do urzędu skarbowego. Jeżeli natomiast odliczamy ulgę od dochodu, w takiej sytuacji odliczamy tylko i wyłącznie część, która będzie trafiała do urzędu skarbowego. Oczywiście ulg odliczanych od dochodu jest zdecydowanie więcej. Co więcej, jeżeli dana ulga nam przysługuje, musimy spojrzeć czy cały wydatek, który poniesiemy w ramach danej ulgi, mamy prawo odliczyć od naszego dochodu - mówi w podcascie TOK FM Piotr Szulczewski ekspert od podatków w portalu e-pity.pl.

Ulgi podatkowe 2022 odliczane od dochodu

Od dochodu za 2022 można odliczyć m.in.: 

 • ulgę termomodernizacyjną, 
 • IKZE (konto emerytalne), 
 • ulgę na badanie i rozwój, 
 • składki ZUS,
 • zwrot nienależnych świadczeń, 
 • ulgę na leki, 
 • ulgę na sprzęt rehabilitacyjny, 
 • ulgę na samochód, 
 • darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze Kościołów, 
 • darowizny na kult - na Kościół, 
 • darowizny na organizacje pożytku publicznego, 
 • ulgę dla krwiodawców, 
 • darowizny na cele edukacji zawodowej, 
 • darowizny na cele walki z COVID-19, 
 • darowizny tabletów i laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe,
 • ulga na Internet, 
 • odliczenie - strata podatkowa, ulga na złe długi. 

Ulgi podatkowe 2022 odliczane od podatku

Do ulg odliczanych od podatku za 2022 należą: 

 • ulga prorodzinna (na dzieci), 
 • składki zdrowotne, 
 • za pracę za granicą (ulga abolicyjna).

Dlaczego warto sprawdzić roczny PIT jeszcze w 2022 roku?

 

Źródło: e-pity.pl / pit.pl/ pitax.pl 

TOK FM PREMIUM