Zmiany w PPK: jak działa program? Najważniejsze informacje o Pracowniczych Planach Kapitałowych

W 2023 roku nastąpią zmiany z PPK czyli Pracowniczych Planach Kapitałowych. Dobrowolnym dotychczas programem oszczędnościowym zostaną objęte również osoby, które nie wyraziły ochoty na oszczędzania w ramach PPK. Co to jest PPK i na czym polega oszczędzanie w programie. Wyjaśniamy.

Od 2023 roku automatyczne zapisy do PPK obejmą wszystkich pracowników do 55 roku życia. W ramach programu oszczędnościowego PPK pracownicy odkładają nie tylko własne pieniądze, ale również kumulują kapitał przy współudziale pracodawcy i państwa.

Aktualnie udział w programie Pracownicze Plany Kapitałowe wynosi niewiele ponad 32 proc. Jak informuje bezprawnik.pl, na przystąpienie do państwowego programu oszczędzania na emeryturę zdecydowało się dotychczas 2,42 mln pracowników.

Automatyczny zapis do PPK - kogo obejmie?

Automatycznym zapisem do programu będą objęci pracownicy, którzy:

  • już wcześniej złożyli deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK;
  • zostali zapisani do programu, ale po jakimś czasie złożyli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat.

Deklaracje złożone do 2023 r. będą obowiązywać do końca marca 2023 r.

Od 1 kwietnia 2023 dokonany zostanie pierwszy automatyczny zapis do programu, następne będą się odbywać co cztery lata.

Zapis do PPK. Kogo nie obejmie program PPK?

Automatyczny zapis do PPK nie będzie obejmować osób, które ukończyły 55. rok życia, ale nie ukończyły 70 lat i nie przystąpiły wcześniej do programu lub wypisały się z niego z własnej woli. Natomiast osoby 55 plus chcące przystąpić do PPK będą musiały złożyć odpowiedni wniosek.

Co to jest PPK i na czym polega?

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, powszechny program oszczędnościowy, który funkcjonuje we współpracy z państwem oraz pracodawcami.

Program Pracowniczych Planów Kapitałowych pomyślany jest jako dodatkowe źródło oszczędności dla pracowników na późniejsze lata ich życia. System umożliwia długoterminowe odkładanie środków w ramach tzw. III filaru systemu emerytalnego. Uczestnictwo w nim jest dobrowolne. Warto przy tym wiedzieć, że płacenie składek na PPK obciąża nie tylko osobę oszczędzającą, ale także pracodawcę, z dodatkową pomocą ze strony państwa. Środki gromadzone w ramach PPK są środkami prywatnymi, podlegającymi dziedziczeniu.

Kto wpłaca pieniądze na PPK? Jak działa PPK?

Do PPK środki wpłacane są przez:

  • pracownika - wpłata podstawowa to 2 proc. wynagrodzenia, dodatkowa może wynieść do 2%.
  • pracodawcę - podstawowa wpłata to 1,5 proc. wynagrodzenia pracownika, a wpłata dodatkowa do 2,5 proc. wynagrodzenia. Wynagrodzenie pracownika rozumiane jest jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
  • Skarb Państwa - jednorazowa wpłata powitalna na rzecz uczestnika: 250 zł. Dopłaty roczne (po spełnieniu określonych warunków): 240 zł.

Wypłata pieniędzy z PPK - po ukończeniu 60 roku życia

Po ukończeniu 60 roku życia, uczestnikowi programu PPK zostanie wypłacone jednorazowo 25 proc. środków zgromadzonych na koncie.

Pozostałe 75 proc. środków zgromadzonych w PPK wypłacane będzie w co najmniej 120 ratach miesięcznych, chyba że uczestnik zażąda wypłaty w mniejszej liczbie rat. W takim przypadku uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty podatku od dochodów kapitałowych od kwoty wypłaty przekraczającej 25 proc. wartości aktywów zgromadzonych w PPK.

Wypłata pieniędzy z PPK przed ukończeniem 60 roku życia

Wypłata środków z PPK w kilku przypadkach jest możliwa także przed ukończeniem 60 roku życia:

  • w dowolnym momencie przed osiągnięciem 60. roku życia można złożyć wniosek o wycofanie środków z PPK. Należy jednak pamiętać, że taki zwrot wiąże się z utratą kwoty stanowiącej równowartość wpłaty powitalnej i dopłat rocznych od Skarbu Państwa. 30 proc. wpłat pochodzących od pracodawcy będzie przekazane na indywidualne konto uczestnika w ZUS. Od pozostałej kwoty zostanie potrącony podatek dochodowy;
  • raz w trakcie uczestnictwa można wypłacić do 100 proc. wartości środków zgromadzonych w PPK, aby pokryć wkład własny do kredytu na zakup domu lub mieszkania. Konieczny jest zwrot całości wpłaconych środków w wartości nominalnej w ciągu 15 lat;
  • w przypadku poważnej choroby, albo choroby współmałżonka lub dziecka można wypłacić 25% środków;
  • w przypadku śmierci uczestnika środki są dziedziczone według zasad określonych w ustawie o PPK.

Źródło: Gov.pl/Mojeppk.pl

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM